To Honour Him,
Our Lord Jesus Christ And His Bride, 
The First And The Last
And The Spirit And The Bride Say Come                                                                  …Just By Grace!

 


        
                                         

                             

 
 
Prophets Council Jerusalem

Zion – Jerusalem – Israël
1 Chron. 12:32A Mount Of Olives,
sd 10-2012

 
 
 
Hij Die de (Kind)Bloed-offers Stopt, Is Degene Die Regeert
Jes. 53, Mic. 4:8, Openb. 11:15

De SamenLeving Is Niet maakbaar! 
De Perfecte Blauwdruk Is Hier. Beproef Mijde hollandse tronen Moeten Overschreven Worden
Daniel 7:27
 

Tot Eer Van De Allerhoogste,
Jezus Christus En Zijn Bruid De Sulammitische

Tot Uitleiding Van Zijn Geroepen Kinderen
En Herstel Van Zijn Schepping


Joshua David Israel Immanuel Ben Sion
De Ware Koning Van Holland, Richter In Het Nieuwe Werk, In De Mantel

– HGL 1:3, HGL 6:13, Zach. 3 En 4, Openb. 11 En 12, Openb. 11:15 –
 Prophets Council Jerusalem
Prophets Council Jerusalem

                                                                                                                                                             
 
        

   
    
                             …En Zijn Stem Klonk Als Het Geluid Van Vele Wateren – Openb.1:15b –  
                                                  En wie niet Met Mij Bijeenbrengt, die drijft uiteen. – Mat.12:30 –   
                                                                          …Gods Rivier Maakt de zee Gezond.  – Ezech. 47:8b –
     
 
 
  
 
To Register For The Awareness Letters,
Ben Je / je nog niet Aangemeld, En Wil Je / je Onze Nieuwsbrieven Graag Rechtstreeks In Je / je mailbox Ontvangen? Klik Hier.


Hoofdletters
Het HoofdletterGebruik
Is Niet conform de regels van
de nederlandse grammatica
.

Zij Die Geheiligd Is En Dat Wat Geheiligd Is, Dus In Sion En Buiten babylon Is
Geschreven Met Hoofdletters
,
 zij die en dat wat nog Geheiligd Moet Worden
Is Geschreven Met
 kleine letters. Het Hoofdlettergebruik veroordeelt geen mensen Maar Houdt Juist Een Prachtige Belofte In.


Uitschrijven?
Wil je, onDanks De Unieke Gouden Sleutels Die We jullie Mogen Aanreiken,
voortaan Deze OnderwijsBrieven niet Meer Ontvangen,
klik dan Helemaal Onderaan op 'unsubscribe.

 

To Honour Him,
Our Lord Jesus Christ And His Bride, 
The First And The Last
And The Spirit And The Bride Say Come

                                                                  …Just By Grace!

 

        
                                         

                             

 

 

Prophets Council Jerusalem

Zion – Jerusalem – Israël
1 Chron. 12:32A

 Mount Of Olives,
sd 10-2012

 

 

 

Hij Die de (Kind)Bloed-offers Stopt, Is Degene Die Regeert
Jes. 53, Mic. 4:8, Openb. 11:15

 

De SamenLeving Is Niet maakbaar!
De Perfecte Blauwdruk Is Hier.
Beproef Mij

 

Tot Eer Van De Allerhoogste,
Jezus Christus En Zijn Bruid De Sulammitische

Tot Uitleiding Van Zijn Geroepen Kinderen
En Herstel Van Zijn Schepping

Joshua David Israel Immanuel Ben Sion
De Ware Koning Van Holland, Richter In Het Nieuwe Werk, In De Mantel

– HGL 1:3, HGL 6:13, Zach. 3 En 4, Openb. 11 En 12, Openb. 11:15 –
 Prophets Council Jerusalem
Prophets Council Jerusalem

                                                                                                                                                             

 
        
   
    
                             …En Zijn Stem Klonk Als Het Geluid Van Vele Wateren – Openb.1:15b –  
                                                  En wie niet Met Mij Bijeenbrengt, die drijft uiteen. – Mat.12:30 –   
                                                                          …Gods Rivier Maakt de zee Gezond.  – Ezech. 47:8b –
     

 

 
  
 

To Register For The Awareness Letters,
Ben Je / je nog niet Aangemeld, En Wil Je / je Onze Nieuwsbrieven Graag Rechtstreeks In Je / je mailbox Ontvangen? Klik Hier.

Hoofdletters
Het HoofdletterGebruik
Is Niet conform de regels van
de nederlandse grammatica
.

Zij Die Geheiligd Is En Dat Wat Geheiligd Is, Dus In Sion En Buiten babylon Is
Geschreven Met Hoofdletters
,
 zij die en dat wat nog Geheiligd Moet Worden
Is Geschreven Met
 kleine letters. Het Hoofdlettergebruik veroordeelt geen mensen Maar Houdt Juist Een Prachtige Belofte In.

Uitschrijven?
Wil je, onDanks De Unieke Gouden Sleutels Die We jullie Mogen Aanreiken,
voortaan Deze OnderwijsBrieven niet Meer Ontvangen,
klik dan Helemaal Onderaan op ‘unsubscribe.

 

To Honour Him,
Our Lord Jesus Christ And His Bride, 
The First And The Last
And The Spirit And The Bride Say Come

                                                                  …Just By Grace!

 

        
                                         

                             

 

 

Prophets Council Jerusalem

Zion – Jerusalem – Israël
1 Chron. 12:32A

 Mount Of Olives,
sd 10-2012

 

 
 

 

Hij Die de (Kind)Bloed-offers Stopt, Is Degene Die Regeert
Jes. 53, Mic. 4:8, Openb. 11:15

Tot Eer Van De Allerhoogste,
Jezus Christus En Zijn Bruid De Sulammitische

Tot Uitleiding Van Zijn Geroepen Kinderen
En Herstel Van Zijn Schepping

Joshua David Israel Immanuel Ben Sion
De Ware Koning Van Holland, Richter In Het Nieuwe Werk, In De Mantel

– HGL 1:3, HGL 6:13, Zach. 3 En 4, Openb. 11 En 12, Openb. 11:15 –
 Prophets Council Jerusalem
Prophets Council Jerusalem

                                                                                                                                                             

 
        
   
    
                             …En Zijn Stem Klonk Als Het Geluid Van Vele Wateren – Openb.1:15b –  
                                                  En wie niet Met Mij Bijeenbrengt, die drijft uiteen. – Mat.12:30 –   
                                                                          …Gods Rivier Maakt de zee Gezond.  – Ezech. 47:8b –
     

 

 
  
 

To Register For The Awareness Letters,
Ben Je / je nog niet Aangemeld, En Wil Je / je Onze Nieuwsbrieven Graag Rechtstreeks In Je / je mailbox Ontvangen? Klik Hier.

Hoofdletters
Het HoofdletterGebruik
Is Niet conform de regels van
de nederlandse grammatica
.

Zij Die Geheiligd Is En Dat Wat Geheiligd Is, Dus In Sion En Buiten babylon Is
Geschreven Met Hoofdletters
,
 zij die en dat wat nog Geheiligd Moet Worden
Is Geschreven Met
 kleine letters. Het Hoofdlettergebruik veroordeelt geen mensen Maar Houdt Juist Een Prachtige Belofte In.

Uitschrijven?
Wil je, onDanks De Unieke Gouden Sleutels Die We jullie Mogen Aanreiken,
voortaan Deze OnderwijsBrieven niet Meer Ontvangen,
klik dan Helemaal Onderaan op ‘unsubscribe.

 

To Honour Him,
Our Lord Jesus Christ And His Bride, 
The First And The Last
And The Spirit And The Bride Say Come

                                                                  …Just By Grace!

        
                                         

                             

 

Prophets Council Jerusalem

Zion – Jerusalem – Israël
1 Chron. 12:32A

 Mount Of Olives,
sd 10-2012
 

 
 
 

Het Toren – Magdala – Kamertje Terug Geroofd – Micha 4:8

Maar Het Rijk, En De Heerschappij, En de grootheid der koninkrijken Onder Den Gansen Hemel, Zal Gegeven Worden Den Volke Der Heiligen Der Hoge Plaatsen, Welks Rijk Een Eeuwig Rijk Zijn Zal; En Alle Heerschappijen Zullen Hem Eren En Gehoorzamen.
Daniel 7:27 -sv-

En De Zevende Engel Blies Op De Bazuin, En Er Klonken Luide Stemmen In De Hemel, Die Zeiden: de koninkrijken van de wereld Zijn Van Onze Heere En Van Zijn Christus Geworden, En Hij Zal Koning
Zijn In Alle Eeuwigheid.
Openbaring 11:15
 

en als iemand Hun schade wil toebrengen, Komt Er Vuur Uit Hun Mond En
Dat Verslindt
hun vijanden. En als iemand hun schade wil toebrengen,
Moet hij Op Dezelfde Manier gedood Worden.
Openbaring 11:5
 

Tot Eer Van De Allerhoogste,
Jezus Christus En Zijn Bruid De Sulammitische

Tot Uitleiding Van Zijn Geroepen Kinderen
En Herstel Van Zijn Schepping

Joshua David Israel Immanuel Ben Sion
De Ware Koning Van Holland, Richter In Het Nieuwe Werk, In De Mantel

– HGL 1:3, HGL 6:13, Zach. 3 En 4, Openb. 11 En 12, Openb. 11:15 –
 High Priest Council Jerusalem
High Priest Council Jerusalem

                                                                                                                                                             

 
        
   
    
                             …En Zijn Stem Klonk Als Het Geluid Van Vele Wateren – Openb.1:15b –  
                                                  En wie niet Met Mij Bijeenbrengt, die drijft uiteen. – Mat.12:30 –   
                                                                          …Gods Rivier Maakt de zee Gezond.  – Ezech. 47:8b –
     
 
  
 

To Register For The Awareness Letters,
Ben Je / je nog niet Aangemeld, En Wil Je / je Onze Nieuwsbrieven Graag Rechtstreeks In Je / je mailbox Ontvangen? Klik Hier.

Hoofdletters
Het HoofdletterGebruik
Is Niet conform de regels van
de nederlandse grammatica
.

Zij Die Geheiligd Is En Dat Wat Geheiligd Is, Dus In Sion En Buiten babylon Is
Geschreven Met Hoofdletters
,
 zij die en dat wat nog Geheiligd Moet Worden
Is Geschreven Met
 kleine letters. Het Hoofdlettergebruik veroordeelt geen mensen Maar Houdt Juist Een Prachtige Belofte In.

Uitschrijven?
Wil je, onDanks De Unieke Gouden Sleutels Die We jullie Mogen Aanreiken,
voortaan Deze OnderwijsBrieven niet Meer Ontvangen,
klik dan Helemaal Onderaan op ‘unsubscribe.
 

To Honour Him,
Our Lord Jesus Christ And His Bride, 
The First And The Last
And The Spirit And The Bride Say Come

                                                                  …Just By Grace!

 

        
                                         

                             

 

 

High Priest Council Jerusalem

Zion – Jerusalem – Israël
John 17 – Psalm 110

 Mount Of Olives,
sd 12-12-2012

 

 
 
 

 

In God Is Hét RegeerAkkoord – Psalm 133
Hij Is Volmaakt, Zijn Wegen Zijn Volmaakt

In God Is Hét RegeerAkkoord, Zowel De Vorm Als De Substantie 
voor elke aangelegenheid / probleem Een Volmaakt Antwoord
de leviathan gedijt op de stupiditeit en de fragmentatie van het partijenstelsel, de leviathan gedijt op de scherven
– Job 41:21 –
het been maakt ruzie met het hoofd, de hand maakt ruzie met de arm…
als God Het Huis niet Bouwt, bouwen de bouwlieden tevergeefs,

Psalm 127:1 – en dat is nu meer dan ooit voor het oog Zichtbaar

KindBloed-offers! disfunctioneren van politiek en bestuur, milieuverontreiniging, stikstofproblematiek, woningnood, armoede, jeugdproblematiek, ziekte, eenzaamheid, werkeloosheid, begrotingstekort, banentekort, migratie / mensen die asiel zoeken,
etc, etc

Hij Zegt: Kom Tot Mij, allen die vermoeit en belast zijn
En Ik Zal u Rust Geven Voor uw zielen – Matt. 11:28 –
Indien Hij Dit Zegt, Kan Hij je Omvatten En Heeft Hij Alle Voorziening Binnen HandBereik Gegeven, Dit Alleen In De Mantel Van De Sulammitische HGL 6:13, Mic. 4:8, Matt. 26:13, Welke Is Één Met De Mantel Van Christus, en buiten is babylon, het wereldsysteem; kerk verbonden met staat.

Deuteronomium 28; Zegen of vloek

In Hem En In Haar, In Hun Mantel Is alle vloek Opgelost
Belijd Allereerst Aan God Via De HogePriesters En Vervolgens Onder Hun Leiding Aan Elkaar de zonde en ongerechtigheid, En Kom In De Mantel Van Christus En Zijn Bruid, Laat Het Nieuwe Jeruzalem In jou Zichtbaar Worden, Sta Toe Dat Jouw Ware Blauwdruk In je Zichtbaar Wordt, Laat je hart Besnijden, Zodat Je Zijn Bloed Aan De Deurposten Van Je Hart Hebt En de verderfengel aan Je voorbijgaat. Op je knieën Het Oog Van De Naald Door; je kunt niks meenemen Luk. 14:25-35
 

Tot Eer Van De Allerhoogste,
Jezus Christus En Zijn Bruid De Sulammitische

Tot Uitleiding Van Zijn Geroepen Kinderen
En Herstel Van Zijn Schepping

Joshua David Israel Immanuel Ben Sion
De Ware Koning Van Holland, Richter In Het Nieuwe Werk, In De Mantel

– HGL 1:3, HGL 6:13, Zach. 3 En 4, Openb. 11 En 12, Openb. 11:15 –
 High Priest Council Jerusalem
High Priest Council Jerusalem

                                                                                                                                                             

 
        
   
    
                             …En Zijn Stem Klonk Als Het Geluid Van Vele Wateren – Openb.1:15b –  
                                                  En wie niet Met Mij Bijeenbrengt, die drijft uiteen. – Mat.12:30 –   
                                                                          …Gods Rivier Maakt de zee Gezond.  – Ezech. 47:8b –
     

 

 
  
 

To Register For The Awareness Letters,
Ben Je / je nog niet Aangemeld, En Wil Je / je Onze Nieuwsbrieven Graag Rechtstreeks In Je / je mailbox Ontvangen? Klik Hier.

Hoofdletters
Het HoofdletterGebruik
Is Niet conform de regels van
de nederlandse grammatica
.

Zij Die Geheiligd Is En Dat Wat Geheiligd Is, Dus In Sion En Buiten babylon Is
Geschreven Met Hoofdletters
,
 zij die en dat wat nog Geheiligd Moet Worden
Is Geschreven Met
 kleine letters. Het Hoofdlettergebruik veroordeelt geen mensen Maar Houdt Juist Een Prachtige Belofte In.

Uitschrijven?
Wil je, onDanks De Unieke Gouden Sleutels Die We jullie Mogen Aanreiken,
voortaan Deze OnderwijsBrieven niet Meer Ontvangen,
klik dan Helemaal Onderaan op ‘unsubscribe.

 

 

 

To Honour Him,
Our Lord Jesus Christ And His Bride, 
The First And The Last
And The Spirit And The Bride Say Come

                                                                  …Just By Grace!

                              

 

 

High Priest Council Jerusalem

Zion – Jerusalem – Israël
John 17 – Psalm 110

 Mount Of Olives,
sd 12-12-2012

 
The True King Of Holland
 
 

The True King Of Holland Is The One Who Received All Nations
With His Bride, Christ And The Shulamite – Rev. 11:15 –
Whom I Represent. They Gave Me The Government In My Hands,
Full Of The Spirit Of The Lord, Which Is Love
The Spirit Of Wisdom And Understanding
The Spirit  Of Council And Might
The Spirit Of Knowledge And Fear Of The Lord – Isa. 11:2 –

I Reign In His Name And How He Leads, who Follows?

Why do the heathen rage, and the people imagine a vain thing?
the kings of the earth set themselves, and the rulers take counsel together, against The LORD, and against His Anointed, [saying],
let us break Their Bands asunder,
and cast away Their Cords from us.

He That Sitteth In The Heavens Shall Laugh:
The Lord Shall Have them in derision.
Then Shall He Speak Unto them In His Wrath,
And Vex them In His Sore Displeasure.
Yet Have I Set My King Upon: My Holy Hill Of Zion.
I Will Declare The Decree: The LORD Hath Said Unto Me,
Thou [Art] My Son; This Day Have I Begotten Thee.
Ask Of Me, And I Shall Give [Thee] the heathen [for] thine Inheritance,
And The Uttermost Parts Of The Earth [For] Thy Possession.

Thou Shalt Break them With A Rod Of Iron;
Thou Shalt Dash
them in pieces like a potter’s vessel.
Be Wise Now Therefore, O ye kings:
Be Instructed, 
ye judges of the earth.
Serve The LORD With Fear, And Rejoice With Trembling.
Kiss The Son, Lest He Be Angryand ye perish [from] The Way,
When His Wrath
is kindled But A Little.
Blessed [Are] All They That Put Their Trust In Him.

The Most High Is The Reign Agreement
STOP with the BLOOD-sacrifices
Seek First His Kingdom 
And His Righteousness
And All These Things Shall Be Added On To You – Matt. 6:33 –

 

To Honor The Most High,
Jesus Christ And His Bride The Shulamite

To Lead Out His Called Children
And The Restoration Of His Creation 

Joshua David Israel Immanuel Ben Sion
True King Of Holland, Judge In The New Work, In The Mantle
– Songs 1:3, Songs 6:13, Zech. 3 And 4, Rev. 11:15 –

 High Priest Council Jerusalem
High Priest Council Jerusalem                                                                                                                                       

 
        
                                                                             
                                                                                  …In His Flow, By Grace!               

 

               …And His Voice  Sounded As The Sound Of Many Waters – Rev. 1:15B – 
                             And who not Gathers With Me , scatters abroad– Mat. 12:30  – 
                                                  God Rivers Makes the sea Healthy  Ezek. 47:8 Vrij Vert. –