Column

22-04-2020

Éérst Huwelijk,
Dáár Wijn Drinken IN Het Huwelijk Van
Jezus Christus En Maria Magdalena

– Johannes 2 –
Dán Pas Zalving;
Dé Goedkeuring Van De Vader – Hooglied 1:3b –
Één IN Het Nieuwe Verbond;
‘N Gezond Doorbloed Lichaam,
Ontspannen; ‘N Aanhoudend Shabbat Shalom
– Markus 14:25 –

20-04-2020

als de slang de kop opsteekt,
ben jij niet meer zo lief;
BLIJF VAN DE JEZUITEN-EED AF sist de slang;
het bsn in onbesneden vlees LATEN ponsen!
hoe immens gemeend men ook De Naam van Jezus in de mond neemt;
Als Het Erop Aan Komt
IS TOCH de comfortzone HUN ZEKERHEID… het vertrouwde gevoel;
samen sterk; de valse vrede in diep weggestopte angst;
de angst van DE SLANG;
angst van de slang en angst van jezelf,

angst gehuwd met angst, Bruid Van Jezus? Vrijgekocht?

vlees is stof,
Gerechtvaardigd voedsel voor de slang;
corona = kroon,
wiens kroon?
iedereen buigt ervoor;
LUISTER naar de wetenschap;
mensen die het kunnen weten;
vertrouwen op de mens;
vertrouwen op ‘het samen’
DE VEELVULDIG VERSTERKTE VLOEK IN DE GENERATIES VERANKERD,
TERUG TOT AAN DE ZONDEVAL; de boom van kennis van goed en kwaad..
heeft de mens dan niets Geleerd Uit Het Oudste Boek Waarvan De Schrijver Springlevend Is…
De LevenGevende Geest Van God, Door Jezus Christus En Zijn Bruid
– Mattheus 26:12+13, Micha 4:8 – Zij Die De Mantel Van Het Koningschap Van Jeruzalem Heeft Ontvangen…
De Sulammitische

09-09-2019

IN Christus ELKE Dag BazuinDag,
Elke Dag Grote Verzoendag,
Elke Dag In ‘De Hut’ Alwaar Wij Hem Loven; Feest!
De Heilige Feesten; ‘N EEUWIG Durende VERORDENING;
24/7 Shabbats-Rust – Hebreeën 4, Johannes 17, Psalm 110 –

Voor hen die nog in babylon verblijven;
LUISTER NAAR GOD EN KOM ERUIT! – Openbaring 18:4 –
DE BAZUIN KLINKT; VERZOEN JE MET GOD EN DE ZIJNEN! Welkom Op Yom Kippur,
Welke Overgaat In 24/7 Shabbat; Elke Dag In Blijdschap; Elke Dag IN DE Vader En Het Lam;
HET NIEUWE JERUZALEM GEVESTIGD EN TOT LOF OP AARDE GESTELD IN SION
– Mattheus 26:13, Psalm 87:5 –

HET IS VOLBRACHT; FEEST!