Column

sys. dat. 05-11-2021

Voor Oren Die Horen
al wat krom is maakt God Recht
Al Wat Recht Is maak jij krom
dansend in illusie tot illusie faciliterende de zweefgeesten als sluiers in jouw dansen,
laat ze zwieren, laat ze bewegen, dan blijven ze jouw gunstig gezind, jouw vriendinnen, altijd om je heen, altijd bij je, blijf ze bewegen,
blijf ze waaien, zo mooi en elegant, zo zacht en wit, zo voedend in de diepte van wie jij bent, je blauwe ogen, je gemaakt tranen en buigende bewegingen, het is god, het is god, voor wie jij danst en beweegt, niemand kan jouw raken daar voor de troon van jouw god ben jij, aanbid jij
wordt je zo diep gevoed, je helemaal overgevend altijd, jij hebt het begrepen, dit is het hart van aanbidding, zo voedend,
zo voedend en gaan op de bewegingen van de wind, naar oost, naar west, naar noord en zuid, gaan op de bewegingen van de wind, vrij,
mee met de de lichte sluiers, zo mooi, zo zacht, zo eerlijk en echt, sluiers over de aarde, van zachtheid en echtheid, dienen met jouw zwieren,
dienen met jouw bewegen tot een godin gemaakt, het tot een godin geschopt, daar hoog je overgegeven, daar hoog jezelf in aanbidding neergevlijd, diep buigend, in de wolken, voor de wolken, het centrum zijn, de moedergodin erende, altijd in haar aanwezigheid, zo vrij, zo waardig, zo goedgekeurd,
in de diepte de draaikolk naar de aarde, jij mag je voeden, jij mag haar voeden, met wat daar uit de diepte door de dans, door de overgave wordt ontvangen, o zo erotisch, zo jouw dans, zo jouw recht, rechtmatig ontvangend door je overgave los van alles en iedereen bewegend in de moedergodin, goedgekeurd zijn, eeuwig goedgekeurd zijn, het is volkomen, het is klaar, bewegen in de ruimte van de geest, maar de vierkante cm van het kerntrauma wordt niet Genezen, daar beneden op de aarde, daar waar het gebeurt is, de liaan, waarop jij deze bewegingen doet, daar waar de weg omhoog startte, door De Ware Geest Ingezogen Worden, Daarin Terug, Daar Is De Omkering, Daar Wordt Je op kop Gezet, Daar Kom Je Onder De Poten Van De Leeuw, Daar Wordt je Verpletterd, Daar Wordt je Verbrijzeld, Niet langer dansen, Niet langer zweven, Thuiskomend, Zittend Op Het Mos Onder De Boom, Nuchter Worden, Gaan Voelen, Fris, Stabiel, Gezond, Zijn, Een Frisse Stroom Van Gezondheid In Je Zijn, Niet meer zweven, Niet meer draaien,
Een Gezonde Geest, Thuis In Waarheid, Thuis In Heelheid
En De Rivier Maakt de zee Gezond – Ezechiel 47:8 –
RiverOfFullness.org

sys. dat. 05-11-2021

Voor Oren Die Horen
diepte van mijmeringen, schrijven, schrijven overdenken dieper alles opschrijven, het rukt de kern niet uit, de astoret om wie jullie allemaal draaien,

tot in het diepst sex-magie, de troon geven aan wie Het niet toebehoord, draaien, dansen, leven, strijden, bidden, toestaan, loslaten, openbaren, rechtvaardigen, ingrijpen, opnieuw starten, zelfvergenoegzamen in de zwaan het hart van de vrijmetselarij, draaien, dansen fasciliteren, vanuit wiens troon werk jij, vanuit wiens troon werk jij, dieper en dieper, nieuwe wegen, nieuwe lichten, nieuwe bewegingen, vanuit wiens troon werk jij, vanuit wiens troon werk jij, dieper en dieper blijkt, de bron het inlaatgat, van de goden voor wie je werkt, het lijkt er zo op, het geeft je zoveel, maar de berooiing van de kern van je afgoderij wordt met een geheel niet te snel ronddraaiende kleuren, vormen, ideeen, ‘leven’ verbloemd, de inspiratiebron van een gevallen wezen nog uitademde de glorie van wat ooit was, mensen, machten in de rustige bewegende tronado rondom de inlaat van deze bron in jouw binnenste, wie ziet je wie ontdekt je, , altijd zicht, altijd nieuwe inspiratie, rondom de diepte van de allerhoogste gevallen geest, hij / zij heeft vele luiten, mijmer maar diep, diep het maar uit, een bron die altijd geeft, een bron van waaruit je altijd tot stand kan brengen, gefasciliteerd worden
tot oneindigheid?

roelof; de roemrijke wolf die de kudde verscheurt, zich voedt met het vlees van de kudde, meedanst met hen die tegen zijn, diepte van verraad,
diepte van verraad zich voedend met het verlorene, het gat waarin alles verdwijnt en de valse glorie gevoed wordt, dans maar hoog, faciliteer maar, Totdat de berg en zijn berijder
Afgehouwen Worden en de berg een gat waarin Het Eeuwige Vuur Brandt Verzengend alles Verterend Tot in de kern knagend en er niets meer van je overblijft… roemrijke wolf…

En De Rivier Maakt de zee Gezond – Ezechiel 47:8 –
RiverOfFullness.org

22-04-2020

Éérst Huwelijk,
Dáár Wijn Drinken IN Het Huwelijk Van
Jezus Christus En Maria Magdalena

– Johannes 2 –
Dán Pas Zalving;
Dé Goedkeuring Van De Vader – Hooglied 1:3b –
Één IN Het Nieuwe Verbond;
‘N Gezond Doorbloed Lichaam,
Ontspannen; ‘N Aanhoudend Shabbat Shalom
– Markus 14:25 –

20-04-2020

als de slang de kop opsteekt,
ben jij niet meer zo lief;
BLIJF VAN DE JEZUITEN-EED AF sist de slang;
het bsn in onbesneden vlees LATEN ponsen!
hoe immens gemeend men ook De Naam van Jezus in de mond neemt;
Als Het Erop Aan Komt
IS TOCH de comfortzone HUN ZEKERHEID… het vertrouwde gevoel;
samen sterk; de valse vrede in diep weggestopte angst;
de angst van DE SLANG;
angst van de slang en angst van jezelf,

angst gehuwd met angst, Bruid Van Jezus? Vrijgekocht?

vlees is stof,
Gerechtvaardigd voedsel voor de slang;
corona = kroon,
wiens kroon?
iedereen buigt ervoor;
LUISTER naar de wetenschap;
mensen die het kunnen weten;
vertrouwen op de mens;
vertrouwen op ‘het samen’
DE VEELVULDIG VERSTERKTE VLOEK IN DE GENERATIES VERANKERD,
TERUG TOT AAN DE ZONDEVAL; de boom van kennis van goed en kwaad..
heeft de mens dan niets Geleerd Uit Het Oudste Boek Waarvan De Schrijver Springlevend Is…
De LevenGevende Geest Van God, Door Jezus Christus En Zijn Bruid
– Mattheus 26:12+13, Micha 4:8 – Zij Die De Mantel Van Het Koningschap Van Jeruzalem Heeft Ontvangen…
De Sulammitische

09-09-2019

IN Christus ELKE Dag BazuinDag,
Elke Dag Grote Verzoendag,
Elke Dag In ‘De Hut’ Alwaar Wij Hem Loven; Feest!
De Heilige Feesten; ‘N EEUWIG Durende VERORDENING;
24/7 Shabbats-Rust – Hebreeën 4, Johannes 17, Psalm 110 –

Voor hen die nog in babylon verblijven;
LUISTER NAAR GOD EN KOM ERUIT! – Openbaring 18:4 –
DE BAZUIN KLINKT; VERZOEN JE MET GOD EN DE ZIJNEN! Welkom Op Yom Kippur,
Welke Overgaat In 24/7 Shabbat; Elke Dag In Blijdschap; Elke Dag IN DE Vader En Het Lam;
HET NIEUWE JERUZALEM GEVESTIGD EN TOT LOF OP AARDE GESTELD IN SION
– Mattheus 26:13, Psalm 87:5 –

HET IS VOLBRACHT; FEEST!