TroonSpreuken

Vervolg Op fb TroonSpreukenhet eigen is een oer, die men niet prijs wil geven;

het blokkeert De Wedergeboorte,

Het StartPunt Tot Het Ware Leven

– Psalm 87:5 –

 

 

 

 

wat Niet Voor De Geest Bestemd Is

Wordt NIET Door De Geest

Binnen Gelaten

– Ezechiel 43:8 –


vluchtigheid is vluchten;
Openbaring 5:6

God Neemt het Waar
Hij Huilt

– Psalm 50:23 –

 

de ‘profeet’ in de evangelische gemeente
is de wachter die De Opwekking
voor die gemeente tegenhoudt
In Christus Is Alles Nu

Jesaja 43:19

 
 

blijft je liever binnen de valse vrede comfortzone
Of Stap je In Dé Voor Jou Bewerkte Weldaad?
Lukas 14:15-25, Mattheus 26:12+13

 
 
 
 

Het RhemaWoord Sluit Het LogosWoord

Niet Uit, Het Is Één, Het Stroomt

 
 
 
 

Het Geheimenis
Wordt Niet door kennis verkregen,
Maar In Relatie Geopenbaard

 
 

 

‘n mechanisme wat selecteert
IS FASCISME!
Als God Spreekt, SPREEKT God!

 

 

 

 
 

je Spiegelen Aan Het Woord IS NOODZAAK,
Maar KAN ENKEL Vanuit Gods Orde;
Via Het Gezalfde Woord

– Jesaja 61 Mattheus 26:3 –

Gods Geheimenis!

 

 

‘N Rijk Gevulde Tafel,
Wacht Op Gods Geroepen Kinderen;
Jeremia 28:2+3
Het Is Hier!

– Psalm 87:5 Johannes 19:29 –
– Openbaring 11:15 –

 

 

 
 

alle ik-vind’s de mond Gesnoerd
God Is Aan Zet

– Openbaring 11:15 –

 

 

bevrijding zonder Het Volle Woord
IS geen Bevrijding,
het is macht verschuiving
binnen de egregore genaamd religie

– 1 Korinthe 4:9 –

 

 

Er Is Nog Amper Iemand Werkelijk Vrij,
men lijkt Er niet Echt meer Naar Op Zoek.

– 2 Korinthe 3:17 –

 

 

 

 

mensen Worden Geslagen maar merken Het niet op
wie stoot zich Nog Aan De HoekSteen?

– Jesaja 42:25, 1 Petrus 2:6-8, Psalm 87:5 –

 

 

 

men is vrij
voor zover men vrij wil zijn
Voor Werkelijk Vrij-Zijn Blijkt de prijs hen te hoog;
geen Inzet!

– Johannes 6:66

 

 

de geestelijke oorlog IS REEËL,
christenen HEULEN MASSAAL met de vijand

– Ezechiël 20:26 Leviticus 18:21 Jesaja 57:5+6 –

 

 

 

Het WonderTeken Brengt De Elia Voort

– Ezechiel 12:11 Maleachi 4:5-6 Openbaring 12:1 Psalm 87:5 –

 

 

 

Of je Beweegt Mee IN De Openbaring
of
je gaat Nu heel hard de andere kant op

 – Openbaring 18:4 Jozua 24:15 Openbaring 13:18 –

 

 

 

het is hemelkoningin-resonantie
OF
Het Is Zalving
een tussen is er niet

– Jeremia, Mattheüs 26:12-13 –

 

 

 

Het Is God Die jou De LevensAdem Geeft
Eer je Hem Bij Elke AdemTeug
En Laat je je Meenemen Naar Hogerop

of stuur je Elke LevensAdem per direct naar je denken
en vergrieks jij Het meteen, pleeg jij fascisme op je eigen
Van Je Vader Gegeven LevensStroom

– Johannes 3:8 Efeze 4:23 Galaten 3:1 Psalm 50:22 Openbaring 3:1-3 Psalm 50:23 –

 

 

 

Als De Olie En Het Licht
Op Jouw Blauwdruk Schijnen,

Weet jij Waar Jouw Thuis Is

– Psalm 119:105 Mattheus 6:33 1 Johannes 2:27 Psalm 50:23 –

 

 

 

‘het dna vormt zich naar je gedachten’,
God Zegt:
‘Ik Heb Je Geschapen Naar Mijn Beeltenis’

– Genesis 1:26 Johannes 3:16 –

 

 

 

religie Overwint de izebel NIET
religie IS izebel

– Openbaring 2:19-29 –

 

 
 

Ik Kan Met Iedereen Door Één Deur
Mits iedereen Met Mij Door Één Deur Kan 

Openbaring 3:8, 4:1 –

 
 
 

iedereen Gaat ‘N Test Door
de mens wikt
God Beschikt

– Mattheus 4:1-11 Spreuken 16:9 Openbaring 22:13 –

 
 
 

Er Bestaan Geen moeilijke gesprekken,
‘Als je Mij Laat Spreken’, Zegt God

– Psalm 50:2 Johannes 5:19 –

 
 
 

God Vraagt Niet het onmogelijke,
het is de rebelse mens die het zichzelf onmogelijk maakt,
hij draait zichzelf muurvast en ziet Het niet
Enkel Het Aanhoudend RhemaWoord
Dat Gesproken Wordt
Bevrijdt

Enkel Toewijding En Volharding Leiden Uit

– Mattheus 26:13+13 Openbaring 3:1-3 –

 

afwachten IS ZONDE

– Psalm 50:22 Jeremia 48:10 –

 
 

binnen de 111 – 666 matrix / babylon
vindt aanhoudend 9/11 terreur plaats; de vloek
Vertrek!

– Openbaring 9:11 Openbaring 18:4 –

 
 
 

Het Is Christus OF de chip 666

– Openbaring 4:1, 13:18 –

 
 
 

buiten De Zalving komt alles
uit grieks denken voort; vrij-metselen

– Mattheüs 26:12-13 –

 
 
 

DoorbraakZalving
Geeft God niet her en der Aan enkelen

verspreid over de wereld;
Hij Bouwt Van Binnen Uit,
Hij Is God Van ‘N Heilige Orde!

– Ezechiel 44 Psalm 133 Hooglied 6:13 Mattheus 26:13 –

 
 
 

Na elke aanval
Behoort De Vrucht Van De Overwinning
Een Vollere Eenheid Te Zijn Dan Daarvoor

– 1 Petrus 5:8 Psalm 133 Kolossenzen 2:19 –

 
 
 

God De Vader
Is Het Evenbeeld
Van jouw Ware Aard

– Genesis 1:27 –

 
 
 

religieuze degelijkheid
IS
demonisch
Gods Levende Wijsheid
Is
Elk Moment Fris

– 2 Korinthe 3:5+6 –

 
 
 

eigen gerechtigheid
IS
ONRECHT
Zuiver Recht Is IN Christus

– Mattheus 6:33 –

 
 
 

er is geen oude en nieuwe testament
HET IS ALLEMAAL VERVULD IN CHRISTUS
HET Is ALLEMAAL Nu;
ALLES IS Openbaring In De Eeuwig Durende SHABBAT!

– Mattheus 5:17 –

 
 
 

als er géén Ark IN HET MIDDEN IS
KAN ER GEEN Heilige Samenkomst ZIJN

– 1 Koningen 8:6-11 –

 
 
 

als men praat over mijn energie,
dan weet je uit welke bron er getapt wordt;
Niet Christus
God Geeft Kracht!

– Fillipenzen 4:13 –

 
 
 

Neem geen genoegen met de beperkingen van het systeem
Eis HartsContact Op
Heb Lief Met De Liefde Van Christus

– Spreuken 27:17 Johannes 5:12 Openbaring 18:4, 18:6 –

 
 
 

bidden bij de muur is
Het Volbrachte Werk Van Jezus Christus verloochenen
is De Vader, De Zalving, Christus En Zijn Bruid,
De Sulammitische verloochenen

– Galaten 3:1, 4:11 –

 
 
 

God Houdt geen rekening met mensen,
Hij Oordeelt vlees, Waar Geest Moet Komen
Op Grond Van De Belofte Door mensen gemaakt

– Hebreeën 4:12 Mattheüs 5:27 –

 
 
 

mensen zijn Er nog steeds NIET Aan Toe
Wat Jezus Zo’n 2000 Jaar Geleden Gebood
In Mattheus 26:13
Beschreven;
Dat Is Hartsverscheurend!

– Psalm 50:22 –

 
 
 

Iemand In Sion Heeft Andere Normen En Waarden
dan iemand die beweegt vanuit het wereldsysteem

– 1 Petrus 1:16 1 Johannes 2:15 –

 
 
 

Jouw Roeping Was Al Bekend
Vòòrdat Jij Er Was;
In Je Roeping Gaan Wandelen;
Is JeZelf Vinden

– Efeze 1:4 Johannes 12:25 –

 
 
 

ZelfRespect
Is
Kern

– Genesis 1:27, 1:30a –

 
 
 

Het Antwoord En Daarmee De Verlossing
Is Een Keuze Van je Vandaan

– Johannes 3:16 Mattheus 26:13 Lukas 14:25-35 –

 
 
 

met verleden en toekomst het NU inkleuren
is blijven hangen in de amnesia wall – hypnose – van je Kindtrauma;
inponsing bsn

– Openbaring 18:4-6 –

 
 
 

ZONDER De Zalving
IS ELK werk WAARDELOOS

– Hooglied 1:3b Mattheus 26:13 Openbaring 3:1-3 –

 
 
 

Ja, Je Bent Uniek Geschapen
En Ongekend Kostbaar In Gods Ogen,
MAAR je bent zelf nog te belangrijk

– Johannes 6:66

 

 

in de diepste duisternis
Ligt De Hoogste Roeping
Laat De ParelDuikers Toe

– Kolossenzen 2:11 Openbaring 11 –

 

 

Het Leven Van De Sulammitische
Kenmerkt Zich
Door Te Huwen
Met die verweven zijn met gevallen engelen

En dezen Uit Te Priesteren

– Micha 4:8 –

 

 

 

 

 

 

‘de bijbel heeft meer kapot gemaakt
Dan Dat Het Heil Heeft Gebracht’
– Zegt De Schrijver Van De Heilige Schrift –

 

 

 

 

 

alles is resonantie
Zorg Dat Je Substantie Krijgt!

– Mattheus 26:12+13 –

 

profeten die NIET In hun Roeping,
Dus BUITEN De Heilige Orde wandelen
vervallen in hekserij
apostelen die NIET In hun Roeping
Dus BUITEN De Heilige Orde wandelen
vervallen in vampirisme
vals koningschap METSELT VRIJ
IN de mantel van de paus;
het vaticaan; de heuvel waar de slang als god aanbeden wordt.

– Hebreeën 7:7 Jesaja 28 Openbaring 3:1-3 –

met enkel Vergeving Kom je Er niet,
Vrucht Na Berouw Zet Vergeving In Werking
De Weg Moet Uitgewandeld Worden

– Lukas 3:8a Openbaring 3:1-3 –

 

mensen met goede bedoelingen
mensen in goede werken
hebben niks Van Christus Begrepen

– Lukas 10:41-41 Openbaring 3:1-3 –

 

Mijn Koninkrijk Komt
NIET OP WAARNEEMBARE WIJZE

– Lukas 17:20 –

 

 

 

‘n leger zonder Priesterschap
is ‘n leger zonder Eenheid
is ‘n leger zonder Olie
is ‘n kansloos leger in De Strijd

– Psalm 50:23 Jozua 1 Johannes 17 Openbaring 3:1-3 –

 

 

het verleden bestaat niet
de toekomst is ‘n illusie
alles Blijkt 180 graden Anders
ALLES Is Nu IN Christus

– Johannes 3:3 Psalm 87:5 Johannes 3:8 –

 

 

 

Invensteer elke cent
IN Het Zuivere Fundament

– Kolossenzen 2:15 Efeze 2:20 –

 

 

de staat is het probleem niet
Als Het Priesterschap Maar Zuiver Is

– Hebreeën 7:7 –

 

 

 

 

 

 

De Overwinning Van Jezus Christus Vond Plaats In Gethsemané
In Een onverwacht OgenBlik VERTRAPTE Hij de slang
Aan Het Kruis HEEFT Hij overheden en machten Tentoongesteld
EN Over hen GEZEGEVIERD.
Het Is Volbracht!

 

 

 

 

Verlaat je eigen gedachten
LAAT Christus Regeren

– Jesaja 55:7 Efeze 4:23 – 24 –

 

 

meegaan in het machtspel
gaat je niet Redden
Jezus Is Dé Weg,
Dé Waarheid
HET Leven
Hij Zegt; Hij Gebiedt; anders Is Het NIET!

– Lukas 14:25-35 Mattheus 26:13 –

 

 

 

salaris van je werkgever
en pensioenen

ZIJN zwijg-geld
Gods Geroepen Volk ‘leeft’ in hoererij

– Amos 5:12 Psalm 50:22 –

 

Stabiel?
Het Enige Wat Stabiel Is Is Stromend Water

– Ezechiel 48 Openbaring 22:21 –

 

 

nederland dendert en masse als koploper naar de afgrond
God Zegt: Kom Hogerop

– Openbaring 18:4 Jesaja 35 Openbaring 18:6 –

 

 

ontkenning,
het grootste wapen van satan

– Lukas 18:7-8 –

 

 

mensen pakken de ervaring,
NIET
Degene Die De Ervaring Geeft

– Micha 4-11 Openbaring 3:1-3 –

 

 

 

 

 

één van geest
OF
Éénheid IN De Geest
‘n wereld van VERSCHIL

 

 

 

 

de evangelische wereld
is één grote heksenketel
,

Kom er Maar Eens Uit!
Één Weg, Jezus Weg

– Mattheus 26:13 Openbaring 4:1 –

 

 

arrogantie is een lege huls,
daarin zit angst
in angst regeren aliens
niet Horen, niet Zien, zwijgen

– Openbaring 3:1-3 Mattheus 26:12-13 –

 

OVERHEDEN en machten
Heeft Jezus Christus Aan Het Kruis Overwonnen;
DAAR MAG je je NIET MEER MEE VERBINDEN!
OVERGAVE & Doorstappen IN De Zalving IS Wat Jezus Gebiedt!

– Mattheus 26:12+13 Psalm 87:5

Psalm 133; Spiritual Mountain
Of The New Jerusalem Family, In
Éénheid

Openbaring 11, 18:6 –

 

zit je in de knoop, dan zit je gevangen in het zegel
van waar jij erkenning aan geeft
Door Toewijding Kan Enkel De Zalving het zegel Breken

– Jesaja 10:27 –

 

 

Oprechte aanbidding
Doet het vlees zwijgen
het Wordt Aanbidding!
jeruzalem, jeruzalem…

– Johannes 4:8 Mattheus 23:37 –

 

lieve mensen zijn het ergst
Ben Waakzaam

– Mattheus 10:16+17 –

 

alle christenen hebben
een gevoelsjezus

Terwijl Hij Geestelijk Is
Hij Is Opgestaan

– Mattheüs 22:41-46 Romeinen 8:1 –

 

 

Iemand in je hart sluiten
en er niet Naar Handelen
is iemand aan satan overleveren

– Openbaring 3:1-3 –

 

 

Opwekking Begint Met Het Herstel
Van Het Priesterschap Op Aarde

– Ezechiel Mattheus 26:13 –

 

 

Opwekking Begint Met Het Herstel
Van Het Priesterschap Op Aarde

– Ezechiel Mattheus 26:13 –

 

 

Alles inzuigen
niks van zichzelf prijsgeven
vrijmetselarij praktijken

Christus Is Een Open Boek
Hij Heeft Lief

– 1 Korinthe 13 –

 

Het Kruis Is niet om te GE-bruiken
Je Moet Het Kruis Dóór

– Galaten 2:20 –

 

 

mensen die Over iemand Profeteren
en Er zelf niet IN Wandelen
Worden Geoordeeld overeenkomstig
hun eigen Spreken

– Lukas 19:22a –

 

 

mensen beschouwen
en zetten stellingen neer
stelling op stelling
Wij Wandelen In Substantie
Substantie Breekt de stellingen Af
En Bouwt Het Huis Van God
Christus

– 2 Korinthe 10:3-6 –

 

mensen willen
maar zij DOEN niet
zelfs bedanken
hun geweten is los Van God
druk met van alles

– Lukas 10:41-42 Openbaring 3:1-3 –

 

mensen Moeten hun hoogmoed
Laten Omzetten In Nederigheid
Zodat Gods Wonder Ook Kan Gaan Gebeuren

– Mattheus 26:12-13 Mattheus 20:26-27 –

iedereen wandelt zoals
hun vlees gestreeld wordt.
In Jezus’ Voetsporen?

– Jesaja 66:6 Openbaring 3:1-3 –

aanvallen op het land / de mens;
traditie maakt het af.
De Leeuw Brult

– Hosea 4:6 Amos 1:2a –

 

 
 

zonde belijden is religie
Het Woord Volgen Is Relatie

– Mattheüs 7:24 Openbaring 3:1-3 –

 

 

Als Je Wilt Werken Met assassins
door srm mind control geprogrameerd tot heksenkinderen
,
– Hetgeen Nodig Is Om hen met zichzelf Bekend Te Maken,
Te Bevrijden En Te Doen Opstaan;

Geroepen Priesters
die voor de anti-christ werken/hun script uitlopen,
dichtgebrand geweten

Moet Je Wel Diep dood Zijn Aan je zelf

– 2 Korinthe 4:12 Jesaja 27:1 –

 

 

Als je wilt regeren,
Moet je Het Hele Plaatje Hebben,
Als God Jou Laat Regeren,
Heeft Hij Jou Het Hele Plaatje Gegeven

 

 

De Rust Is De Doorgang
Buiten Deze Rust geen Wedergeboorte
Voedt rust Met Rust

– Mattheüs 11:28 Hebreeën 4 –

 

 

petrus’ Spreken Klopte Wel,
Maar zijn handelen NIET
hij stichtte het vaticaan;
C O R O N A op de st. pieter
en het volk volgt de protocollen
‘wachtend’ op God

Mattheüs 26:12-13 Predikte hij niet

 

 

 

Als je Van God houdt
Houd je Ook Van Wat Hij Geeft
Hou je Van De Waarheid
OOK AL DOET Deze Pijn

– Spreuken 27:17 Johannes 8:32 –

 

 

 

goede bedoelingen zijn
het grootste probleem

zij plaveien de weg naar de hel
Jezus Christus Is De Weg
En De Waarheid En Het Leven

– Johannes 14:6 Mattheus 6:24
1 Korinthe 5:6 Lukas 10:41-42 –

 

 

joel 2 leger
Openbaring 19 Leger
Kunnen Er Twee Samen Gaan
Zonder Het Eens Te Zijn?

– Amos 3:3 –

 

 

Het Woord Is nooit een waan
Als Je Aan De Juiste Bron Verbonden Zit
Belangrijker, Blijft

– Psalm 87:7 Psalm 50:23 En Mattheus 26:13 –

 

 

Iemand die Voor Jezus Kiest
Wordt ‘Gevangen’ – Efeze 3:1 –
In Het Levende Woord;
KrijgsGevangen, Geperst
Totdat men Capituleert;
Overgave… Agapè
Nu Pas Wordt men Wakker

– Lukas 14:28 –

 

teruggaan naar het oude
is onder Het Oordeel komen
blijven in het oude
is Het Oordeel tegemoet zien

– Jesaja 43:18, Markus 9:70 –

 

Het Is Volbracht!
De Zijnen Stijgen Nu
Boven De WaterSpiegel Uit.

– Zefanja 3:14-15 –

 

Je kunt je niet beroepen
op je
Roeping,
Als Je Er niet
Ten Volle
In Wandelt

– Openbaring 3:1-3 –

 

 

Bijbellezen buiten De Heilige Orde
Is Levens-gevaarlijk
Enkel Gezalfden Lezen
Door
de pervertering Heen

– Openbaring 3:1-4 –

 

mensen geven zich vrijwillig over
aan het spel van satan

God Moet het Toelaten,
alles is eigen keuze

– Deuteronomium 28 Spreuken 18:21-

 

 

zelfrechtvaardiging houdt geen stand;
Het Enige Recht Dat Telt
IS Het Recht IN Christus

– Romeinen 8:30 –

 

 

 

Liefde Is Je Hart Geven
Buiten Christus
LEVENSGEVAARLIJK!

– Johannes 2:25 Spreuken 4:23 –

 

Ik Kan Mijn BouwZalving
Voor Het Nieuwe Jeruzalem

niet Kwijt In de harten van Mijn volk,

dat niet In Mijn Volheid Wandelt

– Openbaring 3:1-3 Mattheus 26:12-13 Micha 4:8 Psalm 87:5 –

 

Het Gaat Er niet Om wat er is gebeurd,
Het Gaat Er Om Hoe Er Op Is Gereageerd.

– Johannes 3:8 –

 

De Levende HoekSteen Is
Tevens Een AanstootSteen
Voor leugengeesten

– Hebreeën 4:12 –

 

 

ALLES Is Nu
In Het Nu Heeft God
alles wat mensen bezighoudt opgelost.

– Hebreeën 4:12 –

 

 

Als je altijd in de comfort hangt,
Kun je nooit je Geloof Activeren
Kan Gods niks Doen

– Lukas 14:25-35 Mattheus 6:33 Mattheus 26:12-13

 

 

zij die kronkelwegen gaan,
Doet De Heer Verdwijnen

– Psalm 125:5 –

 

 

 

blind vertrouwen in autoriteit
IS de grootste vijand Van De Waarheid

– 1 Thessalonicenzen 5:21
Handelingen 5:29 Johannes 5:19 –

 

 

Wij Leven IN
Het Levend Stromende Woord,
Door Rhema Geleid,
niet in de wereld;
jij?

– Hooglied 1:3b Mattheus 26:12+13
Openbaring 18:4 Micha 4:8 Openbaring 6 –

 

De Mantel Moet Aangeraakt

– Mattheus 26:12+13 Micha 4:8 –

En Het Woord Moet
Verabsoluteerd Worden
Radicaal En Definitief…
Geven En Dienen

– Markus 10:44 Galaten 2:20a –

 

 

 

Liefde Moet
Gedeeld Worden
Wil Het
Kunnen Stromen

 

 

 

de speer van longinus Moet In Een Ieder Breken
Het Bloed Van Jezus Doet de speer Ontkrachten,
Het Water Der Wedergeboorte
Doet de speer Breken / Wegwassen
Alles Is Volbracht, De Deur Is Open

– Openbaring 4:1 –

 

de kalk op de muren van
de witgepleisterde graven

is verdroogd, gebarsten,
stukken vallen eraf

de schande Ontbloot

– Jesaja 47:3 –

 

elke aanbidder,
bovenal
elke aanbiddingsleider,

buiten De Heilige Orde,
is een misleider,

LEVENSGEVAARLIJK!

– Openbaring 3:1-3 –

 

 

 

lichtzinnigheid is funest

‘N Profeet Weet

 

 

 

 

 

 

islam ontkent
De Zoon Van God

humanisme ontkent
De Dochter Van God

– Genesis 1:27 –

 

theologie, religie, organisatie
maakt ALLES kapot; het fundament = dood

– Hooglied 3:1b..

Zijn UitGegoten Naam Stroomt Baanbrekend
Van Besneden Hart Naar Besneden Hart,
Het Fundament Is LevenGevend;
Ons Onaantastbaar Erfdeel!

 

het is niet handelen
vanuit jouw ZELF

Het Is Handelen
Vanuit Jouw ZIJN

– Genesis 1:27, Hooglied 1:3b,
Mattheus 26:12+13, Psalm 87:5 –

 


tijd en geld
gaan jou niet Redden

IN God En Het Lam
IS Alles

Openbaring 21 –

 

 

 

niet Thuis In Agapé
is niet Thuis

– Psalm 87:5 Mattheus 26:12+13
Hooglied 1:3b Handelingen 2+4
Psalm 133 Openbaring 21:22, 22:1-5 –

 

vroomheid heeft
Gods Heiligdom
kapot gemaakt; het is fake

God Zelf Zijn Hand
Is Op Het Hart;
De Heilige Graal,
Zij Blijft Kloppen

 

 

 

Als je God zoekt
na Het Ontvangen Woord,
krijg je satan aan de lijn

– Lukas 9:62 –

 

fragmentatie ontstaat
daar waar geen Respect is

– Lukas 11:23 Psalm 50:22 –

Gods lasterlijk spreken
is spreken ZONDER Inhoud

– Daniel 7:24 –

is aanbidden van de dood

– Jesaja 28 –

Gezalfd Spreken
– Rhema Spreken –
Is InvloedRijk

En Klieft geest en vlees Vaneen; Heiliging!

Jesaja 61 –

 

Zodra er geld in het spel is
heb je met de judasgeest te maken
vampirisme en hoogverraad

Christus Gaf
Zijn Leven Om niet,
Wie Volgt?

– Lukas 14:25-35 Handelingen 2 –

 

Voor De Oordelen
Van God
Is niet te vluchten,
DAN
Enkel IN Zijn Armen

– Psalm 50:23, 87:5 Mattheus 26:12+13
Handelingen 2+4 Psalm 133 –

 

jij Uit babylon
Is Iets

babylon Uit jou
Is Nog Een Weg
Te Gaan

– Mattheus 26:12-13
Psalm 133 –

 

 

philia-liefde heeft
de wet verpakt

Agapè-Liefde Heeft
De Wet Vervuld