Testimonies

ton bennink
Liefde 4

Hij Riep… Ik Zocht.., Ploegde 14 Jaar – 1978-1992 – Door Het Woord ; At Het Op
Hij Zag… En Liet Het Rhema-Woord Johannes 3:16 Spreken…; Dank Aan hem, hij Die Op Dat Voor mij LevensVeranderende Moment Gehoorzaamde..; ton bennink 1992… mij & mijn man Doopte – 1994 – In De Mantel Van Het Levende Woord
– Jesaja 61:10 –

Ik Ben Zeer Vrolijk In De HEERE,
Mijn Ziel Verheugt Zich In Mijn God,
Want Hij Heeft Mij Bekleed Met De Klederen Van Het Heil,
De Mantel Van Gerechtigheid Heeft Hij Mij Omgedaan,
Zoals Een Bruidegom Zich Bekleedt Met Priesterlijk Hoofdsieraad,
En Een Bruid Zich Tooit Met Haar Sieraden.

Mijn DoopLied; Ik Ben In Uw Heiligdom Binnen…; Het Voorhangsel Ben Ik VOORBIJ

Mijn Vraag Aan ton… Hoe Kan het dat…; duizend vraagtekens bij wat Ik Zag gebeuren in de baptistengemeente zevenaar – Destijds – nu duiven – ..; ton’s Antwoord; Later Zul Je Het Weten… Ik Wist.. Mijn Tocht Door de gemeenten Heen Was Begonnen…

Ik Zegen ton Oprecht Met De Bevrijdende Liefde Van De Vader, Jezus Christus
En Zijn Bruid Maria Magdalena – Mattheus 26:12+13 –
…Gods Naam; Hooglied 1:3b Agapè…
‘N Uitgegoten ZalfOlie;
allen Hebben DIT Nodig… Het Is In Sion; Het Is Hier..

Het IS Volbracht

                                                                                              …In His Flow, By Grace!

Eerste HuisGemeente Aquila Deborah, ooij / zevenaar – Geroepen Koningsstad –
1998 – 2000

Profetische Bevestiging – ‘oudste’ jos rikhof, euregio christengemeente aalten
09-2000, tijdens bezoek HuisGemeente –

euregio gemeente zwaar in overspel zichtbaar – europa = hoer van babel – ,
gebouwd op Het Bloed Van Profeten Gebleken ;
holocaust fundament, leiderschap schuldig aan hulp bij zelfdoding
van ‘N Geroepen Profetes
, uitgerekend op kerstavond 2002,
kerst = satans hoogtijdag, Klik Link

wilkin van de kamp KIEST voor de geest van eenheid ,
Terwijl Zuivere Eenheid Alleen Via En Door Het Hart Van Het Kruis Bereikt Wordt, Dan Komende In Eenheid IN DE Geest Van Christus – Romeinen 8:1 –

In 1996 Profeteerde erica duenk Enthousiast En Verheugd:
Een Overvloed Van Heil Ligt In Een Veilige Plaats Voor Juda Opgeslagen,
Samen Met Wijsheid
, Kennis En Ontzag Voor GodJesaja 33:6 –

In 1999 In de bron in dalfsen, Sprak gerard de groot terwijl hij In Naam Van God Handen Oplegde; ‘Ontvang De Mantel, Ontvang De Mantel, Ontvang De Mantel’

2002 Profetisch Woord Via wilkin van der kamp,
voorganger euregio christengemeente: Psalm 2
Op ‘leiderschapstraining’ euregio christengemeente Ontvangen Woord:
Openbaring 10: Na Het Volle Woord Gegeten Te Hebben Zul Je Over natiën Profeteren

Klik Link: Profeten Profeteren

Profetisch Woord Voor Aquila Deborah Via kent simpson, 13-02-2006

Profetisch Woord Voor Aquila Deborah Via helen trowbridge, 20-03-2008


briefje geert 26-02-2011, echtgenoot

…vertrokken terug naar zijn comfortzone in zijn oude woonplaats

Klik hier

Profetie Voor Aquila Deborah Bat Sion En Source Groep,
Via lance wallnau op 12-11-2009

Beeld Ontvangen Door theo de rooij – jona – in 2010:
de wildwater Rivier / rivier.
Inzet En Volharding Zijn Noodzaak!

Getuigenis Nathanael Immanuel, 07-12-2012

Getuigenis En Gebed Van nathanael/jeffrey Na Besluit Diep TerugTrekken Bij De Vader;
Opnieuw alles Loslatende, TerugGevende Aan God; Brief Dorine/Deborah Aan team,
Tijdens immense geestelijke strijd 40 + 14 Dagen Bidden En Vasten Met Israel/David Joshua Op olijfberg…
6 Dagen Voor Vrijzetten Van Hoge Priesterschap Op Aarde – Zacharia 3+4, Micha 4 – Op De Olijfberg 12-12-12;
Completion; The Two Missing Pieces Of The Puzzle…..

getuigenis hanita van engelen, 2013
srm trauma-based mind control

Dit getuigenis Is namens hanita voorgelezen, Omdat ze het geen bezwaar vindt dat dit getuigenis Gedeeld Wordt zoals je hebt kunnen horen uit haar brief;
het is een belangrijk en Hoopvol getuigenis voor hen die nog in deze leugen vastzitten, en dat zijn meer mensen dan dat je zou durven vermoeden,
misschien ben jij het wel, Weet Dat Er Een Weg Uit Is, Weet Dat je Bent Omvat. Helaas heeft zij zich inmiddels opnieuw laten grijpen door het programma
en deze stem voor zichzelf als Waarheid vertaald, alles vanuit angst en controle in trauma, niet Christus. Haar Vertrouwen is diep beschaamd,
met als gevolg een zeer destructieve wissel, die getrokken wordt in Het Nieuwe Werk Van God; ieder mens kiest zelf en is ook zelf Verantwoordelijk
voor gemaakte keuzes En Beloftes. Als Een Ja Naar God verbroken wordt, regeert daar per direct de boze, hij is als een engel des lichts,
Zuiver Onderscheid Krijgt Men Enkel Via Het Compromisloze Overgave Aan De Volbrengende Zalving Van De Grote HogePriester,
Vrijgezet In De HogePriesters Op Aarde – Mattheus 26:12-13 Micha 4:8 Openbaring 11+12 – info@riveroffullness.org
Klik Link –

Beeld Voor Aquila Deborah, 19-12-2013, Ontvangen Door Haar Dochter

Getuigenis linda paalman, 21-12-2013

Play Video

Lieve Dorine,

Dank Je Voor Het Terugnemen Van Mijn Hart, Steeds Dieper Kan Ik Landen In Mezelf, steeds minder, de terreur, de eeuwige kwelling. Dank Je Voor Je Ogen Die Altijd Op Mij Gericht Zijn, Heel Aktief Of Op De Achtergrond Mij Dragend, Mij Wegend, Mij Toetsend, Om Mij Daar Te Brengen Waar De Vader Mij Wil Hebben, En Dat Is Bij De Vader Zelf, Want Het Eeuwige Leven Is Hem Kennen, Weten Dat Je Door Hem Gekend En Zo Diep Geliefd Ben. Jij Bent Deze Liefde Van De Vader,
Je Bent Deze Liefde Voor Mij, Jouw Ontmoeten Is De Weg Omhoog Ontmoeten, Jouw Ontmoeten Is Het Nieuwe Jeruzalem Binnen Gaan, Jouw Ontmoeten Is pijnen die verdwijnen, depressie ebt weg, Diepten Worden Vervuld, Thuiskomen In De Vrede,
De Rijkdom, Het Erfdeel BinnenGaan. Met Jouw Vader Heb Je Mij De Rijkste Man Gemaakt, En Die Rijkdom Is Jou Te Kennen,
Hem Te Kennen, Hun Te Kennen. Dorine Dank Je Voor Je Altijd Positieve Woorden, Altijd Opbouwende Woorden,
Altijd GerustStellende Woorden, Altijd In Perspectief Plaatsende Woorden, Een Vrouw Zal Een Man Omvatten, Jij Hebt Genoeg
Voor Twee, Ik Heb niet Eens Genoeg Voor Één. De Vader Had Het Zo Bepaald, Het Geheimenis Wordt Thuiskomen, Wordt Liefde, Wordt Vrede, Wordt Genezing, Ik Mag Mee, Ik Mag Altijd Mee,
nooit meer alleen, nooit meer wikken en wegen, nooit meer bang voor verloren zijn, Zo Graag Kom Ik Dieper Bij Je Thuis,
Zo Ontzettend Graag Vertrouwend En Levend Op Jouw Altijd Volle Stem Met Woorden Van Leven, Genezing, Omvatting Vanuit
De Troon, De Bron Van Liefde, De Bron Waar We Vandaag Komen, niet meer gecorrumpeerd, Maar Puur, Koninklijk, Reddend, Heilig, BewonderensWaardig (Voor Onszelf),

De Dans Is Een Sleeptouw ‘mijn’ afgrond In Geworden, Daar Daalde Jij In Af, Jij Bent Het Sleeptouw En De Omvatting, ‘mijn’ hotel california Binnen Gestapt waar de valse adelaren Mij ingebracht hadden ‘you can check out anytime, but you can never leave’.
Je Hebt Me er Uitgeleid, panische angst, verstikkende controle, eeuwige terreur op grond van de Kindbloedoffers en het offeren
van Mij, in terecht gekomen geweest, Nu Stroomt Daar Water,
De Altijd Durende Bron Van Leven, niet meer rekening houden met, niet meer angstig zijn voor, niet meer bevechten van, De Vrede raakt de pijn aan, Ik Mag Komen En waar Ik niet Kan, Haal Jij Op,
Daal Je Af, Kom Ik Thuis, Nooit meer angstig, Nooit meer paniek, Altijd Weten En Altijd Vertrouwen, De Sulammitische Brengt Overal De Vrede Aan, Vervuld Over Met Vrede, Blijvend, Doortastend,
Niet loslatend, Volledig Innemend, geen hel te diep, geen put
te zwaar, De Overwinning Is 11 Jaar Geleden In Mijn Leven Gekomen, Ik Hoefde Haar Alleen Maar Aan Te Raken En
De Overwinning Stroomde Mijn Leven In, Opgenomen In De Dans, Wordt Ik Echt, Wordt Ik Echter, Completer, stemmen vervagen, kwellingen verdrinken

de duisternis is vervat in hotel california, het wereldsysteem
van satan, de offerplaats van de gedoden, je Hoeft daar Niet
te blijven, je hoeft daar Niet te zijn, Pak Haar Hand, Ze Danst Je Vrij, Luister Naar Hem, Ze Danst Je Vrij, Vrij In Het Land Van Bronnen

De Zangers Evenals Zij Die In Reien Dansen, Zingen:
Al Mijn Bronnen Zijn In U!
– Psalm 87:7 –

Want De HEERE, Uw God, Brengt U In Een Goed Land: Een Land Met Waterbeken, Bronnen En Diepe Wateren, Die Ontspringen In Het Dal En Op Het Gebergte;
– Deuteronomium 8:7 –

U Zult Met Vreugde Water Scheppen,
Uit De Bronnen Van Het Heil.
– Jesaja 12:3 –

Het dorre Land Zal Tot Een Waterpoel Worden,
het dorstige Land Tot Waterbronnen;
op de woonplaats van draken, waar hun rustplaats was,
Zal Gras Zijn, Met Riet En Biezen.
Jesaja 35:7 –


Ik Zal op kale hoogten Rivieren Doen Ontspringen,
Midden in valleien Bronnen.
Ik Zal de woestijn Maken Tot Een Waterpoel,
het dorre land Tot Waterbronnen.
– Jesaja 41:18 –

Dorine Dank Je Voor Het Voeren Van De strijd,
het Had niet zo Gemoeten
Je Hebt Het Wel Gedaan
Littekens Worden Goud, littekens Worden Glorie
Dat Echtheid, Echtheid Mag Gaan Ontmoeten
alle toverij-nevel Opgelost In De Realiteit Van De Glorie
Van De Dans Van Één Leger

Één Volmaakt Leger Gevoed Door De Mantel Van Haar Die Danst, De Kleuren Van De Hemel
Een Glorie Nevel, Gezond, Heerlijk, Echt Sprankelend, Vervullend
Bronnen Die Openspringen In De Diepten Van De Harten
de rustplaats van de draken Overspoeld Door Fris Bruisend
Levend Water

het stilzitten Is Een Vredig Stromen Geworden
dood waar is je angel? de dood Verzwolgen IN De Overwinning
Vele Vlaggen Zullen Volgen, Vele Aspecten Van God Zichtbaar
De Dans Van Twee Legers Een GlorieDans, Pas Dan Zal Heel
De Aarde De Glorie Van De Heer Kennen

Hij Die Ons Heeft Liefgehad En Zichzelf Heeft Overgeleverd
En
alle dood IN Zijn Lichaam Verzwolgen,

Dat Is Nu Onze Erfenis; Een Lichaam Dat de dood Heeft Verzwolgen, God Kan niet Anders Dan Zegenen
Met Een Recht De Beste Boodschap Voor allen;
‘blijf niet op
het schap, Maar Kom IN De Mantel Van De Boden,
De VreugdeBoden, Zij Dansen Ook jou Vrij,
Zij Dansen jou IN De Rivier;
De Werkelijke RiverDance

 

 

 

Hoofdstuk 1 Van Het Komende Boek ‘Dit Ben Ik’ (Uitgave Deel 1 Begin syst. datum 2022 D.V.)

De wereld zit vast in angst, minderwaardigheid en trauma. Ik weet dit als geen ander, want ik zat hier het diepst in vast.Dit Boek Is Een Verslag Van mijn Reis Naar een onbekende plek. Een Verslag Van mijn Ontdekkingsreis Naar mezelf.

Ik Heb Een Enorm Verlangen Om Te Delen Wat ik zelf Heb Ontdekt. Om woorden te geven aan de diepe blokkades en pijnen die ik mocht Overwinnen Met God De Vader, Door En Dankzij De Overwinning Van Zijn Zoon, mijn Heere, Jezus Christus, En Met De Niet-aflatende Zorg, Covering En Hulp Van mijn Apostelen, Priesters En Geestelijke Moeder En Vader, Theodora Maria Aquila Deborah Bat Sion En David Joshua Israël Immanuel Ben Sion.

God Heeft Een Geheimenis in mij Gelegd (Net Als in ieder mens). Ik draag alle gevangengezette Kinderen wereldwijd in mijn geest, in mijn diepe wezen. Dit zijn vooral de geestelijk en emotioneel onontwikkelde, geblokkeerde kinderen IN de volwassen mensen. Het zijn de diepste delen van de mensen die niet meedoen, die verstikt zitten. God Heeft Een Weg Uit Gegeven In Zijn Zoon Jezus Christus En In Zijn Dochter, De Maria Magdalena, De Dochter Van Sion Die Hij In Deze Tijd Heeft Laten Opstaan. Zij Is De Verbinding, De Bruid Bij De Geopende Deur Die Samen Met De Geest Roept: KOM! Kom Tot De Wateren! Kom Thuis!

Het Is mijn Diepe Verlangen Dat Deze Kinderen Vrijkomen. In 2013 Gaf Hij mij op het griekse eiland rhodos Een Lied:

Kettingen Breken, Kettingen Breken, Kinderen Komen Los, Kinderen Komen Los, Ja, Gerechtigheid, Gerechtigheid.

 

Ja mijn Lofzang Begint Als ik Word Als Een Kind, Spelend Aan Uw Voeten

Ja mijn Lofzang Begint Als ik Word Als Een Kind, Spelend Aan Uw Voeten…

 

En deze wereld Wordt Veroverd Door Een Kinderleger, Door Een Kinderleger

Deze wereld Wordt Gewonnen Door Een Kinderleger, Door Een Kinderleger

Deze wereld Wordt Gewonnen Deze wereld Wordt Overwonnen, Door Een Kinderleger

Vrijgekomen, Vrijgekomen, Niet Langer opgesloten!

 

Wat de duivel had bedacht, Wordt zijn eigen Ondergang

Wat de duivel heeft vernietigd, Wordt zijn eigen Vernietiging

Wat de duivel had bedacht, Wordt zijn eigen Ondergang

Wat de duivel heeft vernietigd, Wordt zijn eigen Vernietiging

Wat de duivel had bedacht, Wordt zijn eigen Ondergang…

 

Deze Pijn Wordt Boldness, Deze Pijn Wordt Een OorlogsSchreeuw

Deze Pijn Wordt Boldness, Deze Pijn Wordt Een OorlogsSchreeuw

Deze Pijn Wordt Boldness, Deze Pijn Wordt Een OorlogsSchreeuw…

 

Want wat de duivel had bedacht, Wordt zijn eigen Ondergang

Wat de duivel heeft kapotgemaakt, Gaat hem Vernietigen

Wat de duivel had bedacht, Wordt zijn eigen Ondergang

Want wat de duivel had bedacht, Gaat hem Vernietigen

 

Ik Zie Een KindLeger, Ik Zie Een KinderLeger,

Ik Zie Een KinderLeger, Uitgebroken Uit de kerkers

Ik Zie Een KinderLeger, Ik Zie Een KinderLeger, niet te stoppen,

Uitgebroken Uit de kettingen, hoofd Omhoog, hoofd Omhoog

 

En De Diepe Pijn Wordt Een OorlogsSchreeuw, De Diepe Pijn Wordt Een OorlogsSchreeuw,

En de vijand krijgt het heel benauwd,

Ja De Diepe Pijn Wordt Een OorlogsSchreeuw, De Diepe Pijn Wordt Een OorlogsSchreeuw,

Mijn Jezus Heeft ALLES Volbracht, En Alles Keert Hij Om, Alles Keert Hij Om

 

Littekens Worden Goud, littekens Worden Glorie,

En Pijn Wordt Een OorlogsSchreeuw, Ja Pijn Wordt Boldness

De diepe schreeuw Wordt Boldness, Ja de diepe schreeuw Wordt Een OorlogsKreet…

 

De diepe pijn Wordt Boldness, de diepe schreeuw Wordt Een OorlogsSchreeuw…

 

Ja mijn Lofzang Begint Als ik Word Als Een Kind, Spelend Aan Uw Voeten,

Ja mijn Lofprijs Begint Als ik Word Als Een Kind, Zingend Aan Uw Voeten…

Ja mijn Lofzang Begint Als ik Word Als Een Kind, Spelend Aan Uw Voeten…

 

En de diepe pijn Wordt Boldness, de diepe pijn Wordt Een OorlogsSchreeuw

Niet te stoppen…. Niet te stoppen!

 

Glorie, Glorie Aan mijn Jezus!

 

Mag ik Uw Gezicht Zien? Mag ik Uw Gezicht Zien?

 

U Bent De Rust, U Bent De Vrede, U Bent De Shalom…

U Bent De Rust, U Bent De Vrede, U Bent mijn Shabbat-Dag

U Bent De Rust, U Bent De Vrede, U Bent De Shalom…

U Bent De Rust, U Bent De Vrede, U Bent De Shabbat-Dag

Ik Wil Een Stad Van Vrede Zijn, Ik Wil Een Stad Van Vrede Zijn

 

En mijn Lofzang Gaat Omhoog…

En Onze Lofzang Gaat Omhoog, Onze Lofzang Stijgt Op, Stijgt Op…

En Onze Lofzang Gaat Omhoog, Onze Lofzang Stijgt Op Tot Voor Uw Heilig Aangezicht

En Onze Lofzang Gaat Omhoog, Onze Lofzang Stijgt Op Tot Voor Uw Heilig Aangezicht

 

Glorie, Glorie…

 

Pijn Wordt Boldness, de schreeuw Wordt Een OorlogsSchreeuw,

Allemaal Door Aanbidding, Achter U Aan, Achter U Aan, Achter mijn Jezus Aan,

Niet meer achteruit, niet meer achteruit, Achter mijn Jezus Aan.

 

Prijs Adonai, Wanneer De Zon Opkomt, Totdat Zij Ondergaat

Prijs Adonai, alle naties van de aard’, Alle Heiligen Aanbid Hem

Prijs Adonai, Wanneer De Zon Opkomt, Totdat Zij Ondergaat

Prijs Adonai, alle naties van de aard’, Alle Heiligen Aanbid Hem…

God Leidt De Kinderen Uit, Hij Ziet Ze En Hij Redt Ze. Ik Moest Leren Dat Wat mij Aangaat, Hij Als Eerste mij Ziet En Thuisbrengt. Het Is mijn Verlangen En Hoop Dat Het Verslag Van mijn eigen Reis De Weg Wijst Voor alle andere Kinderen in gevangenschap.

Ik Dank U, Mijn Hemelse Vader, God Almachtig Die de wereld Schiep En mij Zag En Ziet, Uw Hand Uitstak Naar mij. Mijn Papa Die Dwars Door mijn woede en wraak heen, door mijn verwendheid en de vele beperkingen van mijn karakter heen, mij Zag En Ziet. U Heeft mij, U Laat mij niet Los, In Uw Hand Ben ik Veilig. U Stopt niet Totdat iedere vezel van mijn wezen Weet Dat U Van mij Houdt, Totdat ik Volkomen Thuis Ben Bij U. Ik Dank U, Heere Jezus Christus, mijn Heere, U Die in mijn Plaats Ging Staan En Uw Bloed En Leven Gaf Om mij Te Redden, Te Heiligen En Als Bruid Naast U Te Plaatsen. U Die mij Heeft Laten Zien dat ik Gewild En Geliefd Ben, zelfs Genoeg Om Voor Te sterven. Ik Dank U, Theodora Maria Aquila Deborah Bat Sion, mijn Moeder, U Die mijn Hemelse Thuis Op Aarde Bent, Recht Van De Troon Van De Vader Gegeven, Toevertrouwd, Aan mij En Aan iedereen. Wat heb ik een daderprojectie op U toegepast, wat heb ik U misbruikt en miskend. Ja, vanuit trauma en mijn niet-ontwikkelde karakter, maar ook uit rebellie. Toch Bleef U Voor mij In de bressen Staan, U Bleef Voor mij Vechten Als Een Leeuw. Uw Ja Blijft Ja, En U Bewijst: De Liefde Is Sterker! Dank U Dat ik Mag Botsen Op De Hoeksteen In U En Dat U mij Altijd Coacht, U Kent mij Beter dan ik dat zelf doe. Dank U Dat U mij Zelfwaarde Heeft Geleerd, Dank U Dat U mij LiefHeeft. Dank U, David Joshua Israel Immanuel Ben Sion, Omdat U Een Christus Voor mij Bent Geworden, En Een Kant Van Christus Laat Zien Die ik niet Kende en nergens in de wereld vond, Mannelijke Kracht Die Veilig Is En Geneest. Door U Heen Raakt God mij in mijn allerdiepste trauma’s en paniek Aan. Onuitsprekelijke pijnen, daar waar ik heb gezworen nooit meer te spreken, nooit meer te voelen, nooit meer te herinneren. Mijn zelfbeschermingsmuren blijven Dankzij U niet staan, God Zij Dank. Ik Krijgt Lucht En Leven waar ik niet dacht dat Dat Voor mij Zou Zijn Weggelegd. Ik leefde alleen fysiek, van binnen was ik dood. WAS. Ook U Bewijst: De Liefde Is Sterker! 

HeilBodes Vlak Na Elkaar Ontvangen Op Het Eiland Patmos Door mellanie jedidja (syst. dat. 2019)