autorisatie STATENvertaling

 

de STATENvertaling laten vertalen en geautoriseerd door de STATENgeneraal,dus de eerste en tweede kamer.


 

Deze STATENvertaling is nooit gedeautoriseerd. kan men ook niet
Want Hierin Het Geschreven Woord Van God…
De STATENvertaling is het fundament van nederland
God Oordeelt En Richt Op Vanuit Zijn RhemaWoord – Jesaja 2:3,  HoogLied 1:3B 

 

 

 

 

 

 

De Twee Getuigen Hebben De TroonPositie Van De Vader Ontvangen – Ope. 11:15in sd 05-2011

 

Van Sion Gaat De Wet Uit – Micha 4:2D –

 

En Jakobus En Johannes, De Zonen Van Zebedeüs, kwamen naar Hem toe en zeiden: Meester,
wij zouden willen dat U Voor ons Doet Wat wij ook maar vragen. En Hij Zei Tegen hen: Wat Wilt u Dat Ik Voor u Doe?

En Zij Zeiden Tegen Hem: Geef ons Dat wij Mogen Zitten, De één Aan Uw Rechter- En De ander Aan Uw Linkerhand, In Uw Heerlijkheid.

Maar Jezus Zei Tegen hen: U Weet niet Wat u Vraagt. Kunt u De Drinkbeker Drinken Die Ik Drink,
En Met De Doop Gedoopt Worden Waarmee Ik Gedoopt Word?

En zij zeiden tegen Hem: Dat Kunnen wij. Maar Jezus Zei Tegen hen: De Drinkbeker Die Ik Drink, Zult u Wel Drinken,
En Met De Doop Waarmee Ik Gedoopt Word, Zult u Gedoopt Worden, Maar Het Zitten Aan Mijn Rechter-
En Aan Mijn Linkerhand Is niet Aan Mij Om Te Geven;

Maar Het Zal Gegeven Worden Aan Hen Voor Wie Het Bestemd Is.
-> Ope. 11 En Ope. 12 De Vrouw En De Zoon, De Twee Getuigen

Markus 10:35 – 40

 

 

En U, Schaapstoren – Maria Magdalena -,
Ofel Van De Dochter Van Sion, Naar U Zal Gaan,
Ja, Naar U Zal Komen De Heerschappij Van Vroeger,
Het Koningschap Van De Dochter Van Jeruzalem – De Sulammitische, HGL 6:13 -.

Nu, Waarom Slaat U Zo’n Luid Alarm?
Is Er geen Koning Onder U?
Is Uw Raadsman omgekomen,
Dat smart U Aangegrepen Heeft Als Van Een Barende Vrouw?
Krimp Ineen En Schreeuw Het Uit,
Dochter Van Sion, Als Een Barende Vrouw,
Want Nu Moet U De Stad Uit
En In Het Open Veld Wonen.
U Zult Tot In babel Komen.
Daar Zult U Gered Worden,
Daar Zal De HEERE U Verlossen Uit de hand van uw vijanden.

Micha 4:8 – 10

 

Daarna Antwoordde Ik En Zei Tegen Hem: Wat Betekenen Die Twee Olijfbomen
Aan De Rechterkant Van De Kandelaar
En Aan De Linkerkant Ervan?

En Voor De Tweede Keer Antwoordde Ik En Zei Tegen Hem:
Wat Betekenen Die Twee Olijftakken Die Door Twee Gouden Buisjes Gouden Olie Uit Zich Weg Laten Lopen?

Toen Sprak Hij Tot Mij: Weet u niet Wat Deze Dingen Betekenen? Ik Zei: Nee, Mijn Heere.

Daarop Zei Hij: Dat Zijn De Twee Gezalfden, Die Bij De Heere Van Heel De Aarde Staan.

Zacharia 4:11 – 14

 

En Ik, Daniël, Zag, En Zie, Er Stonden Twee Anderen, De Één Hier Op De Oever Van De Rivier, En De Ander Aan De Overkant
Op De Oever Van De Rivier.
De Één Zei Tegen De Man Gekleed In Linnen, Die Zich Boven Het Water Van De Rivier Bevond:
Hoelang Duurt Het Nog Voordat Er Een Einde Komt Aan Deze Wonderlijke Dingen?

Toen Hoorde Ik De Man Gekleed In Linnen, Die Zich Boven Het Water Van De Rivier Bevond,
En Hij Hief Zijn Rechter- En Zijn Linkerhand Op Naar De Hemel En Zwoer Bij Hem Die Eeuwig Leeft:

Na Een Vastgestelde Tijd, Vastgestelde Tijden En Een Helft, Wanneer Hij Er Een Einde Aan Gemaakt Zal Hebben
Om
De Macht Van Het Heilige Volk stuk te slaan, Zal Er Aan al deze dingen een einde Komen.
Daniël 12:5 – 7

 

de gehele wereld is in de leugen, de gehele wereld is gebouwd op de hap uit de appel. de hap kwam in de maag van eva en de slang had een thuis in de mensheid, de slang verwekte kain, hij vermoorde zijn Broer Abel. het eerste bloedoffer waarop systeem gebouwd kon worden, resulterende in de toren van babel, een structuur waarmee men trachtte De Hemel te bereiken, De Hemel na te bootsen. Gods Oordeel Kwam
er Over. 
Dit Oordeel Is Nog Steeds Op
de toren van babel:
deze toren is gebouwd en wordt in stand gehouden door verwarring gebasseerd op de KindBloed-offer motor genaamd de abortus industrie.
De wetten die vanuit deze toren uitgaan worden geponst in het angstige Kind in het burger service nummer, in het trauma door het verkocht
zijn door de eigen biologische ouders. Op deze grond is het hele wereldsysteem gebouwd, waar een ieder buiten Christus slaaf van is
,
buiten De Twee Getuigen
iedereen
.

Van dit alles Heeft Christus Ons VrijGekocht! Hij Heeft alle machten
Openlijk Te Schande Gemaakt En Zo Over hen Gezegevierd
.


En dit zeg ik, opdat niemand u misleidt met mooiklinkende redeneringen.

Zoals U Dan Christus Jezus, De Heere, Hebt Aangenomen, Wandel In Hem,
Geworteld En Opgebouwd In Hem, En Bevestigd In Het Geloof, Zoals U Onderwezen Bent;
Wees Daarin Overvloedig, Met Dankzegging.

Pas Op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding,
volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld,
maar niet
Volgens Christus.
Want In Hem Woont Heel De Volheid Van De Godheid Lichamelijk.
En U Bent Volmaakt Geworden In Hem, Die Het Hoofd Is Van iedere overheid en macht.
In Hem Bent u Ook Besneden Met Een Besnijdenis Die niet met handen Plaatsvindt,
door het uittrekken van het lichaam van de zonden van het vlees, door de besnijdenis Van Christus.

U Bent Immers Met Hem Begraven In De Doop, Waarin U Ook Met Hem Bent Opgewekt,
Door Het Geloof Van De Werking Van God, Die Hem
uit de doden Heeft Opgewekt.

En Hij Heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onBesneden zijn van uw vlees,
Samen Met Hem Levend Gemaakt Door
U al uw overtredingen te vergeven,

en het handschrift dat tegen ons getuigde, Uit Te Wissen.
Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht,
En Hij Heeft dat uit het midden Weggenomen Door het Aan Het Kruis Te Nagelen.

Hij Heeft de overheden en de machten Ontwapend,
die Openlijk Te Schande Gemaakt En Daardoor Over hen Getriomfeerd.

Kolossenzen 2:4-15

Er Is Een GrondWet, Deze GrondWet Is Christus, Is In Christus, Een Levende GrondWet, Het Fundament, De Volkomen Liefde. het organiseert niet, Het Stroomt. En Niemand lijdt gebrek. Deze GrondWet Behoort Het Fundament In Ieders Geest Te Zijn. Hiervoor Moet De Geest Van je denken Verandert Worden, Dus de bron. Niet meer de boom van kennis van goed en kwaad, Doch De LevensBoom, Waarvan Je Enkel Kunt Eten. Na Het Afleggen Van Je oude leven, Door je zonden en ongerechtigheden Te Belijden, je Te Laten Dopen In Stromend Levend Water, Christus; niet meer ik Doch Christus Regeert, Dat Wil Zeggen Dat Je Doet Wat Je De Vader Ziet Doen, Dat Moet Je Leren En Dat Kan Enkel Door compromisloze Overgave Aan De Mantel Van De Vrouw – Ope. 12 -, Welke Is Je Moeder – Jes. 62 – De Vrouw Waarvan Het Woord Zegt: Kinderen Huwen Met Haar. Zij Is Aanhoudend In De Dans Met De Opgestane En Verheerlijkte Dans Met Jezus En Deze Dans Wordt Geleid Door De Adem Van God, Hij is Als De Wind, Je Weet niet Van Waar Hij Komt En Van Waar Hij Gaat, In Hem Zijn Alle Werken Volbracht, Daar Ben Je In Zijn Koninkrijk, Wat Is Gerechtigheid, Alles Zal Je Geschonken Worden. Dat Is Wat God De Vader Je Belooft In Het Woord Matt. 6:33 – , Hij Komt Zijn Belofte Altijd Na, Hij Kan niet Anders, Hij Is De Belofte, Hij Is De Onvoorwaardelijke Liefde, Hij Is Een Volkomen Vader, Bij Hem Weet Je Je Thuis, Hij En Zijn Zoon Het Lam,  Zijn De Ware Kerk, In Hen Is geen tempel Te Vinden Ope. 21:22

Deze GrondWet Is Levend, Hij Is God, Hij Is Mens, Hij Is Volkomen, Hij Wil Gekend Worden, Hij Wil Dat Je Thuis Komt, Hij Wil Bij Jou Thuis Komen. Let Op: Dit Kan Alleen In Het Geheimenis Van Maria Magdalena, In De Mantel Van De Sulammitische, In De Mantel Van Haar Die De Zalving Van Christus Draagt, Zijn Bruid.

Het Nieuwe, Het Volkomene Is In De Vrouw, In Haar Is De Volkomen Blauwdruk Van Een Ieder Van De 144.000, In Haar is het ariel Gebroken.

In Haar Is De Open Deur, In Haar Is De Deur Open:1 – Rev. 4 – Door Het Kruis Gaan Is ThuisKomen In Haar, In Haar Mantel, Welke Christus Is