Patmos

 

 

 

 

De Zeven Gemeenten Door,
Aan De Hand Van Jezus En Zijn Bruid

info@RiverOfFullness.org

 

 

 

 

 

The Apocalypse Of John –
The Book Of Revelations
full movie

 

 

 

 

 

 

 

2011 – A Door Is Standing Open In Heaven. And The First Voice Which I Heard Was Like A Trumpet Speaking With Me, Saying, “Come Up Here Isa. 35, And I Will Show You Things Which Must Take Place After This.”

2011 – Er Is Een Deur Geopend In De Hemel. En De Eerste Stem Die Ik Als Van Een Bazuin Met Mij Had Horen Spreken, Zei: Kom Hier, Omhoog Jes. 35, En Ik Zal u Laten Zien Wat Hierna Moet Geschieden.         

 

 

 

 

 

 

 

04-12-2012 – Prophetic Confirmation GlorySky Patmos


04-12-2012 – Profetische Bevestiging GlorieLucht Patmos 

 

 

 

 

 

29-03-2012 – Fullness Of God At Eagle Rock Patmos:
Seven Fire Flags, White Jesus Flag And Revelation 19 (Bridal Army) Flag
.

29-03-2012 – Volheid Van God Bij Eagle Rock Patmos;
Zeven Vuurvlaggen, Witte JezusVlag En Openbaring 19 (Bruidsleger)Vlag
.

 
 

 

 

 

 

2011 – Patmos – Profitis Illias

 

 

 

 

 

2011 – Jesus Christ The Rock: Surrender, Purity And Fire

2011 – Jezus Christus De Rots: Overgave, Puurheid En Vuur

 

 

 

 

 

 

2011 – In The Harbor Of The Holy Island Of Patmos;  Omí’s Olive Twig Zarah Osee Eden;
A Treasure In Earthen Vessel In Our Midst;
The Ark


2
011 – In De Haven Van Het Heilige Eiland Patmos; Omi’s OlijfTwijgje Zarah Osee Eden;
‘N Schat In Aarden Vat In Ons Midden;
De Ark
    

 

 

 

 

 

 

 

Website Blue Chambers,
The Heart Of Patmos

 

 

 

 

 

 

 

facebook Blue Chambers,
The Heart Of Patmos

 

 

 

 

 

 

 

facebook River Of Fullness
– The Apocalypse Unveiled Patmos Revelation 4:1

 

 

 

 

facebook
House Of Prophets Patmos

Amos 3:8