Discernment

Zij Moeten Mijn Volk Het Onderscheid Leren Tussen Heilig En onHeilig,
En hun Het Onderscheid Laten Weten Tussen onRein En Rein.

– Ezechiël 44 –

Maar Voor De Volwassenen Is Er Het Vaste Voedsel,
Voor Hen Die Hun Zintuigen Door Het Gebruik Ervan Geoefend Hebben
Om Te Kunnen Onderscheiden Tussen Goed en kwaad.

– Hebreeën 5 –

En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis,
Maar Ontmasker ze Veeleer.

– Efeze 5:11 –

Wijs hen die zondigen, in tegenwoordigheid van allen Terecht,
Opdat Ook de anderen Vrees Zullen Hebben.

– 1 Timotheüs 5:20 –

dagelijks nieuwe wereld orde nieuws van achter de schermen

Kijk Op 1.33 en hoor wat vrijmetselaar tom hanks zegt: 
inferno is no fiction it’s a prophecy, someone created
a plague.

inferno = phoenix-vuur   a plague = corona;
genocide-wapen!

God Gebied: VERTREK, VERTREK UIT BABYLON, OPDAT je GÉÉN DEEL HEBT aan haar zonden EN niet DEELNEEMT aan haar plagenEN Vergeld, Vergeld HAAR DUBBEL!  Openbaring 18:4+6   babylon IS gevallen EN Brandt WEG; WAAR BLIJF JIJ

living in 12 monkeys

the story of your enslavement

be wise as serpents

Christianity is deeply destructive, christianity is a curse!
Jesus Christ never instituted christianity!
the vatican (meaning: hill where the snake is worshipped as god) did!
See In This Book how the elite controls the various christian groups, also your christian group
NOBODY Is Born Again, Psalm 87:5, Yes you read It Good;
NOBODY, Except The Shulamith! Everything is freemasonry, all are in adultery,
all neglect Isaiah 53, all live in a fata morgana; illusion, wherein the spirit of destruction is on top and reigning; the regentess; jezebel by the full cabbala; witchcraft by the greek god hermes;
everything is hermetic closed / sealed, if you touch it the murder programs (the jesuit oath) and the royal order of the duck order starts to work. all in the layers of contextual iniquity, the result of unConfessed sin. and continuiing rebellious behaviour, wherein the self is made central. not satan is the problem, but the rebellious stubborn flesh in comfort and selfdefense and control in deep trauma.Especially the last generations x,y,z is there a seared conscience. Nobody Has Started To Live, Do not even Know themselves. You Are not, who you think you are. You Have To Be Truly Born Again And Walk The Whole Way Out, Out Of the matrix – Revelation 18:4 –
Into The Most Holy Place, The Place Where you get your LifeBreath From, Just By Grace,
For The Time Being,
In A Split Second It Can Stop. Work Out Your Salvation With Fear And Trembling,
While There Is Still Time,
you Are So Welcome! info@riveroffullness.org

Book: https://drive.google.com/file/d/0B1Al2TqDMt0HdHhSX2xDdGZsNUE/view

Matthew 26:12+13 THE Secret;
The Encompassing By The Holy Grail

five reasons vatican run by reptilians – the outer dark

dark secrets: why children are being drugged in foster care

waar Sion babylon Raakt
paasdienst 2005 de betteld – zelhem

Onderstaande Kaarten Zijn Gestuurd Naar ‘leiders’ die in veel mensen, onnoemelijk veel schade aanrichten. 
Vervaardigd Vanuit Gehoorzaamheid Aan Het Woord Van God,
En De Verplichting hen die in het openbaar zondigen, in het openbaar Terecht Te Wijzen
– 1 Timotheus 5:20 –,
Dit Tot Waarschuwing Voor allen. 

Als Ik Tegen De goddeloze Zeg: U zult zeker sterven, En U Hebt hem niet Gewaarschuwd En U Hebt niet Gesproken Om de goddeloze voor zijn goddeloze weg Te Waarschuwen Om hem In het leven Te Behouden: die goddeloze zal in zijn ongerechtigheid sterven,
Maar Ik Zal zijn bloed Van uw hand Eisen.
– Ezechiël 3:18 –

Alle namen zijn Door Ons Benaderd Voor Een Één Op Één Gesprek, allen weigerden ze.

Ja, Met Belachelijke Klanken
 En In Een Andere Taal (Zijn Taal, Onze Taal)
  Zal Hij Tot Dit Volk Spreken,
 Tegen wie Hij Zei:
 Dit Is De Rust,
  Geef de vermoeide Rust,
En Dit Is De Verademing –
 maar zij wilden niet Luisteren.
Omdat u zegt: Wij hebben
 een verbond gesloten met de dood,
en met het rijk van de dood
 zijn wij een verdrag aangegaan,
Wanneer De alles Wegspoelende Gesel Voorbijtrekt,
 Komt Hij niet Bij ons,
want van de leugen hebben wij ons toevluchtsoord gemaakt
 en in het bedrog hebben wij ons verborgen,

Daarom, Zo Zegt
 de Heere HEERE:
Zie, Ik Leg In Sion Een Steen Ten Grondslag,
 Een Beproefde Steen,
Een Kostbare Hoeksteen, Die Vast Gegrondvest Is.
 Wie Gelooft, Zal Zich Niet Weghaasten.
Ik Stel Het Recht Tot Meetlint,
 En De Gerechtigheid Tot Paslood.
De Hagel Zal het toevluchtsoord van de leugen Wegvagen,
 Het Water Zal de schuilplaats Overspoelen.
– Jesaja 28:11-17 –

Volgende Recensie Is Op management-boek.nl Gezet:

de schrijver heeft De Kern niet Opgeschreven, en daarmee niets opgeschreven


het zoveelste misleidende boek, ook de ontbrekende Vrucht in zijn leven getuigt daarvan, hij heeft De Liefde niet, lief zijn is geen Liefde

Het Hart Van De Economie (De Huishouding) Van God Is Dat Je Thuis Bent In Zijn Huis. Zijn Huis Ga Je Binnen Als je babylon verlaten hebt, Zie De Cruciale Tekst Openbaring 18:4. Indien je babylon NIET verlaten hebt, ben je in de huishouding van de anti-Christ, welke gebaseerd is op Bloed-offers. De grote hoer babylon, waar ALLE koningen van de wereld mee gehoereerd hebben, is namelijk dronken van Het Bloed Van Heiligen En Profeten – Openb. 17 -, zo ook deze schrijver. Het Geheimenis Van Werkelijk Thuiskomen In Gods Economie Vinden We In Mattheus 26:13, Een Diep Geheimenis, Uitgewerkt In Het Boek: She Is As The Dance Of Two Armies, Song Of Songs 6:13 https://www.youtube.com/watch?v=Q8Do8MS2mbw

(Ik wordt nu gedwongen een vijfpuntige ster (waardering), welke satanisch is (pentagram, de vijf ik zals van de rebelse wil) In Te Drukken, wat Ik Niet Wil,
dit Doe Ik Principieel Nooit, Maar Ervaar In Zijn Genade, Omwille Van Het jou en je volgelingen, die door je boek worden misleid, Bereiken Met Deze Boodschap,
1 ster In Te Mogen Drukken, de bron van je schrijven is per slot van rekening religieus, religie = satan, De Opgestane Christus Is Zalving – HgL 1:3B – , Zalving Is Relatie, Indien Je Door Wedergeboorte Bent Wedergeboren In Sion – Ps 87:5 – Geldt Joh. 3:8; De Wind je weet niet Van Waar Hij Komt En Waar Hij Naartoe Gaat, Alleen Door Dit Feit Is de inhoud van dit boek Al Per Direct Ontkracht. melvin stop met zoeken naar bevestiging, vooral emotioneel, Er Is Maar Één Weg, En Als je Nu Eens Eerlijk Durft Te Worden Dan Weet je Die Weg. Het Is Buigen Of barsten, Maar Hij Heeft Het Laatste Woord;
Het Loopt Hoog Op / het loopt hoog op. winterswijk is in de ban van moloch, de kinder-eter, de uil.

Opnieuw In En Vanuit Agapé Gesproken.

David Joshua Israel Immanuel Ben Sion
Richter In Het Nieuwe Werk – Openb. 12:5 –
Profeten Raad Nederland
ProfetenRaadNederland.org


 

sd 11-12-2022 Gestuurd Naar melvin 

Kaart aan fred en marianne sessink, voorbidster en huiskringleiders
nwo gemeente kandil emas winterswijk

Want Wij Hebben De Strijd NIET Tegen vlees en bloed, Maar Tegen de overheden, 

tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis
van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten
van het kwaad
in de hemelse gewesten
– Efeze 6:12 –

En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis,
Maar Ontmasker ze Veeleer
– Efeze 5:11 –

MISLEIDING IN christen-DOM
de mind control lagen die door de evangelische kerk werken,
bewerken de nieuwe wereldorde
dit door onbeleden ongerechtigheden en zonde, de slang heeft de regie

Hij Heeft De Weg Uit Gegeven, De Geopende Deur

– Mattheus 26:12+13 Openbaring 4:1 –

Wijs hen die zondigen, in tegenwoordigheid van allen Terecht,
Opdat ook de anderen Vrees Zullen Hebben
– 1 Timotheüs 5:20 –    

Wees HEILIG, Want IK BEN HEILIG!

de mind control (een allerhoogst script) lagen die door de evangelische kerk werken, bewerken de nieuwe wereldorde 
dit door onbeleden ongerechtigheden en zonde, de slang heeft de regie 

de drempel van de tempel van de duisternis, ligt tegen De Drempel
Van Het Nieuwe Jeruzalem

– Ezechiel 43:8 –
Daarom Beweegt God Altijd Door Rhema On The Cutting Edge,
Via De Grote HogePriester,
Door De Volbrengende Zalving Van
Het Hogepriesterschap
In Zijn HogePriesters
Op 12-12-’12
Op De Olijfberg Te Jeruzalem Op Aarde Vrijgezet.
Zij Gaan Waar Gods Wind Hen Leidt
– Johannes 3:8 – ,
In Het EindtijdAmbt Van Elia En Mozes Vrijgezet.
De Rivier
– Openbaring 22:1 – Maakt de zee (de bevuilde geesten
van de mens) Gezond
– Ezechiel 47:8 – 

Kaart aan marianne sessink, voorbidster en huiskringleiders nwo gemeente kandil emas winterswijk

Want Wij Hebben De Strijd NIET Tegen vlees en bloed, Maar Tegen de overheden,

tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis
van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten
van het kwaad
in de hemelse gewesten
– Efeze 6:12 –

En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis,
Maar Ontmasker ze Veeleer
– Efeze 5:11 –

MISLEIDING IN christen-DOM
de mind control lagen die door de evangelische kerk werken,
bewerken de nieuwe wereldorde
dit door onbeleden ongerechtigheden en zonde, de slang heeft de regie

Hij Heeft De Weg Uit Gegeven, De Geopende Deur

– Mattheus 26:12+13 Openbaring 4:1 –

Wijs hen die zondigen, in tegenwoordigheid van allen Terecht,
Opdat ook de anderen Vrees Zullen Hebben
– 1 Timotheüs 5:20 –    

Wees HEILIG, Want IK BEN HEILIG!

de mind control (een allerhoogst script) lagen die door de evangelische kerk werken, bewerken de nieuwe wereldorde
dit door onbeleden ongerechtigheden en zonde, de slang heeft de regie

de drempel van de tempel van de duisternis, ligt tegen De Drempel
Van Het Nieuwe Jeruzalem

– Ezechiel 43:8 –
Daarom Beweegt God Altijd Door Rhema On The Cutting Edge,
Via De Grote HogePriester,
Door De Volbrengende Zalving Van
Het Hogepriesterschap
In Zijn HogePriesters
Op 12-12-’12
Op De Olijfberg Te Jeruzalem Op Aarde Vrijgezet.
Zij Gaan Waar Gods Wind Hen Leidt
– Johannes 3:8 – ,
In Het EindtijdAmbt Van Elia En Mozes Vrijgezet.
De Rivier
– Openbaring 22:1 – Maakt de zee (de bevuilde geesten
van de mens) Gezond
– Ezechiel 47:8 –

Kaart aan wilkin van der kamp, ‘voorganger’ nwo gemeente ecg aalten,
feiko reitsema, ‘voorganger’ nwo gemeente leef doetinchem,
klaas en marije klein, ‘oudsten’ nwo gemeente leef doetinchem,
glenn van der mull, ‘aanbiddings’leider nwo gemeente ecg aalten,
ester hoogendoorn, ‘gezinsvoogd’ bij jeugd’bescherming’ gelderland.

Kaart aan marije klein, ‘oudste’ in gemeente LEEF! doetinchem, Na politie
Op Ons afgestuurd te hebben, terwijl We Enkel – Zoals De Schrift Ons Oproept Te Doen – Aanbelden Om Te Vragen wat ze tegen Mij heeft?

Nadien nog 7 politie-mensen, met 3 auto’s met sirenes op Ons afgestuurd..
Terwijl We Zelfs Uit Voorzorg Vooraf ‘N Sms Hadden Gestuurd:
‘Wij Komen In Vrede’

Want Wij Hebben De Strijd NIET Tegen vlees en bloed, Maar Tegen de overheden,

tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis
van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten
van het kwaad
in de hemelse gewesten
– Efeze 6:12 –

En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van
de duisternis,
Maar Ontmasker ze Veeleer
– Efeze 5:11 –

MISLEIDING IN christen-DOM
de mind control lagen die door de evangelische kerk werken,
bewerken de nieuwe wereldorde
dit door onbeleden ongerechtigheden en zonde, de slang heeft de regie

Hij Heeft De Weg Uit Gegeven, De Geopende Deur

– Mattheus 26:12+13 Openbaring 4:1 –

Wijs hen die zondigen, in tegenwoordigheid van allen Terecht,
Opdat ook de anderen Vrees Zullen Hebben
– 1 Timotheüs 5:20 –

Wees HEILIG, Want IK BEN HEILIG!

de mind control (een allerhoogst script) lagen die door de evangelische kerk werken, bewerken de nieuwe wereldorde
dit door onbeleden ongerechtigheden en zonde, de slang heeft de regie

de drempel van de tempel van de duisternis, ligt tegen De Drempel
Van Het Nieuwe Jeruzalem

– Ezechiel 43:8 –
Daarom Beweegt God Altijd Door Rhema On The Cutting Edge,
Via De Grote HogePriester,
Door De Volbrengende Zalving Van
Het Hogepriesterschap
In Zijn HogePriesters
Op 12-12-’12
Op De Olijfberg Te Jeruzalem Op Aarde Vrijgezet.
Zij Gaan Waar Gods Wind Hen Leidt
– Johannes 3:8 – ,
In Het EindtijdAmbt Van Elia En Mozes Vrijgezet.
De Rivier
– Openbaring 22:1 – Maakt de zee (de bevuilde geesten
van de mens) Gezond
– Ezechiel 47:8 –

Kaart aan marije klein ‘oudste’ nwo gemeente leef doetinchem,
en aan nwo gemeente leef doetinchem

Want Wij Hebben De Strijd NIET Tegen vlees en bloed, Maar Tegen de overheden,

tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis
van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten
van het kwaad
in de hemelse gewesten
– Efeze 6:12 –

En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis,
Maar Ontmasker ze Veeleer
– Efeze 5:11 –

MISLEIDING IN christen-DOM
de mind control lagen die door de evangelische kerk werken,
bewerken de nieuwe wereldorde
dit door onbeleden ongerechtigheden en zonde, de slang heeft de regie

Hij Heeft De Weg Uit Gegeven, De Geopende Deur

– Mattheus 26:12+13 Openbaring 4:1 –

Wijs hen die zondigen, in tegenwoordigheid van allen Terecht,
Opdat ook de anderen Vrees Zullen Hebben
– 1 Timotheüs 5:20 –

Wees HEILIG, Want IK BEN HEILIG!

de mind control (een allerhoogst script) lagen die door de evangelische kerk werken, bewerken de nieuwe wereldorde
dit door onbeleden ongerechtigheden en zonde, de slang heeft de regie 

de drempel van de tempel van de duisternis, ligt tegen De Drempel
Van Het Nieuwe Jeruzalem

– Ezechiel 43:8 –
Daarom Beweegt God Altijd Door Rhema On The Cutting Edge,
Via De Grote HogePriester,
Door De Volbrengende Zalving Van
Het Hogepriesterschap
In Zijn HogePriesters
Op 12-12-’12
Op De Olijfberg Te Jeruzalem Op Aarde Vrijgezet.
Zij Gaan Waar Gods Wind Hen Leidt
– Johannes 3:8 – ,
In Het EindtijdAmbt Van Elia En Mozes Vrijgezet.
De Rivier
– Openbaring 22:1 – Maakt de zee (de bevuilde geesten
van de mens) Gezond
– Ezechiel 47:8 –

Kaart aan klaas en marije klein, ‘oudsten’ nwo gemeente
leef doetinchem,

en aan wilkin van der kamp, ‘voorganger’ nwo gemeente ecg aalten

Want Wij Hebben De Strijd NIET Tegen vlees en bloed, Maar Tegen de overheden,

tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis
van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten
van het kwaad
in de hemelse gewesten
– Efeze 6:12 –

En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis,
Maar Ontmasker ze Veeleer
– Efeze 5:11 –

MISLEIDING IN christen-DOM
de mind control lagen die door de evangelische kerk werken,
bewerken de nieuwe wereldorde
dit door onbeleden ongerechtigheden en zonde, de slang heeft de regie

Hij Heeft De Weg Uit Gegeven, De Geopende Deur

– Mattheus 26:12+13 Openbaring 4:1 –

Wijs hen die zondigen, in tegenwoordigheid van allen Terecht,
Opdat ook de anderen Vrees Zullen Hebben
– 1 Timotheüs 5:20 –

Wees HEILIG, Want IK BEN HEILIG!

de mind control (een allerhoogst script) lagen die door de evangelische kerk werken, bewerken de nieuwe wereldorde
dit door onbeleden ongerechtigheden en zonde, de slang heeft de regie

de drempel van de tempel van de duisternis, ligt tegen De Drempel
Van Het Nieuwe Jeruzalem

– Ezechiel 43:8 –
Daarom Beweegt God Altijd Door Rhema On The Cutting Edge,
Via De Grote HogePriester,
Door De Volbrengende Zalving Van
Het Hogepriesterschap
In Zijn HogePriesters
Op 12-12-’12
Op De Olijfberg Te Jeruzalem Op Aarde Vrijgezet.
Zij Gaan Waar Gods Wind Hen Leidt
– Johannes 3:8 – ,
In Het EindtijdAmbt Van Elia En Mozes Vrijgezet.
De Rivier
– Openbaring 22:1 – Maakt de zee (de bevuilde geesten
van de mens) Gezond
– Ezechiel 47:8 –

Kaart Aan wilkin van der kamp, ‘voorganger’ nwo gemeente ecg
en vrij zijn aalten,

cc feiko reitsema, ‘voorganger’ nwo gemeente leef doetinchem

 

Want Wij Hebben De Strijd NIET Tegen vlees en bloed, Maar Tegen de overheden,

tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis
van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten
van het kwaad
in de hemelse gewesten
– Efeze 6:12 –

En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis,
Maar Ontmasker ze Veeleer
– Efeze 5:11 –

MISLEIDING IN christen-DOM
de mind control lagen die door de evangelische kerk werken,
bewerken de nieuwe wereldorde
dit door onbeleden ongerechtigheden en zonde, de slang heeft de regie

Hij Heeft De Weg Uit Gegeven, De Geopende Deur

– Mattheus 26:12+13 Openbaring 4:1 –

Wijs hen die zondigen, in tegenwoordigheid van allen Terecht,
Opdat ook de anderen Vrees Zullen Hebben
– 1 Timotheüs 5:20 –

Wees HEILIG, Want IK BEN HEILIG!

de mind control (een allerhoogst script) lagen die door de evangelische kerk werken, bewerken de nieuwe wereldorde
dit door onbeleden ongerechtigheden en zonde, de slang heeft de regie

de drempel van de tempel van de duisternis, ligt tegen De Drempel
Van Het Nieuwe Jeruzalem

– Ezechiel 43:8 –
Daarom Beweegt God Altijd Door Rhema On The Cutting Edge,
Via De Grote HogePriester,
Door De Volbrengende Zalving Van
Het Hogepriesterschap
In Zijn HogePriesters
Op 12-12-’12
Op De Olijfberg Te Jeruzalem Op Aarde Vrijgezet.
Zij Gaan Waar Gods Wind Hen Leidt
– Johannes 3:8 – ,
In Het EindtijdAmbt Van Elia En Mozes Vrijgezet.
De Rivier
– Openbaring 22:1 – Maakt de zee (de bevuilde geesten
van de mens) Gezond
– Ezechiel 47:8 –

Kaart aan wilkin van der kamp, ‘voorganger’ nwo gemeente ecg aalten,
en feiko reitsema, ‘voorganger’ nwo gemeente leef doetinchem.

Want Wij Hebben De Strijd NIET Tegen vlees en bloed, Maar Tegen de overheden,

tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis
van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten
van het kwaad
in de hemelse gewesten
– Efeze 6:12 –

En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis,
Maar Ontmasker ze Veeleer
– Efeze 5:11 –

MISLEIDING IN christen-DOM
de mind control lagen die door de evangelische kerk werken,
bewerken de nieuwe wereldorde
dit door onbeleden ongerechtigheden en zonde, de slang heeft de regie

Hij Heeft De Weg Uit Gegeven, De Geopende Deur

– Mattheus 26:12+13 Openbaring 4:1 –

Wijs hen die zondigen, in tegenwoordigheid van allen Terecht,
Opdat ook de anderen Vrees Zullen Hebben
– 1 Timotheüs 5:20 –

Wees HEILIG, Want IK BEN HEILIG!

de mind control (een allerhoogst script) lagen die door de evangelische kerk werken, bewerken de nieuwe wereldorde 
dit door onbeleden ongerechtigheden en zonde, de slang heeft de regie

de drempel van de tempel van de duisternis, ligt tegen De Drempel
Van Het Nieuwe Jeruzalem

– Ezechiel 43:8 –
Daarom Beweegt God Altijd Door Rhema On The Cutting Edge,
Via De Grote HogePriester,
Door De Volbrengende Zalving Van
Het Hogepriesterschap
In Zijn HogePriesters
Op 12-12-’12
Op De Olijfberg Te Jeruzalem Op Aarde Vrijgezet.
Zij Gaan Waar Gods Wind Hen Leidt
– Johannes 3:8 – ,
In Het EindtijdAmbt Van Elia En Mozes Vrijgezet.
De Rivier
– Openbaring 22:1 – Maakt de zee (de bevuilde geesten
van de mens) Gezond
– Ezechiel 47:8 – 

Kaart aan feiko reitsema, ‘voorganger’ nwo gemeente leef doetinchem
en aan wilkin van der kamp, ‘voorganger’ nwo gemeente ecg aalten
.

Want Wij Hebben De Strijd NIET Tegen vlees en bloed, Maar Tegen de overheden,

tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis
van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten
van het kwaad
in de hemelse gewesten
– Efeze 6:12 –

En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis,
Maar Ontmasker ze Veeleer
– Efeze 5:11 –

MISLEIDING IN christen-DOM
de mind control lagen die door de evangelische kerk werken,
bewerken de nieuwe wereldorde
dit door onbeleden ongerechtigheden en zonde, de slang heeft de regie

Hij Heeft De Weg Uit Gegeven, De Geopende Deur

– Mattheus 26:12+13 Openbaring 4:1 –

Wijs hen die zondigen, in tegenwoordigheid van allen Terecht,
Opdat ook de anderen Vrees Zullen Hebben
– 1 Timotheüs 5:20 –

Wees HEILIG, Want IK BEN HEILIG!

de mind control (een allerhoogst script) lagen die door de evangelische kerk werken, bewerken de nieuwe wereldorde 
dit door onbeleden ongerechtigheden en zonde, de slang heeft de regie

de drempel van de tempel van de duisternis, ligt tegen De Drempel
Van Het Nieuwe Jeruzalem

– Ezechiel 43:8 –
Daarom Beweegt God Altijd Door Rhema On The Cutting Edge,
Via De Grote HogePriester,
Door De Volbrengende Zalving Van
Het Hogepriesterschap
In Zijn HogePriesters
Op 12-12-’12
Op De Olijfberg Te Jeruzalem Op Aarde Vrijgezet.
Zij Gaan Waar Gods Wind Hen Leidt
– Johannes 3:8 – ,
In Het EindtijdAmbt Van Elia En Mozes Vrijgezet.
De Rivier
– Openbaring 22:1 – Maakt de zee (de bevuilde geesten
van de mens) Gezond
– Ezechiel 47:8 – 

Kaart aan wilkin van der kamp, ‘voorganger’ nwo gemeente ecg aalten.

26-01-6007 (19-04-2020)

Want Wij Hebben De Strijd NIET Tegen vlees en bloed, Maar Tegen de overheden,

tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis
van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten
van het kwaad
in de hemelse gewesten
– Efeze 6:12 –

En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis,
Maar Ontmasker ze Veeleer
– Efeze 5:11 –

MISLEIDING IN christen-DOM
de mind control lagen die door de evangelische kerk werken,
bewerken de nieuwe wereldorde
dit door onbeleden ongerechtigheden en zonde, de slang heeft de regie

Hij Heeft De Weg Uit Gegeven, De Geopende Deur

– Mattheus 26:12+13 Openbaring 4:1 –

Wijs hen die zondigen, in tegenwoordigheid van allen Terecht,
Opdat ook de anderen Vrees Zullen Hebben
– 1 Timotheüs 5:20 –

Wees HEILIG, Want IK BEN HEILIG!

de mind control (een allerhoogst script) lagen die door de evangelische kerk werken, bewerken de nieuwe wereldorde 
dit door onbeleden ongerechtigheden en zonde, de slang heeft de regie

de drempel van de tempel van de duisternis, ligt tegen De Drempel
Van Het Nieuwe Jeruzalem

– Ezechiel 43:8 –
Daarom Beweegt God Altijd Door Rhema On The Cutting Edge,
Via De Grote HogePriester,
Door De Volbrengende Zalving Van
Het Hogepriesterschap
In Zijn HogePriesters
Op 12-12-’12
Op De Olijfberg Te Jeruzalem Op Aarde Vrijgezet.
Zij Gaan Waar Gods Wind Hen Leidt
– Johannes 3:8 – ,
In Het EindtijdAmbt Van Elia En Mozes Vrijgezet.
De Rivier
– Openbaring 22:1 – Maakt de zee (de bevuilde geesten
van de mens) Gezond
– Ezechiel 47:8 – 

moeten sturen aan nienke sessink, achteraf Bleek op de dag
voor haar vader’s overlijden;
ze ‘Ontving’ deze op de dag zelf

29-01-6007 (22-04-2020)

 

Kaart aan feiko reitsema, ‘voorganger’ nwo gemeente leef doetinchem
en wilkin van der kamp, ‘voorganger’ nwo gemeente ecg aalten
.

06-02-6007 (29-04-2020)

Want Wij Hebben De Strijd NIET Tegen vlees en bloed, Maar Tegen de overheden,

tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis
van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten
van het kwaad
in de hemelse gewesten
– Efeze 6:12 –

En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis,
Maar Ontmasker ze Veeleer
– Efeze 5:11 –

MISLEIDING IN christen-DOM
de mind control lagen die door de evangelische kerk werken,
bewerken de nieuwe wereldorde
dit door onbeleden ongerechtigheden en zonde, de slang heeft de regie

Hij Heeft De Weg Uit Gegeven, De Geopende Deur

– Mattheus 26:12+13 Openbaring 4:1 –

Wijs hen die zondigen, in tegenwoordigheid van allen Terecht,
Opdat ook de anderen Vrees Zullen Hebben
– 1 Timotheüs 5:20 –

Wees HEILIG, Want IK BEN HEILIG!

de mind control (een allerhoogst script) lagen die door de evangelische kerk werken, bewerken de nieuwe wereldorde 
dit door onbeleden ongerechtigheden en zonde, de slang heeft de regie

de drempel van de tempel van de duisternis, ligt tegen De Drempel
Van Het Nieuwe Jeruzalem

– Ezechiel 43:8 –
Daarom Beweegt God Altijd Door Rhema On The Cutting Edge,
Via De Grote HogePriester,
Door De Volbrengende Zalving Van
Het Hogepriesterschap
In Zijn HogePriesters
Op 12-12-’12
Op De Olijfberg Te Jeruzalem Op Aarde Vrijgezet.
Zij Gaan Waar Gods Wind Hen Leidt
– Johannes 3:8 – ,
In Het EindtijdAmbt Van Elia En Mozes Vrijgezet.
De Rivier
– Openbaring 22:1 – Maakt de zee (de bevuilde geesten
van de mens) Gezond
– Ezechiel 47:8 – 

Kaart aan eli pietersz, voormalig ‘voorganger’ kandil emas, nu life,
winterswijk onder het herderschap, binnen de 111-666 matrix,
van mishael pietersz

13-02-6007 (06-05-2020)

Want Wij Hebben De Strijd NIET Tegen vlees en bloed, Maar Tegen de overheden,

tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis
van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten
van het kwaad
in de hemelse gewesten
– Efeze 6:12 –

En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis,
Maar Ontmasker ze Veeleer
– Efeze 5:11 –

MISLEIDING IN christen-DOM
de mind control lagen die door de evangelische kerk werken,
bewerken de nieuwe wereldorde
dit door onbeleden ongerechtigheden en zonde, de slang heeft de regie

Hij Heeft De Weg Uit Gegeven, De Geopende Deur

– Mattheus 26:12+13 Openbaring 4:1 –

Wijs hen die zondigen, in tegenwoordigheid van allen Terecht,
Opdat ook de anderen Vrees Zullen Hebben
– 1 Timotheüs 5:20 –

Wees HEILIG, Want IK BEN HEILIG!

de mind control (een allerhoogst script) lagen die door de evangelische kerk werken, bewerken de nieuwe wereldorde 
dit door onbeleden ongerechtigheden en zonde, de slang heeft de regie

de drempel van de tempel van de duisternis, ligt tegen De Drempel
Van Het Nieuwe Jeruzalem

– Ezechiel 43:8 –
Daarom Beweegt God Altijd Door Rhema On The Cutting Edge,
Via De Grote HogePriester,
Door De Volbrengende Zalving Van
Het Hogepriesterschap
In Zijn HogePriesters
Op 12-12-’12
Op De Olijfberg Te Jeruzalem Op Aarde Vrijgezet.
Zij Gaan Waar Gods Wind Hen Leidt
– Johannes 3:8 – ,
In Het EindtijdAmbt Van Elia En Mozes Vrijgezet.
De Rivier
– Openbaring 22:1 – Maakt de zee (de bevuilde geesten
van de mens) Gezond
– Ezechiel 47:8 – 

Kaart aan mishael pietersz, herder binnen de 111 – 666 matrix
van nieuwe wereldorde gemeente life winterswijk

09-09-6007 (26-09-2020)

Want Wij Hebben De Strijd NIET Tegen vlees en bloed, Maar Tegen de overheden,

tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis
van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten
van het kwaad
in de hemelse gewesten
– Efeze 6:12 –

En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis,
Maar Ontmasker ze Veeleer
– Efeze 5:11 –

MISLEIDING IN christen-DOM
de mind control lagen die door de evangelische kerk werken,
bewerken de nieuwe wereldorde
dit door onbeleden ongerechtigheden en zonde, de slang heeft de regie

Hij Heeft De Weg Uit Gegeven, De Geopende Deur

– Mattheus 26:12+13 Openbaring 4:1 –

Wijs hen die zondigen, in tegenwoordigheid van allen Terecht,
Opdat ook de anderen Vrees Zullen Hebben
– 1 Timotheüs 5:20 –

Wees HEILIG, Want IK BEN HEILIG!

de mind control (een allerhoogst script) lagen die door de evangelische kerk werken, bewerken de nieuwe wereldorde 
dit door onbeleden ongerechtigheden en zonde, de slang heeft de regie

de drempel van de tempel van de duisternis, ligt tegen De Drempel
Van Het Nieuwe Jeruzalem

– Ezechiel 43:8 –
Daarom Beweegt God Altijd Door Rhema On The Cutting Edge,
Via De Grote HogePriester,
Door De Volbrengende Zalving Van
Het Hogepriesterschap
In Zijn HogePriesters
Op 12-12-’12
Op De Olijfberg Te Jeruzalem Op Aarde Vrijgezet.
Zij Gaan Waar Gods Wind Hen Leidt
– Johannes 3:8 – ,
In Het EindtijdAmbt Van Elia En Mozes Vrijgezet.
De Rivier
– Openbaring 22:1 – Maakt de zee (de bevuilde geesten
van de mens) Gezond
– Ezechiel 47:8 – 

de grote overspelige, hoereren met de staat, bank, onder de vlag van rothshield, en pharmacie, de tovermotor in de kaballa, pharmacon is tovenaar, hypnose, sterk onderdeeel van
de kaballaboom, de boom van goed en kwaad, het domein van
de slang, in de vloek van slavernij en bloedschuld van jan pieterszoon coen in zijn famililielijn, zich Geroepen Wetende deze vloek Om Te Keren, richting getroffenen, afvallig geworden vanwege de familieplicht in pelaschappen, zich nobel en trouw wanende,

Waar Discipelschap Start Bij Lucas 14:25-35, Volkomen Gehoor Geven Aan En Thuiskomen In Jezus Christus En Zijn Bruid,
– Mattheus 26:12-13 –
, Wedergeboren Worden In Sion
– Psalm 87:5 – Dit Alles Wordt Geleidt Door De Vader, Wiens Naam Is Een Uitgegeten ZalfOlie – Hooglied 1:3b – AgapèLiefde

pela bloedsverbonden geworteld in diep contextuele wraak
in geest van eenheid; een vrome geest, niet Één In De Geest
Van Christus,

niet Waarachtig Bevrijd Door Het Bloed Van Jezus, niet Uitgeleid Door De Zalving, Welke Is Agapè Liefde; zij hebben De Liefde NIET
één met de staat, één in de mantel van de paus
humanisme vermengt met islam, waarin alle -ieten werkzaam genaamd jezuiten
hierin het moordprogramma van de jezuiten-eed, welke men omarmt, ja zelfs verdedigt, ja zelfs Kinder offers voor brengt en moorden voor pleegt, zij doden De Profeten

Levensgevaarlijk Voor Waar Geroepenen,
levensgevaarlijk voor zichzelf; zelfdestructie

Want Wij Hebben De Strijd NIET Tegen vlees en bloed, Maar Tegen de overheden,

tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis
van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten
van het kwaad
in de hemelse gewesten
– Efeze 6:12 –

En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis,
Maar Ontmasker ze Veeleer
– Efeze 5:11 –

MISLEIDING IN christen-DOM
de mind control lagen die door de evangelische kerk werken,
bewerken de nieuwe wereldorde
dit door onbeleden ongerechtigheden en zonde, de slang heeft de regie

Hij Heeft De Weg Uit Gegeven, De Geopende Deur

– Mattheus 26:12+13 Openbaring 4:1 –

Wijs hen die zondigen, in tegenwoordigheid van allen Terecht,
Opdat ook de anderen Vrees Zullen Hebben
– 1 Timotheüs 5:20 –

Wees HEILIG, Want IK BEN HEILIG!

de mind control (een allerhoogst script) lagen die door de evangelische kerk werken, bewerken de nieuwe wereldorde 
dit door onbeleden ongerechtigheden en zonde, de slang heeft de regie

de drempel van de tempel van de duisternis, ligt tegen De Drempel
Van Het Nieuwe Jeruzalem

– Ezechiel 43:8 –
Daarom Beweegt God Altijd Door Rhema On The Cutting Edge,
Via De Grote HogePriester,
Door De Volbrengende Zalving Van
Het Hogepriesterschap
In Zijn HogePriesters
Op 12-12-’12
Op De Olijfberg Te Jeruzalem Op Aarde Vrijgezet.
Zij Gaan Waar Gods Wind Hen Leidt
– Johannes 3:8 – ,
In Het EindtijdAmbt Van Elia En Mozes Vrijgezet.
De Rivier
– Openbaring 22:1 – Maakt de zee (de bevuilde geesten
van de mens) Gezond
– Ezechiel 47:8 – 

Kaart Verzonden Aan: feiko en annemiek reitsema, klaas en marije klein en marianne sessink