Maar Het Rijk, En De Heerschappij, En De Grootheid Der Koninkrijken Onder Den Gansen Hemel, Zal Gegeven Worden Den Volke Der Heiligen Der Hoge Plaatsen, Welks Rijk Een Eeuwig Rijk Zijn Zal; En Alle Heerschappijen Zullen Hem Eren
En Gehoorzamen.

Daniel 7:27

 

En De Zevende Engel Blies Op De Bazuin, En Er Klonken Luide Stemmen In De Hemel, Die Zeiden: de koninkrijken van de wereld Zijn Van Onze Heere En Van Zijn Christus Geworden,
En Hij Zal Koning
Zijn In Alle Eeuwigheid.
Openbaring 11:15

  

en als iemand Hun schade wil toebrengen, Komt Er Vuur Uit Hun Mond En
Dat Verslindt
hun vijanden. En als iemand hun schade wil toebrengen,
Moet hij Op Dezelfde Manier gedood Worden.

Openbaring 11:5

 

 

Jezus Christus En Zijn Bruid De Sulammitische
Tot Uitleiding Van Zijn Geroepen Kinderen
En Herstel Van Zijn Schepping

 

Joshua David Israel Immanuel Ben Sion
De Ware Koning Van Holland, Richter In Het Nieuwe Werk, In De Mantel

– HGL 1:3, HGL 6:13, Zach. 3 En 4, Openb. 11 En 12, Openb. 11:15 –
Prophets Council Jerusalem
Prophets Council Jerusalem

                                                                                                                                                             

 
        
 
                             …En Zijn Stem Klonk Als Het Geluid Van Vele Wateren – Openb.1:15b –  
                                                  En wie niet Met Mij Bijeenbrengt, die drijft uiteen. – Mat.12:30 –   
                                                                          …Gods Rivier Maakt de zee Gezond.  – Ezech. 47:8b –