RhemaWoord Voor Nu: Jeremia 2

RhemaWoord Voor Nu: Jeremia 2 Ontvangen
Door Aquila Deborah Bat Sion

Ga ten aanhoren van jeruzalem Prediken: Zo Zegt De HEERE:

Ik Denk Aan u, Aan De Genegenheid Van Uw Jeugd,
Aan De Liefde Van Uw Bruidsdagen,
Toen U Achter Mij Aan Ging In de woestijn,
in een land waarin niet wordt
Gezaaid.

Israël Was Heilig Voor De HEERE,
De Eersteling Van Zijn Opbrengst.
Allen die Deze opaten, werden schuldig,
onheil kwam over hen,
Spreekt De HEERE.
Hoor Het Woord Van De HEERE,
huis van jakob
en alle geslachten van het huis van israël
:

Zo Zegt De HEERE:

Wat voor onrecht hebben uw vaderen in Mij gevonden,
dat zij zich ver van Mij hebben gehouden,
dat zij achter nietige dingen zijn aan gegaan
– en zelf nietig zijn geworden –

dat zij niet Zeiden: Waar Is De HEERE,
Die ons Uit het land
egypte Geleid Heeft,
Die
ons in de woestijn Deed Gaan,
in een land van wildernis en kuilen,
in een land van dorheid en schaduw van de dood,
in een land waar niemand doorheen trok
en waar geen mens woonde?

 
In de kuil, de put waar ook Jozef in gegooid werd, was pallas athena aanwezig,
nee, deze goden wonen in de hoogte, en in het trauma van de mens in de zonde.

Deze pallas athena vulde het trauma met hekserij (medusa) en hield dit trauma daardoor in stand, belette het Te Genezen. Projecteerde onmogelijkheid richting het verstand, MAAR babylon is Niet Te Genezen, MAAR het trauma Wel Degelijk, Loskomen Uit het burger service nummer Is Één, Maar Dan Moet In Deze diepe put Genezing Komen:

Wat U Aangaat, Vanwege Het Bloed Van Uw Verbond
Heb Ik Uw gevangenen Vrijgelaten Uit de put
waar geen Water in is
Keer Terug Naar De Burcht,
U, gevangenen Die Hoop Hebt!
Ook Heden Verkondig Ik: Ik Zal U Dubbel Vergoeden,
Zacharia 9:11 – 12

Het Principe Is: de drempel van de tempel van afgoden
ligt tegen De Drempel Van Het Heiligdom – Ezechiel 43:8 –
Openbaring 9:11 abbadon, appolyon
Zacharia 9:11 Ligt Tegen Openbaring 9:11 Aan

Nu Gaat Er Het Zwaard Door de wereld, God Heeft De Zonen Van Sion Tegen de zonen van griekenland Opgezet. Het Zwaard In de wortel van het griekse denken, Het Zwaard in de berg acropolis, pantheon, Het Zwaard In pallas athena

Als Ik Mij Juda Zal Hebben Gespannen,
En Ik Efraïm Op De Boog Zal Hebben Gelegd,
En Ik Uw Zonen, Sion, Zal Hebben Opgezet
Tegen uw zonen, griekenland,
En Ik U Gemaakt Zal Hebben Als Het Zwaard Van Een Held.
Zacharia 9:13

alle universiteiten, dus alle wetenschap hebben deze macht als basis,
allen zijn diep in deze macht ingewijd, dit creëerde een put waarin geen
Water is, hierin de hoererij, de verblindheid en het alziend oog

 
Ik Bracht u In Een Vruchtbaar Land,
Om De Vrucht Daarvan En Het Goede Ervan Te Eten.
Maar
toen u Daarin kwam, verontreinigde u Mijn Land
en hebt u Mijn Eigendom tot een gruwel gemaakt.

De Geroepen zonen zijn vergriekst geworden, hadden pallas athena in zich,
de uil (moloch), de slang (verdraaiing, satan), de haan (de ontkenning)
Nu: het laten En ZIJN! Niet beschouwen, analyseren, Niet naar de vijand kijken,
niet
introspectief zijn, niet narcistisch, niet satanisch zijn, niet zelfgericht zijn. Maar Alleen Zicht Op Jezus Christus,
Alleen Zicht Op Zijn Bruid De Sulammitische – Hooglied 6:13 -, Op De Ware Blauwdruk Die Van Voor
de grondlegging der wereld Is

In Christus Is de wereld is illusiede wereld van pallas athena is illusie, de wereld van hermes is illusiede wereld van medusa (de vampier) is illusie,
alles fata morgana

Jezus Christus Heeft alle overheden en machten Openlijk Tentoongesteld En Zo Over hen Gezegevierd – Colossenzen 2:15 –
 
De priesters zeiden niet: Waar Is De HEERE?
en zij die De Wet hanteerden, kenden Mij niet;
de herders kwamen in opstand tegen Mij,
en de profeten profeteerden namens de baäl.
Ze gingen achter dingen aan die niet Van Nut zijn.
Daarom Zal Ik u Nog Ter Verantwoording Roepen,
Spreekt De HEERE, ja, uw kleinkinderen Zal Ik Ter Verantwoording Roepen.

de priesters, de herders en de profeten allen riepen ze niet Waar Is De Heere
Allen zijn al vervreemd, dit geldt voor alle priesters, herders, profeten in het wereldsysteem

Verder pleegden alle leiders van de priesters en het volk op grote schaal trouwbreuk, overeenkomstig alle gruweldaden van de heidenvolken.
Zij verontreinigden
Het Huis Van De HEERE, Dat Hij Geheiligd Had In jeruzalem.
2 Kronieken 36:14

Voorzeker, steek over naar de eilanden van de kittiërs, en zie,
stuur boden naar kedar en let aandachtig op,
en kijk of iets dergelijks gebeurd is.
Heeft een volk ooit goden ingeruild?
– en het zijn niet eens goden! –
Toch heeft
Mijn volk zijn eer ingeruild
voor wat niet van nut is.

Ontzet u hierover, Hemel,
Huiver, Wees Zeer Ontsteld,
Spreekt De HEERE.
Want Mijn
volk heeft een dubbel kwaad gedaan:
Mij, De Bron Van Levend Water,
hebben zij verlaten,
om zich bakken uit te hakken,
lekkende bakken,
die geen water houden.

alle kerkelijke gemeentes, zondagsgemeentes, zijn deze lekkende bakken,
zij
Proclameren Mattheus 26:13 niet, men blijft verbonden met de staat, occulte leylijnen via bsn, zorgverzekering,
occulte belastingtempel walterbos complex, etc

 
Is israël dan een slaaf? Of is hij een in huis geboren slaaf?
Waarom is hij dan een prooi geworden?
Jonge leeuwen brullen tegen hem,
zij hebben hun stem laten klinken.

Zij hebben van zijn land een woestenij gemaakt.
Zijn steden zijn vernietigd, zodat niemand er meer woont.
Ook de mensen van nof (toonbaarheid) en tachpanhes
(gij zult handen vullen met medelijden)
graasden u de schedel af.

daar waar de vijand kans krijgt, is er ALTIJD een invalspoort, altijd zonde, Waardoor God Zijn Bescherming Terug Moet Trekken,
hoe dieper de zonde, het verwoestender de vernietiging

Doet u dit niet uzelf aan
doordat u
De HEERE, Uw God, verlaat
Op Het Moment Dat Hij u Op De Weg Leidt?

Een innerlijk anti-God, anti-Heilige Geest, anti-Zalving
Op Het Moment Dat Hij Op De Weg Leidt
is er een verlaten,
is er een tegen, hoe komt deze diepe rebellie in het hart van zijn volk?

Welnu, wat hebt u met de weg naar egypte
om het water van sichor te drinken
?
En wat hebt u met de weg naar assyrië
om het water van de rivier de eufraat te drinken
?

Omdat er ander water gedronken wordt
er is op een andere bron aangesloten
de bron van de wereld
, andere rivieren dan Gods Rivier
Gods Rivier Die het gehele wezen Zuivert

de andere rivieren brengen drek en demonie,
andere rivieren zijn demonische rivieren
rivieren van de afgoden

Uw eigen kwaad straft u
en uw eigen afdwalingen bestraffen u
.

deze rivieren doen afdwalen van God en
op deze rivieren is
Het Oordeel Van De Allerhoogste

het eigen kwaad en de eigen afdwalingen zijn hetgeen wat straft

Erken en zie in, dat het kwaad en bitter is
De HEERE, Uw God, te verlaten,
en dat er geen Vreze Voor Mij Bij u is
,
Spreekt De Heere, De HEERE Van De Legermachten.

Door Te Erkennen, door de zonde te zien, worden de zonde ook gelijk beoordeelt
En Kan Er Berouw Plaatsvinden, Daar De Heilige Geest Overtuigt Van
zonde,
Zo Komt er Ruimte Voor GodsVreze

 
Want van oude tijden af Heb Ik uw juk Gebroken,
en
uw banden Verscheurd.
U zei: Ik wil niet Dienen!

het hart is gewend aan hoererij, is gewend aan zweven en toveren,
is gewend aan dwalen en het ‘eigen leven’ leven
een dwalend hart dat niet wil
Dienen, Terwijl De Vader de jukken en banden van slavernij Heeft Gebroken, Door Het Bloed Van Zijn Zoon Jezus,

als lemmings gaat men terug de zonde in. Geen ZelfRespect, geen GodsVreze.
hoererij met de staat, met de wereldmachten
Terwijl God Zegt Openbaring 3:1-3 Voor Mij ben je dood

Maar op elke hoge heuvel,
en onder elke bladerrijke boom
legt u zich als een hoer neer
.

maar met iedere rivier, iedere stroom van de wereld wordt hoererij bedreven
het hart is gewend geraakt aan het water wat de vleselijke lusten vervuld en de dood brengt

Ík Had u Evenwel Geplant, Een Edele Wijnstok,
Een Volkomen Betrouwbare Stek.

Hoe bent u tegenover Mij dan veranderd in wilde ranken
van een uitheemse wijnstok?

Door ongehoorzaamheid en verkeerde prioriteit, door gemakzucht, en nemen van Genade
is het hart corrupt geworden. En door het bevuilde water, is het hart vervreemd Van De Zuivere Stroom Van De Schepper

Want al zou u zich met loog wassen
en zou u zeep in overvloed gebruiken,
uw ongerechtigheid blijft een vlek voor
Mijn Aangezicht,
Spreekt De Heere HEERE.

Er is geen enkele remedie op Aarde tegen ongerechtigheid en zonde
geen loog, geen zeep, geen mooie worden of gemaakte bekentenissen,
geen menselijke creatie kan het diepe zondeprobleem van de mens
Oplossen

Hoe kunt u dan zeggen: Ik heb mij niet verontreinigd,
ik ben niet achter de baäls aan gegaan?

in deze tijd geld het verweven zijn met pallas athena, welke als attribuut onder andere de haan heeft, welke staat in de anti-Christelijke wereld niet voor Wakker Worden, maar voor ontkenning

Zie uw weg in het dal,
erken wat u gedaan hebt,
snelle, op al haar wegen heen en weer rennende, jonge vrouwtjeskameel,
een wilde ezelin, gewend aan de woestijn,
de wind opsnuivend in haar hitsigheid,
haar bronst – wie kan haar keren?
Allen die haar zoeken, hoeven zich niet af te matten,
in haar maand zullen zij haar wel vinden.
Verhinder uw voet barrevoets te gaan
en verhinder uw keel de dorst!
Maar u zegt: Daar is geen hoop op, nee,
want ik heb vreemden lief,
en ik zal achter hen aan gaan.

alle relaties buiten De Gezalfden Die God Geeft is hitsigheid,
is vlees, is hoererij. de wereld en iedereen is ermee doordrenkt

Daar Waar De Zalving Start, Daar Waar De ZalvingsBron Is wordt niet Herkend, wordt niet Gezocht, Zij Wordt Niet Geëerd. Mattheus 26:13 wordt door geen mens verbonden met het wereldsysteem Begrepen En Toegepast, allen gaan achter vreemden aan en drinken het water van de staat, welke alle bevuilde rivieren ineen zijn. Er wordt niet meer voor houten beelden gebogen, er wordt verkeer water gedronken en daar laaft men zich aan; valse veiligheid,
valse zekerheid, valse zorg, vals onderwijs, een corrupte samenleving, allemaal gebouwd op terreur, satanisme,
Kind-Bloedoffers en sex-magie

 
Zoals een dief beschaamd staat als hij wordt ontdekt,
zo staat het huis van israël beschaamd,
zij, hun koningen, hun vorsten,
hun priesters en hun profeten.
Tegen een stuk hout zeggen ze: U bent mijn vader,
en tegen een steen: U hebt mij gebaard,
want
Mij keren zij de nek toe
en niet het gezicht,
op het moment echter dat onheil hen treft, zeggen ze:
sta op en verlos ons.

Maar waar zijn dan uw goden, die u zich gemaakt hebt?
Laten die opstaan, als zij u kunnen verlossen op het moment dat onheil u treft,
want het aantal van uw goden is
even groot als uw steden, juda.

Nu Zegt De Vader tegen hen die Hem aanroepen in hun nood,
waar zijn nu de rivieren aan wiens water je verknocht was,
kan het water van de staat je niet
Redden
? van kanker? van corona?
van vloek op financiën, van geen relaties?

Waarom roept u Mij ter verantwoording?

en als het onheil treft, dan wordt God verantwoordelijk gehouden.
Heeft Hij Niet Zijn Woord Gegeven? Heeft Hij Niet Duidelijke Richtlijnen Gegeven?
Heeft Hij Niet Zijn Geest Gegeven?

u bent allen tegen Mij in opstand gekomen,
Spreekt De HEERE.

de mens zelf is in opstand tegen De Schepper Gekomen,
de mens zelf zit diep in rebellie, heeft uitheemse stekjes – Jesaja 17:10 –
gepland: waarheden die ogenschijnlijk tot Verlossing leiden,
maar geen fundament hebben, los in de afgrond van het verderf zweven
allen hebben hun tent voor
Het Beloofde Land opgeslagen in de woestijn

Tevergeefs heb Ik uw kinderen geslagen,
zij wilden geen vermaning aanvaarden
.
Uw zwaard heeft uw profeten verslonden,
als een leeuw die verderf aanricht.

het zwaard van humanisme, van menselijke maatstaf, van eigen willen en eigen kunnen
buiten
God om, heeft de profeten (welke aan het opkrabbelen waren) verslonden.
zeker in nederland is er het zwaard van izebel dat aanhoudend de
Geroepen profeten verslind,
het rust niet tot het
iedere profeet verslonden heeft. Nederland de fuik voor de profeten en de bekroning van de menselijk maatsstaf tegen God.
de erasmusbrug is hier het symbool voor, de vrouw met de benen hoog en iedereen kan naar binnen rijden, erasmus, de humanist
europoort, de poort waar de hoer van babylon, alles ontvangt en binnenlaat.

u, van deze generatie, Let Op Het Woord Van De HEERE:
Ben Ik
voor israël een woestijn geweest
of een land van diepe duisternis?

de zonde tegen De Heilige Geest is Het Goede kwaad noemen en het kwade goed,
abortus; moord op de aller-onschuldigste wordt in dit land en wereldwijd als iets goeds gezien, en ook als zodanig gepromoot, een ieder die hier tegenin gaat, wordt als extreem en als slecht weggezet.
De Werkelijkheid 180 graden anders. daar zijn de nederlanders in gemarineerd, het land van de anti-Christ bij uitstek, satanische netwerken vieren hoogtij, daarin Het Geroepen volk van God, De Geroepen bruid laat zich vastzetten in de sions-protocollen Klik Link

Waarom zegt dan Mijn volk: Wij zijn ongebonden,
wij komen niet meer naar U toe?

Zou een jonge vrouw haar sieraad vergeten,
een bruid haar gordels?

Toch heeft Mijn volk Mij vergeten,
dagen, niet te tellen.

de wellust, de hoererij in het diepe hart, het consumeren van schepselen is waar het Geroepen volk aan verknocht is, een onmogelijkheid en toch is het gebeurt, De Kostbaar Geroepen mens, doordrenkt met anti-Christ, doordrenkt met vuil water binnengelaten door de wellust met als fundament rebellie, hieraan ten grondslag diep trauma en diepe Godshaat, de satanische netwerken doen hun werk

Wat weet u goed uw weg
om wellust te zoeken.
Daarom hebt u ook de slechtste hoeren
uw wegen geleerd.

gedreven worden Niet Door GodsVreze En Aanbidding
maar door wellust en vlees
Het Geroepen volk, De Geroepen priesters hebben zelfs aan de slechtste hoeren hun wegen geleerd, ze zijn de weg van salomo op gegaan
en de hoogste tovenaars geworden,
het verspelen van
De Kostbaarheden Van God, dit verkopen voor tijdelijk genot; de zonde van esau

Ja, in de zomen van uw kleren is gevonden
het bloed van arme, onschuldige zielen,
die u niet hebt betrapt op inbraak,
ja,
dat slaat alles.

Het Geroepen priestervolk, heeft niet als Priester gediend
om de onschuldigen Thuis Te Brengen, nee ze hebben de onschuldigen opgegeten,
het bloed is in hun mantels gevonden, hun spreken is met onschuldig bloed vermengt

En dan zegt u nog: Voorzeker, ik ben onschuldig,
ja, Zijn Toorn is van mij afgewend.

en toch menen zij zich te kunnen beroepen op hun van God Gegeven Priesterschap,
en het niet uitleven daarvan zich toch beroepen op De Blauwdruk

Zie, Ik Ga Met u Een Rechtszaak Voeren – Psalm 9 -,
omdat u zegt: Ik heb niet gezondigd.
Wat trekt u er veel op uit
en verandert u telkens uw weg?

Geen Standvastig Hart In Christus, maar een hart dat telkens De Weg Die God Aangeeft verandert, met duizend dingen bezig maar nooit met Het Juiste

U zult ook door egypte beschaamd worden,
zoals u door assyrië beschaamd bent.
Ook vandaar zult u uitgaan
met uw handen op uw hoofd,

want De HEERE Verwerpt hen op wie u vertrouwt.
Met hen zult u niet voorspoedig zijn.

God Gaat de Geroepen priesters isoleren,
gaat hen op wie zij vertrouwen, verwerpen.
Dan Zal Blijken wie de Geroepen priesters zijn, waar ze staan,
en
Wie God Is

Jeremia 2:2-37

01-05-2014 Vroeg In De Ochtend Na walpurgisnacht
Sprak God Tot Aquila Deborah: Ik Oordeel het land En Begin Bij de kerk,
En Gaf Uit De Heilige Schrift: 2 Kronieken 36:14-16 En Psalm 9

Uitleg: En In 2003 Sprak Hij Tot Haar: Ik Maak Van roze kauwgom weer Rood En Wit:
het volk Uit de vermenging Halen

En Ik Hoorde Een Andere Stem Uit De Hemel Zeggen: Ga Uit haar – babylon, wereldsysteem –Weg, Mijn Volk, Opdat u Geen deelhebt aan haar zonden,
En Opdat u Niet
van haar plagen zult ontvangen.
Openbaring 18:4

Vergeld haar zoals zij ook u vergolden heeft, En Vergeld haar Dubbel naar haar werken.
Schenk In de drinkbeker waarin zij voor anderen ingeschonken heeft, Voor haar Het Dubbele In.
Openbaring 18:6


Klik Afbeelding Voor BoekPromotie
She Is As The Dance Of Two Armies – Song Of Songs 6:13

In En Vanuit Agapé In Zijn Heilige Naam Uitgewerkt,

In Naam Van De Allerhoogste, De Zoon En De Sulammitische,

Zijn Getuige,
David Joshua Israel Immanuel Ben Sion,
Apostolisch Leider, Overziener, PriesterKoning In Het Nieuwe Werk, Reformator

– Jesaja 43:18-19, 28:21, Mattheus 26:13, Openbaring 5:10 –
Prophets Council Jerusalem

ProphetsCouncilJerusalem.org
Profeten Raad Nederland
ProfetenRaadNederland.org