Revelation 11 Rhema Word

RHEMAWoord Ontvangen Psalm 132 
 

HEERE, Denk Aan David,

                Aan Al Zijn Lijden,

Hoe Hij De HEERE Gezworen Heeft,

                De Machtige Jakobs Deze Gelofte Deed:

Waarom leed David? Omdat Hij De Troon, Die adam had afgestaan aan satan, Moest Innemen.
Al zijn tegenstanders waren verweven met Deze Troon, satan had een hele gevallen schepping, een hele gevallen mensheid in zijn macht om David tegen te werken. MAAR God Was Met David. Hij Had David Alles Gegeven Om De Overwinning Te Hebben En Zijn Koninkrijk Te Vestigen.
De Allerhoogste Deed Aan David Zijn Gelofte EN Aan Zijn Nageslacht.

 

Nee, Ik Ga Mijn Tent, Mijn Huis, Niet Binnen,

                Ik Leg Mij Op De Rustbank, Mijn Bed, Niet Neer;

Ik Gun Mijn Ogen Geen slaap,

                Mijn Oogleden Geen sluimer,

Totdat Ik Voor De HEERE Een Plaats Gevonden Heb,

                Een Woning Voor De Machtige Jakobs!


Dit Was Te Allen Tijde De Houding Van David, Optimale Wederkerigheid Naar Zijn God, Dankbaar, Enthousiast, strijdVaardig. Passie Voor Zijn God, Voor Zijn Koninkrijk; Heelheid, Genezing, Waarheid En Kracht.
De sluimer, de slaap, de hypnose (toverwindsels van ontkenning, Jesaja 25:7) komt uit babylon, uit de heidenvolken die hoereren, dus één zijn met de slang. David Blijft Uit de sluimer, Uit de slaap, Totdat De Heere Tevreden Is, Totdat Daar Een Woning Is Voor De Machtige Van Jakob. Door Aanbidding Voert God de strijd – Psalm 149 – De hypnotische sluimerslaap komt niet uit God, maar wordt bewerkt door de kundalini, die in het diepste diep Het Leven Van De Allerhoogste steelt. Geef je ogen geen slaap, geef je oogleden geen sluimer, Maar Zorg Voor Zijn Rustplek. Zijn Rustplek Is In De Sulammitische – Hooglied 6:13 Mattheus 26:13 -, In Haar Heeft Hij De Rustplek Gevonden, Bouw Haar Huis, Dan Bouw je Zijn Huis, Dan Voldoe je Aan Haggai 1 + 2, Hierin Rusten In Eerste Instantie De 144.000, Ieder Met Zijn Eigen MandaatsGebied.

 

Zie, Wij – De Priesters – Hebben Van De Ark Gehoord In Efratha,

                Hem Gevonden In de velden van jaär.

Laten Wij Zijn Woning Binnengaan,

                Ons Neerbuigen Voor De Voetbank Van Zijn Voeten.

Pas Als De Ark In De Tempel Is Kan Zijn Volheid Temidden Van Zijn Volk Wonen, De Ark Is Zijn Verbond Met Allereerst Israel En Vervolgens Met de overige volken – Zacharia 11 -. Als De Ark Thuis Is In De Tempel Vindt Hij Daar Zijn Vrede. De vijand is er alles aan gelegen om De Ark weg te houden uit De Tempel, Om De Ark niet Thuis Te Laten Komen. Door werkingen, sluiers, verleidingen, misleidingen, draait hij hen Die De Taak Hebben Om De Ark Terug Naar De Tempel Te Brengen. Wie dit ook Leest / leest Behoort Met Dit Werk, Het Enige Werk Bezig Te Zijn; De Ark Terug Te Brengen Naar De Tempel. Vraag Hem Deze Diepe Openbaring Voor Deze Tijd, Voor Nu Te Verstaan, Wat Is jouw Echte Plek Nu, Wat Vraagt Hij Echt Van je, Wat Is Nu Zijn Bewegen Op Het Scherpste Van De Snede?

 

Sta Op, HEERE, Ga Naar Uw Rustplaats,

                U En De Ark Van Uw Macht.

Laat Uw Priesters Bekleed Worden Met Gerechtigheid,

                Laat Uw Gunstelingen Juichen.


Hijzelf Is Opgestaan, Hijzelf Is Naar De Ark Van Zijn Macht Gegaan
Maar er is een verscheuring in Zijn Nieuwe Werk gekomen, de afvallige dochter heeft tot het ultieme gehoereerd en Zijn Nieuwe Werk diep verscheurd en vertraagd) de maagd israel heeft gehoereerd, Zijn Nieuwe Werk afgewezen; hoge hekserij geactiveerd; het zegel van salomo, het 666, het hexagram, door fundamentele rebellie

Richt u merktekens op,

                Zet u wegwijzers neer.

Richt uw hart Op De Gebaande Weg,

                De Weg Die u Bent Gegaan.

Keer Terug, maagd Israël,

                Keer Terug naar deze steden van u.

Hoelang blijft u draaien,

                afvallige dochter?

Voorzeker, De HEERE Heeft Iets Nieuws Geschapen Op De Aarde:

                Een Vrouw Zal Een Man Omvatten.
– Jeremia 31:21-22 –


vanaf de geboorte tot in het diepst geprogrammeerd om Zijn Eindtijdwerk trachten te stoppen,
te vernietigen.
Zie Artikel: waar Het Goud Is zijn de raven Klik Link Update Is In Bewerking. Diep de zee opwoelen, Zie Artikel: the hidden city under the sea Klik Link
de programma’s activeren, de anti-christ faciliteren. Hij Heeft alles Gezien, Hij Heeft alles Volbracht, De Weg Is Open Om Gereinigd, Gezuiverd, Genezen En Geheiligd
Te Worden

 

Wijs Het Gebed / het gebed Van Uw Gezalfde niet Af,

                Omwille Van David, Uw Dienaar.

De Hele Bloedlijn Mag Bidden Wijs Het Gebed Van Uw Dienaar / dienaar niet af, Omwille Van David Uw Dienaar. David Liet Zien Hoe God Gediend Behoort Te Worden, Hij Gaf Zijn Hele Hart, En Met Al Zijn Inzet Streed Hij de strijd Van De Heer. Hij doodde al Zijn / zijn vijanden

 

De HEERE Heeft David In Waarheid Gezworen,

                En Hij Zal Daar Niet Van Afwijken:

Eén Van De Vrucht Van Uw Schoot

                Zal Ik Op Uw Troon Zetten.

Er Is De Troon Van David, Wie Op Deze Troon Gezeten Is Kan De Aarde Regeren, Mag De Aarde Regeren, Moet De Aarde Regeren Met Een IJzeren Staf. Er Is Heden Ten Dage Een Troon Van David, Er Is Heden Ten Dage Een David, Er Is Heden Ten Dage Een Bron Geopend Voor Het Huis Van David
– Zacharia 13:1 – . Dezen Zijn De Reformatie, De Opwekking, Het Herstel Aller Dingen, Waar ben jij?

Als Uw Zonen Mijn Verbond In Acht Zullen Nemen

                En Mijn Getuigenissen, Die Ik Hun Leren Zal,

Zullen Ook Hun Zonen Tot In Eeuwigheid

                Op Uw Troon Zitten.

De Troon Van David, PriesterSchap En KoningSchap Ineen, De Troon Van God Op Aarde, Zijn Volheid Toegankelijk, Indien je je hart Open Stelt, Indien je Hem Gaat Geloven Die Nu Spreekt: Een Nieuw Ongewoon Werk, Ja In Belachelijke Klanken – Jesaja 28:10 – Spreekt Hij Tot dit volk. Belachelijk? Nee, niet belachelijk. Het gehoor van het volk, Van De Geroepen Priesters Is vet geworden, is gewend aan de goedkope taal van de wereld, is verweven met de hoererij in de wereld. God Roept hen Uit, Brengt Ze Samen, Laat Ze Oplopen Naar De Hoogste Berg Van alle bergen en alle heuvelen.

Het Zal Echter In Het Laatste Der Dagen Geschieden

         Dat De Berg Van Het Huis Van De HEERE

Vast Zal Staan Als De Hoogste Van de bergen,

                En Dat Hij Verheven Zal Worden Boven de heuvels,

                               En Dat de volken Ernaartoe Zullen Stromen.
– Micha 4:1 –

 

Want De HEERE Heeft Sion Verkozen,

                Hij Heeft Het Begeerd Tot Zijn Woongebied.

Dit Is, Zei Hij, Mijn Rustplaats Tot In Eeuwigheid,

                Hier Zal Ik Wonen, Want Naar Haar Heb Ik Verlangd.           

Sion Is Op Aarde, Sion Is Een Iemand Op Aarde, In Het Nieuwe Verbond Verkiest Hij niet een gebouw van steen Om In Te Wonen, Maar Een Organisme, Een Lichaam. Geen vrij-gemetseld gebouw, Hij Verkiest Iemand Op Aarde, Jezus De Christus Is Na Zijn Werk In De Hemel Opgenomen, Totdat…

Kom Dus Tot Inkeer En Bekeer u, Opdat uw zonden Uitgewist Worden En Er Tijden Van Verkwikking Zullen Komen Van Het Aangezicht Van De Heere, En Hij Jezus Christus Zal Zenden, Die Tevoren Aan u Verkondigd Is. Hem Moet De Hemel Ontvangen Tot De Tijden Waarin Alle Dingen Worden Hersteld, waarover God gesproken heeft bij monde van al Zijn Heilige Profeten door de eeuwen heen. – Handelingen 3:19 – 21 –

Jezus Komt Terug, Hij Komt Terug In Allereerst De Vrouw – Micha 4 Openbaring 12 – En Hij Komt Terug In De Zoon, Samen Zijn Zij De Twee Getuigen, Samen Dragen Zij De Gehele Schepping, Samen Richten Zij De Gehele Schepping, Samen Staan Zij Voor Gods Troon, Dit Is De Volle Uitkomst Van De Troon Van David, De Christus Manifest In De Vrouw En In De Zoon, Dan Zegt Openbaring 11:15 Zullen Alle koninkrijken Op Aarde Aan Christus En Zijn Gezalfde Toebehoren – Openbaring 11:15 –

Haar Voedsel Zal Ik Rijk Zegenen,

                Haar Armen Met Brood Verzadigen.

Haar Priesters Zal Ik Kleden Met Heil,

                Haar Gunstelingen Zullen Uitbundig Juichen.

Het Voedsel Van De Vrouw, Dat Zij Uitdeelt Aan De Gehele Schepping, Aan De Gehele Mensheid, Zal Hij Rijk Zegenen. Haar Armen Met Wie Ze Ieder Omvat Zal Hij Met Brood Verzadigen. De Vrouw En De Zoon Zijn Het Broodhuis Geworden, Het Broodhuis Voor De Gehele Schepping, Hij Heeft Het Zo Gewild, Hij Heeft Het Zo Bedoeld.

Daar Zal Ik Voor David Een Hoorn Doen Opkomen

                En Voor Mijn Gezalfde Een Lamp Gereedmaken.

De Hoorn Is Gevuld Met Olie, Olie Dat Het Leven Brengt Voor Een Ieder Wiens Hart Open Staat Om Te Ontvangen. Deze Hoorn Doet Hij Opkomen In De Mantel Van De Vrouw, Een Eigen Hoorn Met Olie, Niet Één Boom, Maat Twee Bomen In Één Geest, In De Geest Van Christus. – Zacharia 4:3 –

Deze Lamp Is De MorgenZon, Die Reeds Aan Het Opgaan Is

Maar Voor u Die Mijn Naam Vreest, Zal De Zon Der Gerechtigheid Opgaan en Onder Zijn Vleugels Zal Genezing Zijn;
En U Zult Naar Buiten Gaan En Dartelen
Als Kalveren Uit de stal. – Maleachi 4:2 –

Ik Zal Zijn vijanden met schaamte Kleden,

                Maar Op Hem Zal Zijn Diadeem Schitteren.

Dit Onder Andere Verwijzend Naar Micha 4:1, Dat In De Laatste Dagen De Berg Van God Het Hoogste Zal Zijn, hiervoor hadden de heuvelen De Berg Van God Op Aarde verstikt, De Geroepene Lukte Het niet Te Stijgen Boven de heuvelen Uit.

Ik Sloeg Mijn Ogen Op En Zag, En Zie: vier hoorns.

En Ik Zei Tegen De Engel Die Met Mij Sprak: Wat B/betekenen deze hoorns? En Hij Zei Tegen Mij: Dat zijn de hoorns die Juda, Israël en Jeruzalem verstrooid hebben.

Vervolgens Liet De HEERE Mij Vier Smeden Zien.

Toen Zei Ik: Wat Komen Die Doen? Hij Zei: dat waren de hoorns die Juda verstrooid hebben, zozeer dat niemand zijn hoofd kon opheffen. Maar Dezen Zijn Gekomen Om hun Schrik Aan Te Jagen En Om de hoorns van de heidenvolken neer te werpen, die de hoorn opgeheven hebben tegen het land Juda om het te verstrooien.
– Zacharia 1:18-21 –

Om Het Priestervolk Op Te Richten Moest Er een strijd Gevoerd Worden. De hoorns, de vier jeruzalem profetessen, functioneren momenteel nog in geestelijke heksen-covens en lijken onbereikbaar, Toch Blijft De Geest Spreken, Jezus Is Namelijk Ook Voor heksenKinderen gestorven, men is volgepompt met assassin programma’s door ritueel misbruik van de jezuïeten Klik Link/ maristenbroeders, gevangen in de jezuïeten-eed Klik Link, men heeft geen idee, ze Zien het niet, ze Horen het niet, ze mogen niet S/spreken

de judasgeest werkend door het nefilim-geslacht – Genesis 6 -, gevallen engelen, die gemeenschap hebben gehad en nog hebben, met De Prachtig Door God Geschapen, maar niet Bewust zijnde, vrouw; hypnose van de slang; hypnose in trauma

De Smeden Zijn Aan Het Werk!

David Joshua Israel Immanuel Ben Sion
Priesterkoning In Het Nieuwe Verbond 
– Jesaja 43:18-19, Openhoobaring 5:10 –

Voor Vorige Rhema-Woorden, Klik Hier

D