Nieuwe BlogWebsite:

Welkom Op De Blog Ba’al Perazim, Hij Is De God
Van Ware En Blijvende Doorbaak, Hij Bouwt Van Binnenuit, Zijn Naam Is Een
Uitgegoten ZalfOlie – Hooglied 1:3 –
 Een Blog Waar Vanuit Priesterschap En
Openbaring Het Apostolisch En Profetisch Zicht In Het Nieuwe Ongewone Werk –
Jesaja 43:19, Jesaja 28:21 – Bekend Wordt Gemaakt, Voor Oren Die Horen. Een Blog
Die Vanuit Rhema Schrijft, Zijn Woorden Nu ,Rechtstreeks Vanuit Zijn Troon Ontvangen
Met Als Doel jouw Hart Te Raken, Te Transformeren, Tot Wedergeboorte Te
Brengen. Met Als Doel jou Thuis Te Brengen In De Rivier – Ezechiël 47
Openbaring 22:1 – , Die Leven Is En Het Ware Leven Geeft, Liefde Enkel Liefde,
Hij Wil je Omvatten, Durf je Het Aan? Durf je Het Te Ontvangen. Al het terreur
om je heen zal Spoedig illusie Blijken, de bron is krachteloos.
Hij Wil je Tot Dieper, Veel Dieper Bewustzijn Brengen. Door je ziel Heen In De
Geest. In Christus de wereld Overwinnen, welke Reeds In En Door Jezus Christus
Overwonnen Is. De wereld is tijdelijk, het is een val, vol lichtspiegelingen en
illusies gecreëerd door de vader van de leugen.
God Zelf Kwam In het vlees, In Een Mens, Naar De Aarde, Hij Zocht jou, Hij
Zoekt jou, Hij Heeft De Weg Gebaand Zodat jij Hem Kunt Vinden, Kunt Thuiskomen,
Veilig, In Rust, Hij Is Liefde, Maar Hij Is Ook Heilig, ‘Wordt Heilig, Want Ik
Ben Heilig’, En Kom Thuis In Sion, In De Volheid Van Zijn Geest, In De Volheid
Van Zijn Liefde. Hij Kent je, Hij Kent je Veel Beter Dan Dat jij jezelf Kent, Hij
Is Vader En Moeder In Één, Hij Is Vader En Moeder In Sion, Hij Heeft Een
Geheimenis Gegeven En Een Gebod In Mattheus 26:12-13, Voor Oren Die Willen Horen,
Een Nieuw Vreemd En Ongewoon Werk, De Weg Uit. Niet Een Stap, Maar Overgave.
Mag Hij Het Aan jou Openbaring Middels Deze Blogs?
Hij Wil Dat je Hem Leert Kennen, Daarom Roept Hij je Uit – Openbaring 18:4 –,
Uit dat wat jou in ontkenning houdt, dat wat jou gebruikt, slangen en schorpioenen
– Lukas 10:19 –, dat wat jou verdooft, en je in een slaaptoestand houdt; het
wereldsysteem ontworpen om mensen in hypnose en slavernij te brengen en te
houden, ontworpen zonder uitgang, met als kern het vaticaan; heuvel waar de slang
als god aanbeden wordt. Deze mantel is een jezuïeten-mantel, werkt enkel nog in
hen, die hun verbond met babylon in stand houden. Voor Hen Die Zich Overgeven
Aan Het Nieuwe Priesterschap; De Grote HogePriester Jezus Christus, Op Aarde
Toegerust Door De Vader Vrijgezet Op 12-12-12 Op De Olijfberg Te Jeruzalem,
Hier Is Ba’al Perazim, Hier Is De Doorbraak, De Vrucht Is Blijvend, Hij Doet Een
Groot Werk achter de schermen van het wereldtoneel.
De Vader Zelf, Daalde Af, Werd Mens, Om je Te Zoeken, Om je Te Vinden, en alles
wat scheiding bracht tussen Hem en jou Weg Te Nemen, Aan Het Kruis Te Nagelen,
De Schepper Zelf Heeft In De Zoon alles Voor jou Gedragen, EN Weggenomen, je
Mag Thuiskomen, Zuiver En Heilig, Schoongewassen Door Het Bloed Het Lam, waar
jij dood Bent Mag Zijn Leven In je Stromen, Grijp Zijn Uitgestoken Hand, Hij
Trekt je Uit dat wat je kapot maakt, dat je levenloos houdt en verdooft, Hij
Leidt je Uit het wereldsysteem En Deze Blogs Gaan je Daarbij Helpen. Hij Heeft
De Volbrengende Zalving Hier Op Aarde Gegeven, In Deze Zalving Is Alles Wat jij
Nodig Hebt Om Thuis Te Komen, Thuis Uit de schuld, de angst en de controle,
Thuis In Het Prachtige Rijke Volle Leven Zoals Dat Van Oorsprong Bedoelt Is.
Een Fundamenteel Ander Leven

Voor Alle Duidelijkheid, Belangrijk Om Te Beseffen:
God, En Met Hem Wij, Strijden In Eerste Plaats Tegen geestelijk bolwerken
Efeze 6 – NIET Tegen mensen, de mensen (o.a. die Wij In Dit Artikel Noemen)
zitten
vast in deze bolwerken en hun mind control programma’s. Jezus Christus Is
Gekomen Om hen Te Bevrijden En Eeuwig Leven Te Geven. Dit Eeuwige Leven Is Dat
zij De Vader Leren Kennen En Bij Hem Thuis Komen.

En neem Niet deel aan de werken van de duisternis Maar Ontmasker Ze Veleer
 – Efeze 5:11 –

De Zuivere En Onbevlekte Godsdienst Voor God En De Vader Is Dit:
Wezen En W/weduwen Bezoeken In Hun/hun verdrukking En Zichzelf Onbesmet Bewaren Van de wereld.
– Jakobus 1:27 –