Introductie Tot Deze Website

Hoofdlettergebruik
Ons Hoofdlettergebruik Is niet conform de ‘nederlandse’ taal. Hetgeen Uit babylon, Uit de matrix Is Schrijven Wij Met Een Hoofdletter Is, hetgeen nog in babylon is met een kleine letter. Deze Manier Van Schrijven Is Gegroeid, daarom zult u Artikelen Vinden Die niet Volkomen Zijn Wat Het Hoofdlettergebruik Betreft. Deze Zullen Te Zijner Tijd Aangepast Worden. 


Nieuwe Namen

In God Draagt De Naam De Substantie, De Ware Blauwdruk Van Degene Die De Naam Draagt, de vijand van Mensen verdraait en heeft ook vele mensen verkeerde namen gegeven, namen die een vloek zijn In Plaats Van Een Zegen. In Gods Koninkrijk Klopt Alles, En Zeker De Naam, De Naam Draagt De Volledige Volkomen Identiteit Van De Wedergeboren Mens. Indien Je In De Mantel Van Grote Hogepriester En In De Mantel Van De Hogepriesteres (Jes. 66, Micha 4, Openb. 12) Uit De Melchizedek Lijn  Bent Wordt je In De Ascensie Geleidt (Efe. 4), In Deze Ascensie Wordt Je Gestript van alle ongerechtigheden, sloten, verankeringen/aanhechtingen, zielebanden, etc. Je Ware Natuur Wordt Zichtbaar En Je Overwint, In Dit Overwinnen Geeft Hij Je Een Nieuwe Naam, Zo Hebben Wij Ook Onze Nieuwe Namen Mogen Ontvangen 


Wie Oren Heeft, Laat Hij Horen Wat De Geest Tegen De Gemeenten Zegt. Aan Wie Overwint, Zal Ik Van Het Verborgen Manna Te Eten Geven, En Ik Zal Hem Een Witte Steen Geven Met Op Die Steen Een Nieuwe Naam Geschreven, Die niemand Kent Dan Wie Hem Ontvangt.

Openbaring 2:17

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.