Sekteleden met ‘waanstoornis met religieuze inhoud’
veroordeeld voor stalken pleegouders (klein)dochter

AALTEN/ DOETINCHEM – Drie Achterhoekse aanhangers van de geloofsbeweging River of Fullness zijn door de rechtbank in Zutphen veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 maanden. De drie maakten zich schuldig aan het stalken van de pleegouders van hun (klein)dochter.

Wie durft te beweren dat Wij sekteleden zijn, wat is dan de sekte?
En welke criteria worden er gebruikt om te duiden wat een sekte is, en mag zonder Degelijk Onderzoek deze demonisering zomaar plaatsvinden?
En wie is zo arrogant om te duiden wat een sekte is? Een vinger wijzen is drie naar jezelf
En dan ‘waanstoornis met religieuze inhoud’ wie heeft dit bepaald? En als dit al door iemand bepaald is, wat is dan zijn / haar referentiekader? En hoe duidt deze de belastingdienst dan met de zorgtoeslagaffaire goed voor ogen houdende. Ambtenaren die jaren structureel gezinnen kapot maken, rechters, politie, deurwaarders, officieren van justitie, hulpverleners, die hier gewoon zonder nadenken in meegaan. Wie duidt er ook alweer iemand als een sektelid? Een lid van een maatschappij waarin dit kan en kon bestaan? Jonge mensen die zelfmoord plegen vanwege de schuldenlast en de intimidatie van belastingdienst en deurwaarders, niet een moment, zijnde een fout, nee 10 jaar lang structureel, mensen die attaques krijgen vanwege de druk, waar De Kinderen van uit huis geplaatst worden, gezinnen verscheurd, het huwelijk kon de druk niet aan, mensen scheiden, van wat een Kostbaar Verder Samenleven Had Kunnen Zijn, Kinderen verscheurd. Wie duidt wie ook al weer als sekte? Rob van de velden? Wie is rob van de velden? Wie is die officier van justitie, wie is die rechter? Waar waren jullie tijdens het terreur van de zorgtoeslagaffaire? Wakker? Of misschien wel vol meewerkend?

De Doetinchemse pleegouders waren dit gedrag na zes jaar zo beu dat ze aangifte deden bij de politie.  De drie verdachten van 39, 44 en 62 jaar lieten zich begin deze maand niet zien bij de rechtbank omdat ze als leden van de extreme geloofsbeweging River of Fullness zowel de Nederlandse staat als de rechtbank niet erkennen.

stalken? Opmerkelijk van dit soort krantenberichten dat er geen Stevige Concrete Zaken worden benoemd, alleen een van horen zeggen, nooit komt er De Waarheid Zoals Deze Is Naar Voren.

Wij Als Profeten Laten Ons Leiden Door De Heilige Geest En Spreken Dat Wat Gesproken Moet Worden, Dit Om leugenbolwerken, door satan en de zondige mens gecreerd, Af Te Breken

leugenbolwerken die ervoor zorgen dat er afgelopen tien jaar 2500 Kinderen uit de asielscentra in nederland zijn verdwenen, geen 10, geen 50 NEE 2500!!! Waar is nu de politie? Waar zijn nu de officieren van justitie? Waar zijn nu de rechters? Waar is nu de politiek?

Zoals Het Woord Van God Zegt:
De Wapens Van Onze Strijd Zijn Immers Niet vleselijk, Maar Krachtig Door God, Tot Afbraak Van bolwerken. Want Wij Breken valse redeneringen Af En elke hoogte die zich verheft tegen De Kennis Van God, En Wij Nemen elke gedachte Gevangen Om Die Te Brengen Tot De Gehoorzaamheid Aan Christus, En Wij Staan Gereed Om elke ongehoorzaamheid Te Bestraffen
2 Korinthe 10:4-6

En Zoals Hij Zegt:

Aan Ons Echter Heeft God Het Geopenbaard Door Zijn Geest. De Geest Immers Onderzoekt alle dingen, Zelfs De Diepten van God.

Want wie van de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de mens, die in hem is? Zo kent ook niemand de dingen van God dan de Geest van God.

En Wij Hebben Niet Ontvangen de geest van de wereld, Maar De Geest Die Uit God Is, Opdat Wij Zouden Weten De Dingen Die Ons Door God Genadig Geschonken Zijn.

Van Die Dingen Spreken Wij Ook, Niet met woorden die de menselijke wijsheid Ons leert, Maar Met Woorden Die De Heilige Geest Ons Leert, Om Geestelijke Dingen Met Geestelijke Dingen Te Vergelijken.

Maar de natuurlijke mens neemt De Dingen Van De Geest Van God niet Aan, want Ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan Ze Ook Niet Leren Kennen, Omdat Ze Geestelijk Beoordeeld Worden.

De Geestelijke Mens Beoordeelt Wel Alle Dingen, Zelf Echter Wordt Hij Door niemand Beoordeeld.

Want wie heeft De Gedachten Van De Heere Gekend, Dat Hij Hem Zal Onderrichten? Maar Wij Hebben De Gedachten Van Christus.
1 Korinthe 2:10 -16

De Doetinchemse pleegouders namen juli 2015 het toen 4-jarige meisje in huis. Het kind was door de jeugdbescherming uit de ouderlijke macht onttrokken omdat bij zowel bij de ouder als een oma van het meisje een zogeheten ‘waanstoornis met religieuze inhoud’ was geconstateerd.

daar willen Wij de rapporten van zien
net zoals in de zorgtoeslagaffaire is hier sprake van een zeer geraffineerd samenspel van mensen die de illusie van de nederlandse rechtstaat koste wat het kost verdedigen, dit tegen Het Zuivere Recht in

Ook hielden ze zich niet aan afspraken van de jeugdbescherming.

er waren geen Afspraken Gemaakt, Afspraken Maken Gebeurt Namelijk Van Twee Kanten

Intimiderende, Bijbelse uitspraken

Vrijwel direct nadat ze het 4-jarige meisje in huis hadden genomen, werden de Doetinchemse pleegouders overstelpt met kaarten, brieven, boeken, mailtjes en cadeaus. Inderdaad, Het Is Mijn Dochter

Vol met intimiderende, veroordelende, opdringerige en negatieve Bijbelse uitspraken en verwijzingen.

Er Bestaan geen negatieve Door De Geest Geleidde Bijbelse Uitspraken. Wij Spreken Wat Wij Moeten Spreken om het bolwerk van gemeente leef, gevoed door hillsongs, een kerkbeweging welke gesticht is door een veroordeelde pedofiel, en wiens werkingen duidelijk in zijn beweging te onderscheiden zijn. Zijn zoon, de huidige direkteur van hillsongs, is vorig jaar 5-7-2021 aangeklaagd vanwege het verhullen van zijn vaders pedofiele aktiviteiten. Ik Wil absoluut NIET Dat Mijn Dochtertje in zo’n kerk zit!!!

De drie daders schrokken er zelfs niet voor terug om ongevraagd aan te bellen bij de woning in Doetinchem of urenlang in de straat te posten.

Er werd achter Onze Rug Om veroordelend over Ons Gesproken. Als iemand een mening over Ons heeft, moet deze dat in Ons Gezicht durven zeggen, indien dit niet het geval is, dan is er iets anders aan de hand, Wij Durven iedereen Ogen In ogen Te Spreken. Liefde Kent geen angst, een onZuiver hart wel

De Geest Van God Initieert Altijd, dit bolwerk Moest Afgebroken Worden, Zo Ook de verwording (hoge hekserij) waarin pleegouders bewegen en dit op Mijn Dochtertje projecteren. Het is niet de politie die Ons Spreken gestopt heeft, geen enkele aardse macht heeft Autoriteit Over God. God Zelf Zijn Spreken Richting gemeente leef, de pleegouders Was Vervuld. God Zelf Sprak In De Nacht Van 01-05-2014, Ik Oordeel het land En Begin Bij de kerk. Wij Spreken Zoals Hij Spreekt Om satanische bolwerken Te Slechten

Een stopbrief in mei 2020 en een waarschuwing in december 2020 leidden er niet toe dat zij stopten met het toesturen van de ongewenste post.

een stopbrief van wie? Van politie? Dezelfde politie die Kinderen uit huis rooft in dienst van een satanische belastingdienst? Heeft deze politie ook de pedofiele oorsprong van deze kerk ‘leef’ onderzocht? De cultuur, ook de kerkcultuur wordt toch 70% door de leider bepaald

De vrouwen en de man maakten volgens de rechtbank door hun handelen stelselmatig een grote inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de pleegouders.

Een Nagenoeg Perfecte Ouder Zijn En dan wreed Je Dochtertje van je gerooft worden, dat is geen grote inbreuk op de ‘persoonlijke’ levenssfeer? ‘de rechtbank heeft anders beslist’? van waaruit baseert en waarop baseert deze rechtbank dat? Rechters met een ongeZuivert geweten? Met een ongeZuiverde geweten? Niet Wedergeboren? Niet Thuis Bij De Vader? Nogmaals van waaruit spreekt deze rechter, vanuit een gefragmenteerde waarneming, een innerlijk vol deelwaarheden, gefragmenteerd door 6000 jaar ongerechtigheid, daarin diep de jezuiten-eed verweven, dit met als basis het burgerservicenummer en de vaticaanse trust. Hij / zij heeft de rechter eed afgelegd, waarin hij zij zweert ‘NIETS van de geheime beraadslagingen openbaar te maken’
dat is een aparte eed? Geheime beraadslagingen? Waar vinden deze geheime beraadslagingen plaats? En met wie? En van waaruit? En als ze niet openbaar gemaakt worden, wie heeft er dan zicht op de ziedende mengketel van de rechters? Jij? En je vertrouwd dezen? Onvoorwaardelijk?
Wij een sekte? Of…?

De rechtbank vonniste conform de strafeis van de officier van justitie.

een man / vrouw met Een GeZuiverd Geweten? Één Met De Geest Van De Schepper? Zeggen Wij ‘dat iedereen gek is’? of blijkt dit uit het funktioneren van de rechtspraak in nederland? Waarvan in het strafrecht 10% foutieve uitspraken zijn! Je zal maar bij die 10% horen, je leven zal maar verwoest worden, door zo’n rechter die het meestal ‘goed’ heeft. Maar daar praten we maar niet over, toch rob? Wij zeggen overigens nooit dat iemand gek is, Wij Spreken Alleen Over mensen die verblind zijn, door zonde en ongerechtigheid, vervolgens de sluiers van ontkenning die over de aarde getrokken zijn, lees hoe het monarch mind control project van de cia werkt.

De voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 maanden kent een proeftijd van 3 jaar.

De 43-jarige man en de 63-jarige vrouw – beiden zonder bekende woon- of verblijfplaats – mogen evenals de 38-jarige vrouw uit Rekken tijdens de proeftijd geen contact meer opnemen met hun (klein)dochter, tenzij zij daarvoor toestemming krijgen van de jeugdbescherming.

van wie mag dat niet? En op grond waarvan? Stalken? Wat houdt dit stalken dan in? Elke Week Bloemen Zenden Naar Mijn Dochtertje? Is Dat Niet Wat Een Gezonde Vader Doet? Je bent er een kei in om alles in verdacht, eng, sinister daglicht te stellen, demoniseren heet dat.

Nederland bestaat niet.

Zie: Ad van Rooij en Rob Brockhus bespreken de grondwettelijke positie van Nederland – YouTube

Op grond van het eerste naoorlogse kabinet dat niet democratisch, maar door koningin wilhelmina is gekozen. Hierdoor zijn ook alle vervolgkabinetten on-democratisch, dus niet grondwettelijk.
daarbij was wilhelmina door het land tijdens de bezetting te verlaten al koningin af.
Zie volgende link: Met de smadelijke vlucht naar Londen op 13 mei 1940 schonden koningin Wilhelmina en haar regering de Grondwet. | Gerard de Boer (wordpress.com)

Daarbij is de rechter de macht ontnomen, door artikel 120 van de grondwet, om wetten en verdragen aan de grondwet te toetsen?! Wie breekt hier in in de ‘persoonlijke’ levenssfeer?