Revelation 11 Rhema Word

RhemaWoord Amos 9

Ik Zag De Heere Staan Bij Het Altaar, En Hij Zei:
Sla Tegen Het Kapiteel,
          Zodat De Drempels Beven,
En Breek Ze Stuk Op het hoofd van hen allen.
          En wie van hen overblijft, Dood Ik Met Het Zwaard.
Niemand van hen die vluchten, Zal Ontvluchten,
          en niemand van hen die ontkomen, Zal Gered Worden.

de maat der zonde is vol, de maat der ongehoorzaam is vol. Wij Hebben 11 jaar Door Gods Geest Voortgestuwd Hebben Wij Door de bolwerken Heen Gesproken.
Er is niet geluisterd
. God Gaat Oordelen, Zijn Zwaard Is Gewet Om Een Slachting Aan Te Richten. Het losgaan Op De Dochter Van Sion Is Genoeg, De Tijd Van Haar Lijden Is Voorbij. De GenadeTijd Is Over, Er Zal Nu Alleen Nog Zwaard Zijn. Zijn Twee Getuigen Staan Klaar Om Met Vuur En Alleen Met Vuur Te Spreken

Al drongen zij door tot in de hel,
          Mijn Hand Zou hen vandaar Weghalen;
en al stegen zij naar De Hemel op,
          Ik Zou hen Vandaar Doen Neerdalen.

Er is geen Ontkomen Aan Zijn Zwaard, De Tijd Van Genade En Door De Zalving Naar Binnen Gaan Is Voorbij. Het Oordeel Is Aangevangen En Neemt Toe

Al verscholen zij zich op de top van de karmel,
Ik Zou hen Opsporen Om hen daar Weg Te Halen;

en al verborgen zij zich van Voor Mijn ogen op de zeebodem,
          daar Zou Ik een slang Opdracht Geven hen te bijten.
Al gingen zij voor hun vijanden uit in gevangenschap,
          daar
Zou Ik het zwaard Opdracht Geven hen te doden.

Ik Zal Mijn Ogen Op hen Richten
          ten kwade en niet Ten Goede.

God Is Tegen, Tegen allen die in en met het valse evangelie hun nest hebben gebouwd, comsumptie-evangelie ten behoeve van de comfortzone
– Openbaring 3:1-3 – Is Wat Hij Spreekt! Hij
Brandt de nesten Uit er zal geen plek meer zijn om het hoofd neer te leggen, geen rust meer in het wereldsysteem 
– 
Jesaja 28 – de fundamenten schudden en breken ZienderOgen af

De Heere, De HEERE Van De Legermachten,
Die het land Aanraakt, zodat het wegsmelt
          en al zijn inwoners rouw bedrijven,
omdat het in zijn geheel stijgen zal als de nijl,
          en wegzinken als de rivier van egypte

zij die kronkelwegen gaan zullen verdwijnen Klik Link

Hij Raakt het land Aan, niet Tot Zegen
, het land is vol verderf, het smelt weg, zo ook de bewoners die de ongerechtigheid dragen
en zich niet van hun zonden Bekeren.

Sterker De HoekSteen verwerpen

Hij, Die Zijn Opperzalen In De Hemel Bouwde
          En Zijn Gewelf Op De Aarde Grondvestte,
Hij, Die het water van de zee Riep
          En Uitgoot over het aardoppervlak:
                    HEERE Is Zijn Naam.

De Almachtige Heer Uit Wie De Gehele Schepping Is Voortgekomen, Hij Sprak En Het Stond Er, Hij Gebood Alles Tot AanZijn, Deze Almachtige Schepper Van Ook jouw LevensAdem, Zegt ‘Het Is Genoeg’, Zijn Aangezicht Is Tegen jou Ten Kwade En NIET Ten Goede, vraag je af of je Zijn Naam misbruikt, Zijn Profeten belachelijk gemaakt en vervolgt? Of misschien wel nu doet terwijl je Dit leest

Bent u niet als de cusjieten
          voor Mij, israëlieten?

                    Spreekt De HEERE.
Heb Ik Israël niet Weggeleid
          uit het land egypte,
de filistijnen uit kaftor
          en de syriërs uit kir?
Zie, De Ogen Van De Heere HEERE
          Zijn Gericht Op dit zondige koninkrijk.

Ik Zal het Wegvagen
          van de aardbodem.
Evenwel Zal Ik Het Huis Van Jakob niet geheel Wegvagen,
                    Spreekt De HEERE.

Hij Is Aan Het Wegvagen En Hij Gaat Wegvagen. Alleen Zijn HoogHeiligPriesterschap Zal Standhouden Alleen Zij Zijn De Weg Ter Ontkoming. In Hun Mantel Geldt Psalm 91, Zij Zijn Gezonden Vanuit Sion – Psalm 87:5 – Het volk dat Hen niet Zal Dienen, zal volledig vergaan – Jesaja 60 –

Want, Zie, Ik Geef Opdracht,
          En Ik Zal het huis van israël onder alle volken Schudden,
zoals met een zeef geschud wordt;

          geen steentje zal op de grond vallen.
Hij Roept Zijn Priesters En Leidt Ze Uit.
Door het zwaard zullen sterven
          alle zondaars van Mijn volk,

die zeggen: het kwaad zal niet naderen
          en ons niet tegemoet treden.

Zij die De Priesters verstikken, leeg vampireren zullen afgehouwen worden, zij die zorgeloos zijn in de zonde zullen sterven.

Op Die Dag Zal Ik Oprichten
          De vervallen Hut Van David.
Zijn scheuren Zal Ik Dichtmaken,
          En Wat Aan Hem Is Afgebroken, Zal Ik Oprichten,
                    Ik Zal Hem Opbouwen Als In De Dagen Van Oude Tijden Af;
Zodat Zij de rest van edom In Bezit Zullen Nemen, en alle heidenvolken
          Waarover Mijn Naam Is Uitgeroepen,

                    Spreekt De HEERE, Die Dit Doet.
– Amos 9:1-12 –

Hij Verzamelt De Priesters Maakt Ze Één In Zijn Geest; De vervallen Hut Van David Heeft Hij In 12-12-’12 Opgericht, Hij Dicht de scheuren En Richt Op Wat afgebroken was En Maakt Het Huis Van BinnenUit Sterk. Dit Huis Staat Tussen de platen islam en humanisme, Dit Huis Is niet van deze wereld, Dit Huis Wordt Door God Zelf Aangestuurd, geen nikolaitengeest Hierin Te Vinden. De EzechielTempel BeWaarheid. In Het Oordeel Nemen De Priesters Het Gezuiverde Afgescheiden van het zondige In Bezit, Deze Rivier Maakt de zee Gezond – Ezechiel 47:8 – Het Is Hun Erfdeel Welke Ze Aanbieden Aan Hun God. De Tijd Is Kort, Het Zwaard Scherp, waan je niet Per Definitie Aan De Goede Kant, denk niet dat je God in de zak hebt, een weinig zuurdesem maakt het hele deeg zuur, Hij Zegt Wees Heilig Want Ik Ben Heilig, Hij Zegt Vertrek Uit babylon En Vergeld, Vergeld Dubbel – Openbaring 18:4 En 6 – Alleen Zij Met Een Gewillig Hart Vol Gecovered Zijn In De Zalving Mogen Door, Zij die niet schuwen hun hart Te Laten Besnijden, in zo’n hart Kan God Zijn Geboden Schrijven, voor hen is Het niet moeilijk In Jezus’ Voetsporen Te Wandelen. Hij Is De Opgestane Christus, Hij Is De Zalving, Hij Doet niet anders Dan Wat Hij De Vader Ziet Doen, Zo Ook Zij In Hem,
Deze Lat Ligt Hoog,
De Dwarslat Van Het Kruis Op HartsHoogte, gestorven aan het zelf, het vlees zwijgt, niet meer ik Maar Christus Regeert.