Revelation 11 Rhema Word

 

RhemaWoord Openbaring 3:1-3 Reeds In 2009 Ontvangen
Om een ieder Te Laten Weten,
DIT IS de toestand van de ongezeglijke Geroepenen,
– BOVENAL het corrupte trotse rebelse, vals en overspelige leiderschap

die gevangen zitten in de door griekse geest georganiseerde, gefragmenteerde, overspelige izebel kerk,
zij nemen zich het recht
VRIJ te metselen met deel-waarheden vanuit De Heilige Schrift;
vrijmetselarij!

Openb.3_6 vrij zijn

is machts-VERSCHUIVING Gebleken; alles BINNEN de jezuitenmantel
van de paus/ het vaticaan; heuvel die de slang als god aanbidt,
zij hebben SUC-6; de hemelkoningin zegent! – Jeremia 44:18 –

website mededeling vrij zijn: 

TERWIJL : Jezus Christus Aan Het Kruis ALLE machten en OVERHEDEN Heeft ontwapend, Openlijk te schande Gemaakt, En Zo Over hen Heeft Gezegevierd! – Kollosenzen 2:15 –
Vrij ZIJN???
zij die kronkelwegen gaan houden op te bestaan – Psalm 125:5 -,
hemelkoninginbronnen drogen op Klik Link Voor Artikel
LEVENSGEVAARLIJKE MISLEIDENDE  BEWEGING EXPOSED
machtsverschuiving in plaats van Bevrijding Klik Link Voor Artikel

ze hebben zich niet Uitgestrekt Naar De Aanhoudend Stromende Volbrengende Zalvings Mantel
VanUit De Troon Via Jezus Christus En Zijn
Bruid;
wilkin is niet nederig in plaats daarvan heeft hij De Zalving gevampireerd – Openbaring 18 -, wilkin en daarmee de zijnen opereren in en door de geest van izebel; zijn verbond met babylon; Het Bloed Van Profeten Is in haar Gevonden, zij is gevallen!
wilkin, Aanhoudend Vanuit Agapè Gewaarschuwd
hij heeft Het Bloed Van Profeten aan zijn handen

zij zondigen éénparig – verblind en doof Voor De Waarheid in ‘n geest van eenheid,
verzegeld door het accepteren van de jezuïteneed van de vervuilde petrusmantel

– petrus wees Maria Magdalena, – Jezus Eerst Gezonde Apostel – AF; Wees daarmee De Volbrengende Zalving AF, werkend tot op vandaag! – ,

uitgaande over de aarde vanuit het vaticaan/REPTILIANS – heuvel die de slang als god aanbidt –

op grond van het verkopen van hun Eerste GeboorteRecht aan de staat
TEGEN Hetgeen Jezus Opdraagt,

Te Lezen In Mattheus 26:13, Bedoeld Om Te Beseffen Wat Zij Deed
Beschreven In Mattheus 26:12 Hooglied 1:3b;

ALLES Is HierMee Gegeven…
zij BLIJVEN bidden;
zij bidden verkeerd – Jacobus 4:3 –
zij Ontvangen niet.
Het Vuur Dat Uitbrand Is Aanstaande,
Voor Oren Die Horen…

(…) Dit Zegt Hij Die De Zeven Geesten Van God Heeft
En De Zeven Sterren:

Ik Ken uw werken, En Weet dat u de naam hebt dat u Leeft, maar u bent dood.
Wees Waakzaam En Versterk Het Overige dat dreigt te sterven,
Want Ik Heb uw werken NIET VOL Bevonden Voor God.
Bedenk Dan Hoe u Het Hebt Ontvangen En Gehoord,
Houd Het Vast En BEKEER U!
Als u dan niet Waakzaam Bent,
Zal Ik Bij u Komen als een dief
en u zult beslist niet weten Op Welk Uur Ik Bij u Zal Komen…
– Openbaring 3:1-3 -Ont