nederland is een kennis-land, in nederland is het strijdtoneel anders, dan in bijvoorbeeld zuid-amerika of afrika. In nederland is het subtieler, geraffineerder. Men denkt hier de rouwheid van fysiek uitroeien van de tegenstander overgroeit te zijn. De vijandschap tegen mogelijke vijanden van de nederlandse idealen: vrijheid van meningsuiting, persvrijheid, democratie, vrije markteconomie, wordt op een andere manier de mond gesnoerd, namelijk door framing en isolering. Wij Als Door God Vrijgezette Apostolisch Profetische Priesters Zien Dwars Door deze gecreerde waarden en idealen heen, het is lucht, het heeft geen grond, dan de harten van de mensen die deze leugens geloven en deze leugens krampachtig omarmen omdat ze niet beters zien, zichzelf vergelijkende met landen waar het in hun ogen veel en veel minder is. Deze westerse illusie-wereld wordt met hand en tand verdedigt, zoals morpheus neo in de film ‘the matrix’ liet weten, de meesten zijn er niet klaar voor om uit de matrix gehaald te worden. Waar het westerse paradigma, wat een mengelmoes is van bovegenoemde aspecten en meer, wordt aangevallen door, in de ogen van slachtoffers van dit paradigma, andersdenkenden, wordt er diep vijandig gereageerd. ‘Het kan namelijk niet zo zijn, dat er Iets Hogers Bestaat als bovengenoemde waarden ‘waar we al eeuwen met elkaar voor gevochten hebben’’. Vanuit een ultieme arrogantie hebben rechters, politie, ‘zorg’werkers en journalisten Ons dan ook tegengewerkt. Iemand heeft Ons als sekte geduid, en dat werd en wordt gretig omarmd, want het zijn van een sekte is toch wel de meest weerzinwekkende toestand waar je in nederland toe kan behoren, voor de maffia, met hun drugsslachtoffers, martelcontainers, en het uitbuiten en belachelijk maken van de nederlandse samenleving is meer respect.

Zoals Jezus Christus Zei: Een Profeet wordt in zijn vaderstad niet Herkend En Geëerd.
Profeten Zijn De Dreiging Voor de nederlandse cultuur, Daar Zij De Vinger Op de zere plek Leggen. Die zere plek IS dat nederland niet bestaat, het heeft volgens haar eigen juridisch paradigma geen rechtsgrond, het is een schorpioen die zichzelf heeft doodgestoken, een ouroboros die zichzelf heeft opgegeten, een brandweerman die zelf aanhoudend branden sticht, een rechter die in coke handelt. De staat der nederlanden is moreel failliet, sterker het is moreel, dus juridisch nog nooit iets reëels geweest, het is een illusie die mensen opgedrongen is en waar mensen ja tegen hebben gezegt, en nog. Een uitspraak als ‘hier hebben we samen voor gekozen’ is kenmerkend voor de niet Denkende nederlander, niet alleen die uitspraak maar vooral ook de stille wereld daaronder waar deze uitspraak haar oorsprong vind. ‘Nederland als rechtstaat is heilig!’, ‘nederland als rechtstaat is het hoogste goed, waar we met z’n allen trots op zijn’. Dit Op Deze Wijze Cynisch Benoemen doet bij de niet Denkende nederlander alle ‘alarmbellen’ afgaan. Dit Bevragen Vanuit Het Leven En Denken Van De Schepper, Vanuit Zijn Geest, Vanuit Zijn Gerechtigheid En Vanuit Zijn Liefde, doet alle dreiging van de in de slang gemarineerde mens aanwakkeren. De ingeweven jezuiten-eed, door burgerservicenummer en vaticaanse trust stuitert Zodra De Zalving Begint Te Werken. De slang begint in de diep getraumatiseerde en geprogrammeerde mens te roeren en de meest slinks geweven deelwaarheden, dus leugens omhoog te brengen. In deze ziedende pot vinden rechters, politie, ambtenaren, ‘zorg’medewerkers en journalisten elkaar, diep gehooked in de vaticaanse trust, dus in de jezuiten-eed, dit allemaal voor soldij, goedkope eer en het behouden van een valse zekerheid, als men eerlijk is, allemaal angst gefundeerd in onzekerheid en minderwaardigheid, bewerkt controle en het behouden van valse zekerheid

Hij laat de diepte koken als een pot;
hij maakt de zee als een ziedende mengketel.
Job 41:22

wie is deze hij? Dit is de leviathan, de macht die de alliantie tussen kerk en staat behelst, de gekte die op Ons af is gekomen is het werk van de leviathan, de koning van de trotse dieren, de diepten van deze ‘dieren’ laat hij koken als een pot, hij maakt deze zee (de geesten van de nietWedergeboren mens) als een ziedende mengketel, en vanuit die ketel dit soort krantenberichten.

Opvallend hun gefragmenteerde verhalen zijn gecreerd uit slechte waarnemingen, halve waarheden en leugens, slecht feitenonderzoek en van horen zeggen. Vooral als het verhalen zijn uit de mond van rechters, officieren van justitie of politie. Want dat zijn toch wel de onfeilbare goden van het nederlands denksysteem, durf niet aan een rechter te twijfelen, als een rechter, officier of politie met een statement naar buiten komt, is het per definitie waar, weinigen van de onderdanen durven hier structureel vraagtekens bij te zetten, en als er vraagtekens bij gezet worden, en er komen leugens boven tafel, spreekt men nooit van een corrupte rechter, maar van een rechterlijke dwaling, een soort bijzonder natuurverschijnsel, zoals een sinkhole of een zwart gat, een verschijnsel waar een rechter niet echt verantwoordelijk voor kan worden gehouden, en wat al helemaal geen aanleiding geeft om daadwerkelijke kritische onderuithalende vragen aan de rechtstaat te stellen, want… wat als het een luciferhuis blijkt te zijn…? Dan valt daadwerkelijk alle ‘vaste grond’ onder de nederlander vandaan, want dan blijkt de waarheid dat nederland een damp is in de afgrond van de realiteit van de zonde en ongerechtigheid. Een land dat haar kinderen structureel vermoord en dat als een hard bevochten ideaal ziet, is al lang dood en Door God Verlaten, Daar God Geest Zich Niet Kan Verbinden met het doden van Hetgeen Hem Het Meest Lief Is, nederland heeft God nooit toegelaten in hun ‘maakbare’ samenleving, men probeert liever met aangespoeld strandafval een huis te bouwen dan Dat men Ingaat In De Volkomen Woning Die Hun Schepper Al Vanaf De Grondlegging Der Schepping Voor hen Heeft Voorbereid, Zo Ook Degene Die hen Hiertoe Uitnodigen En Met De Taal Van Sion Spreken, De Taal Van hun Oorsprong, De Taal Van hun geest. ‘Jeruzalem, jeruzalem dat haar Profeten dood, en dood Wie Naar haar Zijn Toegezonden

‘sekteleden met ‘waanstoornis met religieuze inhoud’ veroordeelt voor stalken pleegouders (klein)dochter’

Hij Zegt:
Aan Ons Echter Heeft God Het Geopenbaard Door Zijn Geest. De Geest Immers Onderzoekt
Alle Dingen, Zelfs De Diepten Van God.

Want wie van de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de mens, die in hem is?
Zo Kent Ook niemand De Dingen Van God Dan De Geest Van God.

En Wij Hebben niet Ontvangen de geest van de wereld, Maar De Geest Die Uit God Is,
Opdat Wij Zouden Weten De Dingen Die Ons Door God Genadig Geschonken Zijn.

Van Die Dingen Spreken Wij Ook, Niet met woorden die de menselijke wijsheid ons leert,
Maar Met Woorden Die De Heilige Geest Ons Leert, Om Geestelijke Dingen Met Geestelijke
Dingen Te Vergelijken.

Maar de natuurlijke mens neemt De Dingen Van De Geest Van God Niet Aan, want Ze zijn dwaasheid voor hem.
Hij kan Ze ook niet Leren Kennen, Omdat Ze Geestelijk Beoordeeld Worden.

De Geestelijke Mens Beoordeelt Wel Alle Dingen, Zelf Echter Wordt Hij Door niemand Beoordeeld.

Want wie heeft De Gedachten Van De Heere Gekend, Dat hij Hem Zal Onderrichten?
Maar Wij Hebben De Gedachten Van Christus.
1 Korinthe 2:10 – 16

De leviathan gedijt op de scherven

Raak Mijn Gezalfden niet aan, doe Mijn Gezalfden Geen kwaad

De vijand geeft zijn hele arsenaal aan een ieder die Ons probeert te pakken, te framen, onderuit te halen, gratis wapens bij hem af te halen tegen Ons, helaas voor hem, de wapens hebben hun kracht verloren, alleen de domsten proberen zich er nog mee te verrijken, niet begrijpende dat ze de volgende biels zijn Waarover De Reformatie Trein Verder Rijdt.

Rechters de goden van nederland,

Iedereen Heeft De HoekSteen Nodig, de onbekeerde mens zoekt deze hoeksteen in het vervuilde paradigma waar hij / zij onderdeel van is. Een hoeksteen waar men zich niet voor hoeft Te Bekeren!

Want hun rots is niet zoals Onze Rots, zelfs onze vijanden kunnen hierover oordelen.
Deuteronomium 32:31

Ja de rechters zijn een rots, een afkavelende krijtrots,
een stok die als je erop leunt door je hand priemt

welke ‘vaste grond’ heeft de nederlander nog, nu men wakker begint te worden dat het rechtsysteem corrupt is, als men tenminste wakker wilt worden. De toeslagenaffaire zegt genoeg, maar dit wordt stilzwijgend medegedeeld, maar de overheid zorgt er niet voor dat de onderste steen boven komt, dat is namelijk satan in de onderlagen van de corrupte verblinde nederlander