7. Wees Stil Voor Het Aangezicht Van De Heere HEERE.
Want Nabij Is De Dag Van De HEERE,
ja, De HEERE Heeft Een Offer Bereid,
Zijn Genodigden Geheiligd.

Jezus Christus, De Grote HogePriester, Hij Is Het Offerlam Geweest
Zijn Genodigden Herkennen Hem Naar De Geest, Niet Alleen Een OfferLam,
Maar Zijn Genodigden Zijn Zelfs Geheiligd, In De Uitnodiging En In De Toezegging Zijn
Zij Geheiligd En Veilig Onder de adem van de vijand ( Deze Adem Komt Van God)

8. Het Zal Gebeuren Op De Dag Van Het Offer Van De HEERE

Dat Ik de vorsten Zal Straffen, en de koningskinderen,

en allen die gekleed gaan in uitheemse kleding.

Zij die rijk zijn geworden in een tijd van onrecht, Zullen Op Deze Dag Geoordeeld Worden.
Met Name de vorsten en hun koningskinderen, zij hebben zich welgedaan in een tijd van grote armoede.
Zij Hebben God Niet Gezocht, Maar zichzelf gewijd en uitheemse kleding gekocht
Zij hebben de valse tronen in bezit genomen gehad, door Kind-bloedoffers en sex-magie
Vorsten van een volk in ongerechtigheid dat hen draagt door valse aanbidding, losbandigheid en goddeloosheid,
‘zij eten de zonden van Mijn Volk’ – Hosea 4:8 –

 1. Ook Zal Ik Op Die Dag Straffen allen die over de drempel springen,

die het huis van hun heren vullen met geweld en bedrog.

Het tegenovergestelde van Dienaren: zij die over de drempel springen, En Het Kostbare Huis,
Dat Een Heiligdom Moet Zijn wordt gevuld met 1. geweld, met 2. Bedrog
De dubbelhartige, Wel Geroepen, maar vol verraad, steken ze de dolk in de rug van hun Heer,
Zij Kruisigen De Christus Opnieuw En Opnieuw
Vullen Het Huis met gruwelijkheden omdat ze niet Gereinigd zijn van de ongerechtigheden in hun Hart
dubbelhartig als ze zijn, stelen ze De Kostbaarheden Weg

 1. En Op Die Dag, Spreekt De HEERE,

zal er hulpgeroep klinken vanuit de vispoort,

gejammer vanuit het nieuwe gedeelte van de stad,

en groot noodgeschrei vanuit de heuvels.

 1. Weeklaag, inwoners van de vijzelwijk,

want heel het volk van kooplieden is omgebracht,

allen die geld afwegen zijn uitgeroeid.

het afwegen van geld is ten alle tijde mammon,
God Voorziet In Wat De Geest Aangeeft Dat Nodig Is
‘bedieningen’ die om geld vragen, zullen nooit kunnen helpen, nogmaals afgoderij mammon = afhankelijk zijn van geld
het zijn kooplieden, deelwaarheden uit het evangelie worden verkocht,
in ruil voor collectegeld, vroom overkomend vlees, NIET De Erfenis Die Christus Heeft Vrijgezet Door Zijn Overlijden En Opstanding,
Hij Zette Die Vrij In De Maria Magdalena Bloedlijn, In Deze Tijd De Shulammitische, Zij Is Als De Dans Van Twee Legers, En Maakt jou Deelgenoot,
MITS je toetstaat, Glorie, Weldaad,    … In His Flow, Just By Grace

 1. En In Die Tijd Zal Het Gebeuren

Dat Ik jeruzalem Met Lampen Zal Doorzoeken.

Ik Zal de mannen Straffen

die dik worden op hun droesem,

die in hun hart zeggen:

De HEERE doet geen goed

en Hij doet geen kwaad.

Hij Stuurt Zijn Twee Profeten, De Twee Getuigen, Zij Doorzoeken de stad Met De Lampen, Met De Ogen Van God,
Tot In Het Diepste Van Het Hart Kijken Zij, Nauwgezet Zo God Hen Leidt, Rechtstreeks Van De Troon, Voorbij jou Bewustzijn om Zijn Oordelen Daar Te Brengen
de gruwelen in de diepte van het hart Brengen Ze Aan Het Licht En Veroordelen Ze
daarom worden Deze Twee Getuigen zo diep gehaat, en probeert de anti-Christ door iedereen heen hen te doden
Maar Zij Blijven Staan En Worden Samen Sterker En Sterker, En Sterker En Sterker…TotDat

 

 1. Daarom zal hun vermogen tot buit worden,

hun huizen tot een woestenij.

Zij zullen huizen bouwen, maar die niet bewonen;

zij zullen wijngaarden planten, maar daarvan de wijn niet drinken.

 1. De Grote Dag Van De HEERE Is Nabij;

Hij Is Nabij En Nadert Zeer Snel.

Hoor, De Dag Van De HEERE!

De held zal daar bitter schreeuwen!

de held die heldendaden heeft gedaan Op Grond Van KindBloedoffers
zal alleen nog bitterheid uitschreeuwen, zijn heldendaden blijken loos, nergens op gegrond
de valse leiders, die onrechtmatig de hoogten innamen, worden uit de hoogten geworpen
en komen in de laagste plaatsen van de aarde terecht, Zie Artikel Genade Van Oordeel En Oordeel Van Genade Klik Link

 1. Een Dag Van Verbolgenheid Is Die Dag,

Een Dag Van benauwdheid en angst,

Een Dag Van verwoesting en vernietiging,

Een Dag Van wolken en donkerheid,

Een Dag van donkere wolken,

 1. Een Dag van bazuingeschal en krijgsgeschreeuw

tegen de versterkte steden

en tegen de hoge hoektorens.

het systeem / babylon, wat zo hoog is gebouwd en onverwoestbaar leek, Wordt Door Gods MachtsWoord Compleet Vernietigd,
de egregores blijven niet bestaan, De Profeten Blazen Zijn Bazuin Tegen de versterkingen, Ze Spreken Gods OordeelsWoorden Uit
Het Water Van De River Scheurt de kerk, Zie Artikel enter-ankers Klik Link, en staatsstructuren Af

 1. Ik Zal De mensen Benauwen,

zodat zij zullen gaan als de blinden,

want zij hebben tegen De HEERE gezondigd.

Hun bloed zal uitgegoten worden als stof

en hun lichaam als uitwerpselen.

 1. Ook hun zilver, ook hun goud zal hen niet kunnen Redden

Op De Dag Van De Verbolgenheid Van De HEERE.

Door Het Vuur Van Zijn Na-ijver zal heel dit land verteerd worden,

Want Hij Zal Zeker En Spoedig Een Vernietigend Einde Maken aan alle inwoners van het land.

Elke inwoner van dit land, welke tegen De Heere gezondigd heeft, zal omgaan, niet meer op hun benen blijven staan.
In het feitelijke niet gelijk zichtbaar, Maar Zij Die In De Geest Leven – 1 Kor. 2, Zij Weten
De Twee Getuigen Winnen Meer En Meer Terrein

 

Zefanja 2

1 Onderzoek uzelf nauwkeurig, ja onderzoek uzelf,

volk zonder verlangen,

 1. voordat het besluit het licht ziet

– een dag gaat als kaf voorbij –

Voordat Over u Komt

De Brandende Toorn Van De HEERE,

Voordat Over u Komt

De Dag Van De Toorn Van De HEERE.

het volk zonder Verlangen. Een volk zonder Verlangen Naar God,
zonder Verlangen Naar Gerechtigheid En Leven, een volk zonder Verlangen Naar Opbouw En Orde
Waar is het Verlangen van dit Volk,
de zonde en ongerechtigheid heeft het ingevreten, het Verlangen is vergaan, generatie x,y, z
x = nobody
y = geknoei met dna
z = zombie, fundament is dood, middels de door -ieten substantie opgebouwde phoenixvuur
Het Verlangen naar Redding is gedood en met een surrogaat evangelie zichzelf gevoed

 

 1. Zoek De HEERE, Alle Zachtmoedigen van het land,

die Zijn recht uitvoeren.

Zoek Gerechtigheid, Zoek Zachtmoedigheid,

Misschien Zult u Dan Verborgen Worden

Op De Dag Van De Toorn Van De HEERE.

Zoek Hem Belijdt je zonde, Naar De Vader, Zoek Gerechtigheid En Zachtmoedigheid,
Maak Er Ernst Mee Dat je hart besneden werd

 

 1. Want gaza zal verlaten worden

en askelon tot woestenij zijn;

asdod, midden op de dag zal men het verdrijven,

en ekron zal Ontworteld Worden.


askelon (het vuur van de schande of ik zal gewogen worden) geest van traagheid
ekron; de stad die ba’al; aanbid, dus de heer van de welvaart

In die diepte ontworteld De Heere, ja ook de ‘nederlanders’,
werkende in het bedrijf nederland nv
die altijd de dans lijken te ontspringen,
zullen Niet Gespaard Worden
welvaart, eigen leven, het zelf voert de boventoon,
maar wie bekommert zich om de vluchtelingen die door griekenland terug in zee geduwd worden
hoe Eerlijk is de weldaad, waar is Het Brandende Hart voor hen die als vee worden behandelt
die helemaal niets meer hebben, waarom is er slechts één noor die zich hard maakt voor deze mensen?

 

 1. Wee u, bewoners van het gebied aan de zee,

volk van kretenzers!

Het Woord Van De HEERE Is tegen u,

Kanaän, land van de filistijnen!

Ik Zal u Verdelgen, Zodat er geen inwoner meer is.

de filistijnen stammen af van de kretenzers, de griekse geest (boom van kennis van goed en kwaad met aan kop de wetenschap) wordt geoordeeld,
daar zij De Geest Van God geen toegang geven tot hun levens
De Geest Van God heeft alle griekse stellingen Verdelgt, Voor Hen Die In Hem Zijn Binnen Gegaan

de griekse geest steelt De Ark, steelt Het Verbond Met God En Kapselt Deze In
met theorieën, leringen, omvattingen vanuit een andere geest
Alleen De Zalving Breekt de griekse leerstellingen Af
En Alleen Via De Melchizedek HogePriesterlijke Bloedlijn, De Jezus Christus – Maria Magdalena BloedLijn Komt Deze Zalving
– Mattheus 26:13 – Maar wie Ziet Het, wie Erkent Het, wie Is Er Dankbaar Voor
Micha 4: alle heidenvolken zeggen: laat Haar ontHeiligd worden en laat ons Sion aanschouwen,
alle werken van de heidenen hebben tot doel De Dochter Van Sion te ontHeiligen,
zowel de handelingen, als dat wat ze fysiek tot stand brengen
een wereld draaiende om De Dochter Van Sion heen, haar trachten leeg te zuigen,
over Haar Rug nog meer rijkdom genereren. God Zei HALT, Ik Sta het Niet Meer Toe! Zij Zei Amen, Zei Staat
De vleermuis staat voor het stelen van De Olie, vleermuizen zijn zij die De Olie Van De Dochter Van Sion trachtten te stelen ->
dit principe wordt onbewust weergegeven in een fabel in de bundel nederlandsch museum,
waar een vleermuis de olie uit een kerklamp steelt en zijn vlerken mee besmeerd. In deze fabel wordt de walpurgisnacht,
de heksennacht ook benoemd. en dat is exact wat heksen doen, Olie stelen
(centrale plekken waar dit in geest werkt :de bunkers langs de atlantik-wall bij wassenaar, en huize kernheim in ede, ook witte wieven gebied achterhoek (dinxperloo, lievelde en swiep))
God Zegt Tegen Haar Dat Ze Niet Mag Geven Van De Olie En De Wijn Waar Niet Voor Gewerkt Is – Jesaja 62 –
de valse aanbidding van hen die Niet Recht Staan Met God, doen een Beroep Op De Vader, Op De Liefde,
Maar God, Jezus En De Sulammitische Laten Niet Toe Dat Hun Olie Niet Aan hen die er niet voor Gewerkt Hebben,
Zij Laten De Twee Getuigen Vuur Spreken


Oordeel Roeit alles Uit, God Brengt De Schepping In De OliePers, PAS DAN Zullen Alle Zonen En Dochteren Tot Aanzijn Spreken

 

 1. Het gebied aan de zee zal worden

tot weiden met putten voor herders

en kooien voor kleinvee.

De Schepper Schept Een Ware Gemeente, Zij Die Echt Van Hem Houden

 

 1. En het gebied zal zijn

Voor Het Overblijfsel Van Het Huis Van Juda,

Zodat Zij daarin zullen weiden.

‘s Avonds zullen zij in de huizen van askelon ( bet. neerliggen, het vuur van de schande of ik zal gewogen worden)

Want De HEERE, Hun God, Zal Naar hen Omzien

En Een Omkeer in hun gevangenschap brengen.

 

 1. Ik Heb de smadelijke woorden van moab Gehoord

en de beschimping door de ammonieten,

Waarmee zij mijn volk gesmaad hebben,

zich verheven hebben tegen hun gebied.

 1. Daarom, Zo Waar Ik Leef, Spreekt De HEERE Van De Legermachten,

De God Van Israël:

Voorzeker, moab zal als sodom worden

en de ammonieten als gomorra:

een distelveld, een zoutgroeve

en een woestenij tot in eeuwigheid!

De Rest Van Mijn Volk Zal hen Plunderen,

Het Overblijfsel Van Mijn Volk Zal hen In Erfelijk Bezit Nemen.

Nu Is Daar De Tijd Van De Verschuiving Van de tronen, De Ware Tronen En Zij Die Deze Rechtmatig Toebehoren,
Hebben In Navolging Van Hun Heer de valse tronen gebroken krachteloos gemaakt en verbrijzeld

 

 1. Dit overkomt hun vanwege hun trots,

omdat zij zich al honend verheven hebben

tegen Het Volk Van De HEERE Van De Legermachten.

 1. Ontzagwekkend Zal De HEERE Voor hen Zijn,

Want Hij Zal alle goden van de aarde doen verschrompelen.

Alle kustlanden van de heidenvolken zullen zich Voor Hem neerbuigen,

ieder vanuit zijn eigen woonplaats.

Een Nieuwe Tijd; alle kustlanden van de heidenvolken zullen zich voor Hem neerbuigen
De PriesterKoningen Zullen Niet Langer in lijden  zijn, Maar Wakker Worden En Gaan Regeren Vanaf Hun Heilige Troon
Dit Omdat Ze Door het ariel Heenbreken. En wat is het ariel, dit is de klaagzang, de klacht, het klagen, dus de klaagmuur,
het blijven hangen in slachtofferschap, dit voedt de 666 / de 9/11 welke is de rotskoepelmoskee, deze ook gevoed door de grotten van sedekia,
KindBloed-offers, sex-magie en programmatie>
Maar kern is waar het lijden niet aan Christus Wordt Gegeven, maar De Geroepen Priester Blijft in klaagzang, wordt het ariel boven hem / haar versterkt,
met klagen krijgt De Geroepen Priester Brand In De Poort, klagen houdt het valse vuur op het ariel brandende.
dit weten de ‘machthebbers’ daarom houden ze koste wat het kost de klaagmuur in stand
Direct ontkenning van Het Volbrachte Werk Van Jezus Christus
Het ariel VOL van alle -ieten (Nu jezuiten; Christen-verloochenaars) -> anti-priesteres
bij hun staat Jesaja 53 Niet In De Bijbel, zij kennen De Liefde Niet

 

Zij verzekeren zichzelf in het wereldsysteem en bidden ondertussen tot God
Om Hetgeen Wat Allang Gegeven Is, Johannes 8:44 ( Hoe Verschrikkelijk Voor De Vader, Die Zo’n Immense Prijs Heeft Betaald Om Mensen In Glorie Te Herstellen)
de klaagmuur (klagen, zielig zijn, slachtofferrol = apollyon Openbaring 9:11  – 1 Kor. 10 – de regelrechte vloek!) tegen de rotskoepelmoskee is de fuik, Jezus Christus In Eenheid Met Maria Magdalena Heeft dit slot
al heel lang geleden Gebroken

 

 1. Ook u, cusjieten!

Gevallen Door Mijn Zwaard Zijn Zij!

 1. Hij Zal Ook Zijn Hand Uitstrekken tegen het noorden

en assyrië Doen ondergaan.

Hij Zal ninevé tot een woestenij Maken,

dor als een woestijn.

 1. In het midden ervan zullen kudden neerliggen,

allerlei in groepen levende dieren.

Zowel kauw als nachtuil

zal op zijn kapitelen overnachten.

Een stem zal door het venster zingen,

puin zal op de drempel liggen,

want het cederwerk is blootgelegd.

De diepste onderlagen van hen in ongerechtigheid Legt Hij Bloot

 

 1. Dit is de uitgelaten stad, die zo onbezorgd woonde,

die in haar hart zei:

Ik en verder niemand.

Hoe is zij tot een woestenij geworden,

een rustplaats voor de wilde dieren!

Ieder die erdoorheen trekt,

sist van afschuw en gebaart met zijn hand.

de plek van onbezorgdheid Wordt verwoest Door Het Water
Jesaja 28

Vertrek, Vertrek Uit babylon Opdat…
– Openb. 18:4 –