RhemaWoord Voor Nu: Ezechiël 43:1-12

RhemaWoord Te Winterswijk Ontvangen 11-07-2021;
Ezechiël 43:1-12

Daarop Leidde Hij Mij Naar De Poort,
De Poort Die Naar Het Oosten Gekeerd Was.
En Zie,
De Heerlijkheid Van De God Van Israël Kwam Uit De Richting Van Het Oosten – The Golden Gate On The Temple Mount Jerusalem – ,
En Zijn Geluid Was Als Het Bruisen Van Machtige Wateren, En De Aarde Werd Verlicht Vanwege Zijn Heerlijkheid.
En De Aanblik Van Het Visioen Dat Ik Zag, Was Als Het Visioen Dat Ik Gezien Had, Toen Ik Kwam Om de stad te gronde Te Richten.
Het Waren Visioenen Als Het Visioen Dat Ik Aan de rivier de kebar Gezien Had. Toen Wierp Ik Mij Met Het Gezicht Ter Aarde.
En De Heerlijkheid Van De HEERE Kwam Het Huis Binnen Via De Poort Die Op Het Oosten Uitzag.
Toen Hief De Geest Mij Op En Bracht Mij In De Binnenste Voorhof. En Zie, DE HEERLIJKHEID Van De HEERE HAD HET HUIS VERVULD!!!
Daarop Hoorde Ik Iemand Uit Het Huis Met Mij Spreken, Terwijl De Man – Jezus – Naast Mij Bleef Staan,
En HIJ ZEI TEGEN MIJ:
Mensenkind, DIT IS DE PLAATS VAN MIJN TROON
EN
DE PLAATS VAN MIJN VOETZOLEN,
WAAR IK VOOR EEUWIG WONEN ZAL ONDER DE ISRAELIETEN.
ZIJ DIE VAN HET HUIS VAN Israël ZIJN,
Zullen Mijn Heilige Naam Niet meer verontreinigen,
zij en hun koningen, met hun hoererij en met de dode lichamen van hun koningen op hun offerhoogten.
Terwijl zij hun drempel bij Mijn Drempel plaatsten en hun deurpost naast Mijn Deurpost, ZODAT ER ALLEEN EEN MUUR
TUSSEN Mij EN hen WAS, verontreinigden zij Mijn Heilige Naam met hun gruweldaden, die zij deden, ZODAT IK HEN OMBRACHT IN MIJN TOORN!
!!! Nu zullen zij hun hoererij en de dode lichamen van hun koningen ver van Mij houden,
ZODAT IK VOOR EEUWIG ONDER HEN WONEN ZAL.
U, Mensenkind, Breng het huis van israël De Boodschap Van Dit Huis, ZODAT zij ZICH SCHAMEN VANWEGE HUN ONGERECHTIGHEDEN,
En >>> LATEN zij HET ONTWERP METEN!
>>> Als zij zich dan schamen vanwege alles wat zij gedaan hebben, Maak hun Dan Bekend
DE VORM VAN HET HUIS
DE INRICHTING ERVAN
DE UITGANGEN en DE INGANGEN ERVAN
Ja, ALLE VORMEN ERVAN,
Met ALLE BIJBEHORENDE VERORDENINGEN!!!
ALLE BIJBEHORENDE WETTEN
EN
SCHRIJF DAT VOOR hun OGEN OP
ZODAT >>> zij HÉÉL DE VORM ERVAN
MÉT ALLE BIJBEHORENDE VERORDENINGEN IN ACHT NEMEN
EN
DIE HOUDEN!
DIT IS DE WET VOOR HET HUIS;
OP DE TOP VAN DE BERG IS HÉÉL HET GEBIED ERVAN HELEMAAL RONDOM ALLERHEILIGST!
Zie, DIT Is De Wet Voor Het Huis.

 

Aquila Deborah Bat Sion