RhemaWoord Joel 2:1-12  11-01-2021
 Ontvangen Door Aquila Deborah Bat Sion
Uitgewerkt In Eenheid Met David Joshua Ben Sion

 BLAAS DE BAZUIN OP SION!,
SLA ALARM OP MIJN HEILIGE BERG!
LAAT ALLE INWONERS VAN HET LAND SIDDEREN,
 WANT DE DAG VAN DE HEERE KOMT;  WANT HIJ IS
HET IS EEN DAG VAN DUISTERNIS EN DONKERHEI
EEN DAG VAN WOLKEN EN DONKERHEID!

Zoals De Dageraad Zich Over De Bergen Verspreidt,
Verspreidt Zich Een Groot En Machtig Volk,
Zoals Er Niet Geweest Is van oude tijden af,
En Er Hierna Niet Meer Zal Zijn,
jarenlang, van generatie op generatie.
 
De Geroepen Priesters, De 144.000 zijn het diepste weg, diep gehooked door en weggezakt in de ongerechtigheden van de voorgeslachten en Het Mandaatsgebied. Zij Zijn Door God Op Het Gouden Koord Geplaatst. De Smalle Weg Is Voor De Volgelingen, Het Gouden Koord Is Voor De Geroepen Priesters, Deze Leidt Tot Heiliging, Tot In Het Heiligdom. 


Om van de diepte van ongerechtigheid af te komen worden ze door Gods Geest Voortgestuwd Om Tegelijk Openbaring 18:4 Als Openbaring 18:6 Te Volvoeren, Wegtrekken Uit babylon, Door het babylon Te Vergelden, Dubbel! Door Met Het Zwaard Van God de heidenen In Het MandaatsGebied Aan Te Vallen En Te Oordelen Komen zij zelf van de eigen ongerechtigheden af, de eigen ongerechtigheden van De Geroepen Priesters zijn namelijk verweven,
ja één met de ongerechtigheden van Het MandaatsGebied. Door Te Bekeren, Thuis Te Komen In De Mantel Van De Sulammitische En Vanuit De Zalving
Te Handelen, Te Spreken En Oorlog Te Voeren, Komen de heidenen in hun MandaatsGebied Vrij. Een Eenmalige HeiligingsWeg Van De 144.000 Geroepen Priesters, Waardoor ze Thuiskomen In Openbaring 7:9-17 Zo Komen zij Van nefilim-aanhechtingen af.

Ervóór Verteert Een Vuur,
En Erachter Verzengt Een Vlam;
ervóór Is het land als De Hof Van Eden,
en erachter is het een woeste wildernis.
OOK IS ER GEEN ONTKOMEN AAN.

Alles Wat Niet Op Het Fundament Christus Gebouwd Is Wordt Door hen Vernietigd,
Hierin Volgens Zij De Twee Getuigen Na, De Moeder En De Zoon, Zij Spreken Met Één Stem, Die Van De Geest Van Christus,
Waarin Het Volle En Zuivere Oordeel Voor De Gehele Schepping. – Psalm 149 –
als het uiterlijk Van Paarden is zijn uiterlijk,
en als Renpaarden, zo rennen zij voort.

Deze 144.000 Zijn In De Zoon En Worden Door Hem Vanuit De Zalving Van De Dochter Van Sion In Eenheid Met De Christus Aangestuurd.
Hij Heeft Het Uiterlijk Van Paarden, Zij Hebben Het Uiterlijk Van Paarden.

 
Als het geluid van wagens
springen zij over de toppen van de bergen,
Als Het Geluid Van Een Vuurvlam
Die Stoppels Verteert,
Als een machtig volk

opgesteld voor de strijd.

 

Zij Breken de toppen van de bergen van het wereldsysteem af, de zeven bergen van invloed waaruit het wereldsysteem bestaat, Worden Door Dit Leger Zonder Genade Afgebroken, Een Nieuw Priesterschap, Een Nieuwe Wet – Hebreeën 7 –

 
Bij Die Aanblik krimpen de volken ineen,

alle gezichten verschieten van kleur.

 

Dit Leger Is Zo Krachtig, Zo Glorieus, Zo Doorbrekend, Zo Hun Eigendom Innemend, de valse priesters blijven geen moment staan, ze worden Krachtig
Uit het gestolene verdreven, de gifplanten ontworteld. Het fundament van de volken die op hen vertrouwden, wordt volledig onder hen weggeslagen,
Één Weg Meegaan Achter Dit Priesterschap Aan, Diep Bekeren En Tot Heiliging Komen, Dit Is Het Oordeel Van De Volken In Mattheus 25:31-46

 
Als helden rennen zij,
als strijdbare mannen
klimmen zij tegen de muren op;
ieder gaat op zijn eigen weg

en zij wijken niet van hun paden af.

 

Nauwgezet En Strak Komen Zij Thuis In De Enige Ware Orde Van God, Zij Blijken Één Van Geest, Één In De Geest Van Christus, In De Geest Van De Heere Van De Hemelse Legerscharen, Nauwgezet Leidt De Geest Van God Ze In De Oorlog tegen hen die De Aarde verderven.

 
Zij verdringen elkaar niet,
ieder gaat zijn eigen weg.
Al stuiten zij op weerstand,

zij zijn niet tegen te houden.

 

Zij Hebben Het Ultieme Mandaat Van De Schepper Ontvangen, En Breken Door alles Heen Om Het Aan hen Gegeven Erfdeel, Zijn Erfdeel In Te Nemen
– Daniel 7 -, Zodat Gods Geest Alles In Alles Kan Worden. Zij Breken door alle aanhechtingen heen, de nefilim (refaim) en elohim geesten worden losgetrokken van het diepste diep van De Geroepen Priesters.

 
Zij stormen op de stad af,
zij rennen op de muren,
zij klimmen tegen de huizen op.
Als een dief komen zij

door de vensters binnen.

 

Zij Hebben Volledig Mandaat de grote stad babylon Af Te Breken En Totaal Te Vernietigen, Er Zal Niets Meer Te Vinden Zijn van het hele systeem.

 
Bij Die Aanblik siddert de aarde,
beeft de hemel.
Zon en maan worden in het zwart gehuld

en de sterren trekken hun licht in.

 

De Hele Schepping is aangetast door babylon En Het Zwaard Is Pijnlijk, de angst van de mens Wordt Gescheiden van de angst van satan en dat zal zichtbaar zijn in De Schepping Waarmee De 144.000 Verbonden Zijn En Mandaat Over Hebben, De Schepping Reageert Op ongekende Wijze

 
En De HEERE Laat Zijn Stem Klinken
Voor Zijn Leger Uit,
want Zijn Leger Is Zeer Groot,
Ja, MACHTIG Is Hij, Die Zijn Woord Ten Uitvoer Brengt.
Groot Is Immers De Dag Van De HEERE

En Zeer Ontzagwekkend. Wie Zal Hem Kunnen Verdragen?

 

Maar Één Leidt Dit Leger, De God Van Liefde, Recht En Kracht. Hij Brengt Zijn Woord Ten Uitvoer Door De Vrouw In De Zoon, De Twee Getuigen,
In De 144.000 Één God, Één Leger Vernietigt Daadwerkelijk ALLE afgoden, ALLE tempels, ALLE persona’s van de valse priesters tot het eerst punt van trauma en van zonde, het dal van achor

 
Ook Nu Echter, Spreekt De HEERE,
Bekeer u Tot Mij Met Heel uw hart,

Namelijk Met Vasten, Met Geween En Met Rouwklacht.

 

Deze Oproep Allereerst Aan De 144.000, Hij Roept Ze Op, Zich Met hun Hele Hart Te Bekeren, En Aan De Hand Van Jezus Op Het Gouden Koord
Te Stappen, hun Thuis Te Vinden In Sion – Psalm 87:5 -. geen schaduw, geen duistere kamer mag er blijven bestaan, De Rivier Spoelt alles Weg
– Ezechiel 47:8 – , De Rivier Vervuld Hun Hele Wezen.

 
En scheur uw hart
en niet uw kleren.
Bekeer u Tot De HEERE, Uw God,
Want Hij Is Genadig En Barmhartig,
Geduldig En Rijk Aan Goedertierenheid,
En Hij Heeft Berouw Over Het Kwaad.

geen uiterlijk vertoon meer Maar Echtheid En Eerlijkheid.

 

In Een Verscheurd Hart blijft geen verankering bestaan. Deze Grote Omvattende God Ontmoet Hen In De Hoogte, Daar Worden Ze Gepositioneerd
Op De Tronen Die Al Van Voor De Grondlegging Van De Wereld Voor Hen Bestemd Zijn

 
Wie weet Zal Hij Zich Omkeren En Berouw Hebben,
Zodat Hij Een Zegen Achter Zich Overlaat:
Een Graanoffer En Een Plengoffer
Voor De HEERE, Uw God. 

Joël 2:1-14

 
Als Hij Zich Omkeert En Berouw Heeft Over Het Oordeel Day Hij Wilde Geven, Geeft Hij Gaven Tot Wederkerigheid, Hij Geeft Een Zegen Zodat Het GraanOffer En Het PlengOffer Aan Hem Gebracht Kunnen Worden En Zijn Grote LiefdeVolle Hart Aangeraakt Kan Worden Zodat Hij Zich Opnieuw Uitstort
In Liefelijke Genezende Omhelzingen, Kennen Zoals Ook Jijzelf Gekend Bent.