Revelation 11 Rhema Word

RhemaWoord Voor Nu Jeremia 9

Och, Was Mijn Hoofd Maar Water
          En Mijn Oog Een Bron Van Tranen,
Ik Zou Dag En Nacht Wenen
          over de gesneuvelden bij de dochter van mijn volk.
Och, had ik in de woestijn maar een kamp voor reizigers!
          Ik Zou mijn volk Verlaten, Ik Zou Bij hen Weggaan,

want zij zijn allen overspelers, een trouweloos gezelschap.
Zij spannen hun tong als hun boog.
Met leugen en niet met betrouwbaarheid

          zijn zij in het land sterk geworden,
want zij gaan voort van slechtheid tot slechtheid,
          En Mij Kennen ze niet, Spreekt De HEERE.

Nu is dezelfde situatie met het volk als in de tijd Van Jeremia.
Allen zijn overspelers.
De gayparade wordt het beste feest van het jaar genoemd, terwijl het één en al sodom en gomorra is. Toch wordt dit in nederland en door de media als het normaal gepresenteerd. De Profeten Wenen Dag En Nacht Om dit gruwelijk onrecht om deze gruwelijke staat waarin het land verkeerd. Een paar stappen verwijdert van de afgrond, het vuur brand al, wat een diep walgelijke vertoning tegen De Schepper. Hoe Schaam Ik Me Als Profeet Tegenover Hem, dat deze gruwelijkheden in het land gebeuren.

Laat eenieder voor zijn naaste op zijn hoede zijn,
          en vertrouw op geen enkele broeder,
want elke broeder doet niet anders dan bedriegen,

          en elke vriend gaat rond met lasterpraat.

Mensen die perverse seks als de norm zien, hebben satan in de onderlagen, hebben heel veel meer kwaad in zich, zijn niet te vertrouwen, allen zijn als een diepgewortelde wijdvertakte gifplant. Liegen is hun aard

Eenieder bedriegt zijn naaste,
          zij spreken niet De waarheid.

Zij leren hun tong leugens te spreken,
          zij vermoeien zich met onrecht doen.

De gayparade wordt als een centraal feest gezien, deze gruwelijke afvalligheid is een diepe afgrond en verzegeling van alles wat slecht is, de volle manifestatie van die walgelijke jaloerse verongelijkte engel, door en door slecht de bron van alle duisternis en kwaad

U woont te midden van bedrog,
          door bedrog weigeren zij Mij Te Kennen, Spreekt De HEERE.

Het Woord Spreekt Dat ze in ongerechtigheid De Waarheid ten onder houden, een ultieme manifestatie van het hoogste satanisme: Kind-bloedoffers en sexmagie, daar waar sexmagie is zijn ALTIJD de Kind-bloedoffers. Recht op ‘vrijheid’?! Recht op moord!
Kindbloedoffers EN sexmagie; de pijlers van de nieuwe wereldorde! God Zegt het is genoeg!

Daarom, Zo Zegt De HEERE Van De Legermachten:
Zie, Ik Ga hen Louteren En hen Beproeven,

          Want Hoe Zou Ik Anders Handelen Ten Aanzien Van de dochter van Mijn volk?

In deze verdorven generatie De Geroepenen, Zij Die Priesters Behoren Te Zijn Van het nederlandse volk. Zij zwijgen, zitten vast, Moeten Aansluiting Maken Met De Zalving Met De Grote HogePriester Door Middel Van Haar Die Uit De Bloedlijn Van Maria Magdalena Voortkomt

Hun tong is een moordende pijl,
          bedrog spreekt hij.

Met zijn mond spreekt men van vrede met zijn naaste,
          maar in zijn binnenste legt men hem een hinderlaag.
Zou Ik hun deze dingen niet Vergelden?
          Spreekt De HEERE,

Of Zou Mijn Ziel Zich op een volk als dit
          niet Wreken?

de nieuwe wereldorde heeft als agenda, iedereen apathisch en gewetenloos te maken, in deze leegte en stilte worden de moordprogramma’s ingeponst, hier is de cia ten volle verantwoordelijk voor. Het Doel is mensen met een karakter te Vormen. het zijn zeer gevaarlijk en corrupte harten. Dubbelhartig er wordt overal gesproken van vrede, toch is moord, geestelijk en emotioneel, en fysiek aanhoudend, het hele leven is corrupt van school tot sportclub, politie, zorg, belastingdienst, een groot corrupt systeem, een systeem wat harten vernietigd, wat mensen apathisch, gewetenloos en geprogrammeerd maakt

Ik Zal Een Geween En Een Rouwklacht Aanheffen Over de bergen,
          Een Klaaglied over de weiden van de woestijn,
want zij zijn afgebrand zodat niemand erdoorheen trekt,
          en men hoort nergens het blaten van het vee.
Van de vogels in de lucht tot de dieren op het land toe
          zijn zij gevlucht, zijn zij weggegaan.

het land en de natuur reageren op de ongerechtigheid van de bewoners;
God Heeft Alle glorie. De harten zijn door en door corrupt, verdorven, en worden door de gevallen engelen gebruikt om hun nieuwe wereldorde in en door te vestigen.

Ik Zal Van jeruzalem steenhopen Maken,
          een verblijfplaats van jakhalzen,
Ik Zal van de steden van Juda een woestenij Maken,
          zodat niemand er meer woont.

jakhalzen beeld voor onreine geesten, er is geen Leven meer te vinden in deze harten in deze gebieden

Wie Is De Wijze Man Die Dit Begrijpt, Tot Wie De Mond Van De HEERE Heeft Gesproken, Dat hij Het Bekend Kan Maken?

Waarom is het land vergaan,
          verwoest als de woestijn, zodat niemand erdoorheen trekt?

De HEERE Zegt: Omdat zij Mijn Wet verlaten hebben Die Ik hun Had Voorgehouden, en niet Geluisterd Hebben Naar Mijn Stem en Daarnaar niet hebben Gewandeld,

de wereld, nederland, nagenoeg alles is corrupt alles ligt vol walgelijk braaksel, dit allemaal binnen een zogenaamd sociaal stelsel, dus de mensen die hier container van zijn worden ook nog in leven gehouden. En Toch Heeft God De Schepping Zo Lief Gehad Dat Hij Zijn Eniggeboren Zoon Gegeven Heeft, Opdat een ieder Die Gelooft, Waar De Substantie Liefde In Te Vinden Is niet verloren gaat Maar Eeuwig Leven Heeft – Johannes 3:16 – , En Dit Eeuwig Leven Is Dat je De Vader Kent
– Johannes 17 –

maar achter hun verharde hart aan gegaan zijn en achter de Baäls aan, zoals hun vaderen hun dat geleerd hadden,

wat hebben de nederlandse vaderen hun Kinderen geleerd? NIET Het Woord Van God, NIET Het Kennen Van God, men heeft hun Kinderen overgeleverd aan de moloch, aan de baphomet, aan de kaballa, men heeft hun Kinderen overgeleverd aan de staat, Hen verkocht, Hun EerstgeboorteRecht verkocht; het burgerservicenummer, zodat in De Kinderen gelijk het fundament gelegd werd voor de gehele kaballa, voor het zijn van een container, voor het zijn van een doorgeefluik, ja ook de christenen, juist de christen, Jezus Christus Heeft het christenDOM NOOIT Ingesteld, DIT is de valse kerk, DIT is de woning van de anti-christ, DIT is de woning van de jezuïeten, van de paus, hierin is de hele nieuwe wereldorde gevestigd, en de 144.000 gevangen, Zij Worden Er Als Eerste Uitgepriesterd, In Hen Vestigt Hij Als Eerst Zijn Koninkrijk

daarom, zo zegt de HEERE van de legermachten, de God van Israël: Zie, Ik geef hun, dit volk, alsem te eten en galwater te drinken.

geen Zegeningen meer voor dit volk, zij verspelen elke Zegening in hun zonde, zij gebruiken De Zegening voor hun afgoderij, zij zijn alleen geholpen met alsem en galwater, zij krijgen de vrucht van hun daden, het loon van hun werken

Ik Zal hen Verspreiden onder de heidenvolken, die zij en hun vaderen niet gekend hebben. Ik Zal Het Zwaard Achter hen Aan Zenden, Tot Ik Aan hen Een Einde Zal Gemaakt Hebben.

De gehele identiteit van het volk wordt tenietgedaan, zij hebben erger gezondigd dan de heidenvolken, diep en diep, en diep corrupt geworden, terwijl zij De Zegeningen, De Beloften, De Verbonden Ontvingen, hebben ze alles geperverteerd en aan de slang uitgespeelt, erger kan niet. Zo ook nederland, zo ook de aanhoudende corruptie, de afgoderij in het land, bovenal offeren zij hun Kinderen aan de moloch, ze moorden in de baarmoeder, geven de Kinderen over aan de bsn, indoctrineren ze met demonische leringen in de scholen, leiden ze op tot een puppet voor de nieuwe wereldorde, de satanische machten vieren hoogtij.

nagenoeg alles wat er voor Kinderen is is corrupt, tekenfilms, kleding, computerspellen, pretparken als de efteling, toverland, de sprookjeshof en nog heel veel meer. Allemaal programmatie-sites waar Kinderen in de leegte van hun wezen, vanwege de zondeval, diep geprogrammeerd worden.

TOCH Heeft Hij Een Weg Uitgegeven, Hij Heeft In Deze Dagen Een Geheimenis Geopenbaard, Hij Heeft Toegang Tot De Ware Zuivere Zalving Gegeven. Hij Heeft Toegang Tot De Ware Bevrijding Gegeven, Tot Blijvende Bevrijding Gegeven, De Deur Tot De Weg UIT
het hoererij-systeem. De Beschrijving Van Deze Weg Is Onder Andere Te Vinden In Het Boek: She Is As The Dance Of Two Armies Klik Link

Zo Zegt De HEERE Van De Legermachten:
Let Op En Roep De Klaagvrouwen, Dat Ze Komen,
          Stuur Boden Naar De Kundige Vrouwen,
Dat Zij Komen,
En Laten Zij Zich Haasten
          En over ons Een Rouwklacht Aanheffen,

Zodat De Tranen Uit onze ogen Naar Beneden Stromen,
          en onze oogleden Van Water Vloeien.

In die tijd waren er Klaagvrouwen, Die Een Waren Met De Geest Van God, Klaagvrouwen, Die het volk Hielpen Om In Berouw Te Komen, Die het volk Hielpen Om Te Breken, Om hun verharde hart Te Breken, Zodat De Tranen Naar Beneden Stromen, Alleen Dit Kan het volk Nog Tot Bekering Brengen

Want Uit Sion Wordt
          het geluid van een rouwklacht gehoord:

Hoe zijn wij verwoest!
          Wij schamen ons diep,
omdat wij het land hebben moeten verlaten,
          omdat zij onze woningen omvergeworpen hebben.

Sion, Daar Waar De Orde Van God Is, zelfs daar wordt het geluid van een rouwklacht gehoord, de Geroepen Priesters, zijn diep in hun mandaatsgebied gezakt, hebben zich ermee vereenzelvigd, het mandaatsgebied regeert in hun priesterschap; Uit Sion wordt het geluid van een rouwklacht gehoord

Hoor Dan Het Woord Van De HEERE, vrouwen,
          laat uw oor Het Woord Uit Zijn Mond Vernemen.

Leer uw Dochters Een Rouwklacht,
          elke vrouw haar vriendin een klaaglied,
want de dood is onze vensters binnengeklommen,
          onze paleizen binnengekomen,
om de Kleine Kinderen van de straat uit te roeien,
          de jongemannen van de pleinen.

Dit gebeurt er als De Geroepen priester, niet De Weg Omhoog Richting Heiliging Gaat, maar afdaalt naar het woud Waar Het Hagelt, Waar Het Oordeel Van God Is – Jesaja 32:19 –

Spreek: Zo Spreekt De HEERE:
De dode lichamen van de mensen liggen
          als mest op het open veld,
als een graanschoof achter de maaier,
          die niemand verzamelt.

de dode lichamen van hen die Door Heilig Priesterschap Behouden Hadden Moeten Worden, maar De Geroepen Priesters zijn in hun mandaatsgebied gezakt

Zo Zegt De HEERE:
Laat een wijze zich niet beroemen op zijn wijsheid,
          laat de held zich niet beroemen op zijn sterkte,
laat een rijke zich niet beroemen op zijn rijkdom.
Maar Laat wie zich beroemt, zich Daarop Beroemen
Dat hij Begrijpt En Mij Kent
          Dat Ik De HEERE Ben, Die Goedertierenheid Bewijs,
Recht En Gerechtigheid Op De Aarde Doe,
          Want In Die Dingen Vind Ik Vreugde, Spreekt De HEERE.

Toch Moet een ieder zelf De Heer Kennen En Gaan Om Zijn Aangezicht Te Zoeken, ieder heeft eigen Verantwoordelijkheid, Die Verantwoordelijkheid kan NIET op De Geroepen Priesters afgeschoven worden

Zie, Er Komen Dagen, Spreekt De HEERE, Dat Ik elke besnedene en die de voorhuid heeft, Zal Straffen, Namelijk
egypte en juda, edom en de ammonieten, moab en allen die kaalgeschoren zijn aan hun slapen, die in de woestijn wonen. Want alle heidenvolken zijn onbesneden, maar heel het huis van israël is onbesneden van hart.

Zowel ongelovige als Geroepen Priester een ieder wordt gestraft naar zijn daden, Is hij / zij Gehoorzaam Geweest aan Zijn Roepstem, Die in deze tijd Roept Om In Te Gaan En Thuis Te Komen In Positie Voor Zijn Troon? Of blijft hij / zij in de slaap van afvalligheid

– Jeremia 9:1-26 –