Revelation 11 Rhema Word - 16-02-2021

RHEMAWoord Ezechiel 13
16-02-2021 Ontvangen


RhemaWoord Ezechiel 13 Over de valse profeten, die naar eigen inzicht profeteren en het volk valse vrede voorspiegelen.
Op 01-05-2014 Sprak God: Ik Oordeel het land En Begin Bij de kerk, Hij Gaf Daarbij Psalm 9,
2 Kronieken 36:14-16
God Zegt raak Mijn Profeten Niet aan! Valse profeten verstikken De Waarheid, proberen De Ware Profeten te verstikken. God Heeft het Gezien En Stopt dit Nu, Hij Voert Zijn Oordeel Uit, ze zijn te ver gegaan.

Het Woord Van De HEERE Kwam Tot Mij:

Mensenkind, Profeteer Tegen de profeten van israël die profeteren, En Zeg Tegen hen die naar eigen inzicht profeteren: Hoor Het Woord Van De HEERE!

hoevelen ‘profeten’ profeteren naar eigen inzicht, vanuit gespook en gegoochel in hun eigen hoofd en hart?

Zo Zegt De Heere HEERE: Wee de dwaze profeten die hun eigen geest volgen zonder iets te hebben gezien!

Als vossen tussen de puinhopen zijn uw profeten geworden, israël:

U bent Niet In de bressen geklommen, En Voor het huis van Israël Wierp u Geen Muur Op Om Op De Dag Van De HEERE Staande Te Blijven In de strijd.

Ware Profeten Spreken Waarheid Vanuit De Troon Van God, Dit Werpt De Bescherming Op Tegen de vijand, Dit Bouwt Het Huis, Dit Bouwt De Stad. Woorden Met Substantie, Woorden Van Leven, Woorden Van Kracht, Woorden Van Autoriteit, Ware Profeten Vestigen Het Nieuwe Jeruzalem Op Aarde

Zij schouwen valse visioenen en leugenachtige waarzeggerij, zij die zeggen: De HEERE spreekt. Hoewel De HEERE hen Niet Gezonden Heeft, verwachten zij dat het woord Zal Uitkomen!

misleide, zondige profeten, profeteren vanuit hun zondepot valse visioenen, loze woorden, ja profeteren zelfs valkuilen, creeeren de afgrond genaamd nieuwe wereldorde, alles doet iets, iets doet niet niets, zij bouwen het rijk van de anti-christ, zijn bouwen het rijk van de nieuwe wereldorde, en zetten mensen gevangen in hun leugens

Ziet u dan geen vals visioen, en spreekt u geen leugenachtige waarzegging uit door te zeggen: De HEERE Spreekt, Hoewel Ík Niet Gesproken Heb?

zij laten zich leiden door boze geesten, spreken Bijbelse taal vanuit een griekse mindset, een geest en verstand vast gezet in de hermes, de slangen van jannes en jambres zijn hun toevoer, en willen het volk in egypte houden, bij de vleespotten het lage zielse leven in gevangenschap.

Daarom, Zo Zegt De Heere HEERE: omdat u valse dingen spreekt en leugen schouwt, daarom: Zie, Ik Zál u, Spreekt De Heere HEERE.

Het Woord Van De Heere Is als Een Hamer Die een rots in tweeën slaat!
Dit Woord Omvat De Profeet En Van Daaruit Spreekt Hij, Hij Spreekt Realiteit, Hij Spreekt Substantie
de valse profeet schouwt in het troebele water van de zee, welke een slechte weerspiegeling zijn van de werkelijkheid

Mijn Hand Zal Tegen de profeten zijn die valse visioenen zien en leugen waarzeggen. Zij zullen niet tot De Kring Van Mijn Volk Behoren, zij worden Niet Ingeschreven In Het Register Van Het Huis Van Israël, En komen Niet In Het Land Van Israël. Dan zult u weten Dat Ik De Heere HEERE Ben.

Daarom, Ja, omdat zij Mijn volk misleid hebben door te zeggen: vrede, hoewel er Geen Vrede is, bouwt de een een wankele muur, en zie, dan bepleisteren anderen die met kalk.

en dit is de nieuwe wereldorde, een wankele muur, bepleisterd met kalk
een gezamenlijke overeenkomst van en in de valse vrede

Zeg Tegen hen die met kalk bepleisteren, dat hij omvallen zal. Er Komt Een Alles Wegspoelende Regen En U, Hagelstenen, U Zult Neervallen En Er Zal Een Stormwind Losbarsten.

De Ware Profeet, Profeteert Het GezagsWoord Vanuit De Troon Van God En Breekt Daarmee AL het valse Af!

Zie, als de muur omvalt, zal dan tegen u niet gezegd worden: Waar is de pleisterlaag die u aangebracht hebt?

die pleisterlaag is zielse rechtvaardiging van de valse profeet, deze pleisterlaag brengt hij bij zichzelf, deze pleisterlaag breng hij bij andere aan, daarom hebben dit soort profeten ook zo veel volgelingen en draaien ze gemeentes, mensen willen gemakkelijk gerechtvaardigd worden.

Daarom, Zo Zegt De Heere HEERE: In Mijn grimmigheid Zal Ik Een Stormwind Doen Losbarsten, In Mijn Toorn Zal Er Een Alles Wegspoelende Regen Komen, En Hagelstenen In Grimmigheid, Tot Een Vernietigend Einde.

Dit Alles Komt Van God, Zijn Geest Breekt AL het valse Af. Een vernietigend einde!

Zo Zal Ik de muur Omverhalen die u met kalk bepleisterd hebt En Ik Zal hem Op De Aarde Neer Doen Storten, Zodat zijn fundament Blootgelegd Wordt. Zo zal de stad vallen, en u zult in het midden ervan omkomen. Dan Zult u Weten Dat Ik De HEERE Ben.

alle geheimen van de evangelische wereld Openbaart Hij, de geheime verbonden, de geheime overleggingen, de wereldsgezindheid, de haat tegen Zijn Profeten, de vangnet die zij creëerde zullen zij zelf in vallen. De Ware Profeten Zullen Over de komende puinhopen Gaan Regeren En Het Tot Een Lof Op Aarde Maken – Jesaja 62:7 –

Zo Zal Ik Mijn Grimmigheid Ten Uitvoer Brengen Tegen die muur En Tegen hen die hem met kalk bepleisterden. Ik Zal Tegen u Zeggen: Die muur is er niet meer en zij die hem bepleisterden, zijn er niet meer,

Het Profeetschap Wordt Van deze valse profeten afgenomen, ze zullen zodanig gekleineerd worden, terug naar het initiele trauma, Zie Artikel: Genade Van Oordeel En Het Oordeel Van Genade Klik Link

Te Weten de profeten van Israël die over jeruzalem profeteren en er een visioen van vrede voor zien, hoewel er geen Vrede is, Spreekt De Heere HEERE.

En U, Mensenkind, Richt Uw Blik Op de dochters van uw volk die naar eigen inzicht profeteren, En Profeteer Tegen hen.

Zeg: Zo Zegt De Heere HEERE: Wee die vrouwen die om alle polsen toverbanden naaien en voor het hoofd van groot en klein sluiers maken om zielen te vangen! Wilt u de zielen van Mijn volk vangen en uw eigen zielen in het leven behouden?

nederland, izebelland, bijna alle vrouwen in nederland zijn occult beladen met deze gave,
en zij doen niets anders dan het vangen van zielen, daarop gedijen, daarop groot zijn.
God Oordeelt hen tot in de diepste diep

En wilt u Mij ontheiligen bij Mijn volk voor een paar handen vol gerst en voor brokken brood, door zielen te doden die niet hoeven te sterven en door zielen in het leven te behouden die niet in leven mogen blijven, aangezien u liegt tegen Mijn volk, dat naar leugens luistert?

Gods Zuivere Oordeel wordt door deze heksen over het land geperverteerd,
God Geeft ze overeenkomstig hun werken

Daarom, Zo Zegt De Heere HEERE: Zie, Ik Zál uw toverbanden, waarmee u daar zielen vangt alsof het vogels zijn! Ik zal ze van uw armen afscheuren En Ik Zal de zielen Vrijlaten, de zielen die u vangt alsof het vogels zijn.

Ik Zal uw sluiers verscheuren En Mijn volk uit uw hand Redden, Zodat zij niet meer als een prooi in uw hand zullen zijn. Dan Zult u weten Dat Ik De HEERE Ben.

Zo Nu Ook Worden Zijn Profeten Uit de handen van de heksen Gehaald, Zijn Profeten Gaan Regeren; het ariel Gebroken!

Omdat u het hart van de rechtvaardige bedroeft met leugen, Terwijl Ik Hem Zelf Geen smart Heb Aangedaan, en omdat u de goddeloze aangemoedigd hebt, zodat hij zich niet Bekeert van zijn kwade weg, Zodat Ik hem in het leven behoud,

daarom zult u geen valse visioenen meer zien en niet langer waarzeggerij plegen. Ik Zal Mijn volk Uit uw hand Redden. Dan zult u weten Dat Ik De HEERE Ben.

Ezechiël 13:1-23

 

Voor Vorige Rhema-Woorden, Klik Hier