Revelation 11 Rhema Word - 02-05-2020

RHEMAWoord Jeremia 10+11
02-05-2020 Ontvangen

Verzamel uit het land uw handelswaar,
u die in de vesting woont.
Want Zo Zegt De HEERE:
Zie, Ik Ga de inwoners van het land
Deze Keer Wegslingeren.
Ik Zal hen Benauwen,
Dat Zij het ondervinden.

Wee mij om mijn breuk,
mijn wond is pijnlijk.

De Profeet Heeft een pijnlijke wond, vanwege het land dat hoereert en zondigt,
dit land is In Zijn Mantel. Nu De Mantel Van De Sulammitische

En Ik Had Zelf Gezegd: Zeker, dit
is een ziekte, ik moet die dragen.

Hij Weet Zich Een Priester, Die In Christus Plaatsvervangend de zonde en de ziekte voor het land Draagt, Een Ultieme GenadeHandreiking Van De Vader. Met een zeer groot risico voor De Priester, Daar Deze door onwil van De Geroepenen In Het Mandaatsgebied naar lage resonanties getrokken kunnen worden. Hieronder het gevolg, Van Een Priester Die Door De Aan Hem toevertrouwden niet Geëerd En Gevolgd Is

Mijn Tent is verwoest en al Mijn Touwen zijn gebroken,
Mijn Kinderen zijn bij mij weggegaan en zij zijn er niet.

Door God Is De Priester Één Van Geest Gemaakt Met Zijn Mandaatsgebied, maar een afvallig Mandaatsgebied trekt De Priester mee het onheil in, Zaak Dat De Priester
Blijft Spreken, Zo Spreekt Hij Zichzelf Vrij!


Er is niemand meer die Mijn Tent Opzet
En Mijn Tentkleden Opstelt.

De Priester Hoort Gediend Te Worden Door Hen Die In De Vijfvoudige Bediening Opereren. De Apostelen, Profeten, Evangelisten, Herders En Leraren.
Daar waar iedereen corrupt is, zelfs zij die in Het Ambt Behoren Te Wandelen, zijn diep bevuild, De Priester Heeft geen Team Die Zijn Tent Opzet En Zijn Tentkleden Opstelt.
Er Is niemand Die Met De Priester De Tempel Bouwt, Voor allen Geldt Het Boek Haggai. Zij zijn wel bezig met hun eigen huizen terwijl Het Huis Van God braak ligt.

Want de herders zijn dom geweest
en hebben De HEERE niet Geraadpleegd.
Daarom hebben zij niet Verstandig gehandeld
en is heel de kudde van hun weide verspreid.

Er is hierdoor GEEN Eenheid In Het Land, allen gaan voor de eigen toko en dus ten diepste voor zichzelf, de herders laten zich niet Leiden Door De Geest,
ze bewerken GEEN Eenheid, zijn zelfs niet eens Wedergeboren.

Een geluid van een gerucht! Zie, het komt!
Een groot gedreun uit het land in het noorden,
om de steden van Juda te maken
tot een woestenij, een verblijfplaats van jakhalzen.

het land uit het noorden is babel, nu in de geestelijke wereld betekent dit dat toverij de overspelige kerken tot in de kern overneemt. Alle Kostbaarheid Van Geest,
Alle
Goud Het Kan niet Blijven Bestaan. Want Het Fundament, De Dochter Van Sion, Is door de herders verworpen. Zij behoren tot de heidenvolken

Nu verzamelen zich tegen u
vele heidenvolken.
Zij zeggen: Laat Haar ontheiligd worden,
en laten onze ogen Sion aanschouwen.
– Micha 4:11 –

Ik Weet, HEERE,
dat het niet aan de mens is zijn Weg,
dat het niet aan een man is zijn Gang te bepalen
en zijn voetstappen te richten.
Bestraf Mij, HEERE, Maar Met Mate,
niet In Uw Toorn, anders Zou U weinig van Mij overlaten.

Dit Is De Dynamiek Van De Jozua-Priester – Zacharia 3 -. Het Mandaatsgebied Wat Hij Draagt Moet Gestraft Worden. De Priester Gaat Mee In Het Oordeel
Daar Het MandaatsGebied Zich In Zijn Buik Bevindt. Door Zich Te Positioneren En Te Smeken Komt Hij Dieper Bij God Thuis In De Genade En Wordt Hij niet
Met Zijn MandaatsGebied Geoordeeld.

Stort Uw Grimmigheid Uit Over de heidenvolken
die U niet Kennen,
over de geslachten
die Uw Naam niet Aanroepen.
Zij hebben immers Jakob verslonden, ja, hem verslonden, aan hem een einde gemaakt,
en zijn woonplaats verwoest.
– Jeremia 10:17-25 –

Het heidendom heeft zich zo diep in de zonde en destructie gewenteld, Dat Het Priestervolk, nog in zwakte, door het heidendom verslonden is. God Gaat Ze Oprichten,
jakob Wordt Israel Dankzij Het Priesterschap Van De Twee Getuigen
– Ezechiel 37 –

Het Woord Dat Van De HEERE Gekomen Is Tot Jeremia:
Luister Naar De Woorden Van Dit Verbond En Spreek Tot de mannen van juda en tot de inwoners van jeruzalem, En Zeg Tegen hen:
Zo Zegt De HEERE, De God Van Israël:

Vervloekt is de man die niet Luistert Naar De Woorden Van Dit Verbond,

Dat Ik uw vaderen Geboden Heb Op De Dag Dat Ik hen Geleid Heb Uit het land egypte, Uit de ijzeroven:

Luister Naar Mijn Stem En Doe Deze Woorden, Overeenkomstig Alles Wat Ik u Gebied.
Dan Zult u Mij Tot Een Volk Zijn En Zal Ík U Tot Een God Zijn,

Opdat Ik De Eed Gestand Doe Die Ik uw vaderen Gezworen Heb Om hun Een Land Te Geven Dat Overvloeit Van Melk En Honing, Zoals Het Heden Ten Dage Is.
Toen Antwoordde Ik En Zei: Amen, HEERE.

Toen Zei De HEERE Tegen Mij: Predik Al Deze Woorden in de steden van juda en op de straten van jeruzalem:

Luister Naar De Woorden Van Dit Verbond En Doe Ze.

Want Ik Heb uw vaderen Ernstig Gewaarschuwd Vanaf De Dag Dat Ik hen Uit het land egypte Leidde Tot Op Deze Dag, Vroeg En Laat: Luister Naar Mijn Stem!
Zij hebben echter niet Geluisterd en zij hebben hun oor niet Geneigd, maar ze gingen door, ieder overeenkomstig zijn verharde, boosaardige hart.
Daarom Bracht Ik Over hen Al De Woorden Van Dit Verbond Dat Ik Geboden Heb Te Doen, maar die zij niet Gedaan hebben.

Daarop Zei De HEERE Tegen Mij: Er Is een samenzwering Ontdekt onder de mannen van juda en de inwoners van jeruzalem. Zij zijn teruggekeerd tot de ongerechtigheden van hun voorvaderen, die geweigerd hebben naar Mijn Woorden Te Luisteren.

De goedkoopheid, lichtzinnigheid is zo groot geworden onder de evangelische gemeentes
dat ze vervallen zijn in de ongerechtigheid van de voorvaderen,

de illusoire cover is opgelost

.
Wat hen betreft, zij zijn andere goden achternagegaan om die te dienen. Het huis van israël en het huis van juda hebben Mijn Verbond verbroken,
Dat Ik Met hun vaderen Gesloten Had.

Daarom, Zo Zegt De HEERE: Zie, Ik Ga Over hen onheil Brengen Waaraan zij niet kunnen Ontkomen.
Als zij dan tot Mij roepen, Zal Ik niet Naar hen Luisteren.
Dan zullen de steden van juda en de inwoners van jeruzalem gaan roepen tot de goden aan wie zij reukoffers gebracht hebben, maar die zullen hen zeker niet kunnen Verlossen in de tijd van hun onheil.
Immers, het aantal van uw goden is even groot als uw steden geworden, juda, en u hebt evenveel altaren gemaakt voor die schande als het aantal straten van jeruzalem, altaren om reukoffers te brengen aan de baäl.

En U, Bid niet Voor dit volk, En Hef Voor hen geen Geroep Of Gebed Aan, Want Ik Zal niet Luisteren op het moment dat zij over hun onheil tot Mij roepen.

Wat heeft Mijn beminde in Mijn Huis te doen,
terwijl zij de schanddaad met velen doet,
en Het Offervlees Van Het Heiligdom van u zal wijken?
Ja, wanneer u kwaad doet,
dan springt u op van vreugde.
Een Bladerrijke Olijfboom, Met Welgevormde Vruchten,
Had De HEERE u Als Naam Gegeven.
Maar Nu Heeft Hij Onder Het Geluid Van Een Groot Gedruis
Een Vuur onder hem Aangestoken,
Zodat Zijn Takken Gebroken Zijn.

Want De HEERE Van De Legermachten, Die u Heeft Geplant, Heeft een kwaad Over u Uitgesproken – vanwege het kwaad dat het huis van israël en het huis van juda
met elkaar bedreven hebben, door Mij Tot Toorn te verwekken door reukoffers te brengen aan de baäl (vooral ook heidense feesten vieren, vooral ook kerst:
DIEP FOUT, hoogst satanisch!)

De HEERE Heeft Het Mij Doen Weten En Toen Wist Ik Het, Toen U Mij hun daden Hebt Doen Zien.
Ik Was als een argeloos lam dat ter slachting wordt geleid, want ik wist niet dat zij tegen Mij plannen bedachten, door te zeggen: Laten wij De Boom Met Zijn Vrucht
te gronde richten, laten wij hem uit het land der levenden afhakken, zodat er aan zijn naam niet meer gedacht wordt.

De ProfeetPriester Is De Boom Met Zijn Vrucht, God Had ook hen De Bladerrijke Boom Met Welgevormde Vruchten Genoemd. Met de moord toelaten in hun hart tegen Hem Die Allereerst De Bladerrijke Boom Met Welgevormde Vruchten Is plegen ze geestelijke, emotionele en indirect ook fysieke moord op zichzelf, ze amputeren zichzelf. Jeremia Heeft Door Spreken Zijn Leven Gered, de israelieten hebben zichzelf van Het Leven afgesneden. Zo ook vandaag de dag hoe de evangelische gemeenten,
De Geroepen Profeten, handelen tegen De Twee Getuigen.

Maar, HEERE Van De Legermachten, Rechtvaardige Rechter,
U Die de nieren en het hart Beproeft,
Laat Mij Uw Wraak Aan hen Zien,
Want Aan U Heb Ik Mijn Rechtszaak Bekendgemaakt.

Daarom, Zo Zegt De HEERE over de mannen van anathoth die u naar het Leven staan en zeggen: Profeteer niet in de Naam Van De HEERE,
opdat u niet door onze hand sterft.

Daarom, Zo Zegt De HEERE Van De Legermachten: Zie, Ik Ga hen Straffen: de jongemannen zullen sterven door het zwaard en hun zonen en hun dochters
zullen sterven van de honger.

Er zal geen overblijfsel van hen zijn, Want Ik Zal onheil Brengen Over de mannen van anathoth In Het Jaar Van De Vergelding Aan hen.
– Jeremia 11:1-23 –

De Schepper Zelf Heeft over de mannen van anatoth – de evangelische oppervlakkige overspelige toverij gemeentes – een kwaad Uitgesproken. Zij die samengespannen hebben tegen De Profeet, tegen De Priesters. Hij Zal de herders / leiders Ombrengen Door Het Zwaard En hun volgelingen zullen sterven van de honger; er zal geen evangelische egregore meer zijn waaraan ze zich kunnen voeden, de bron van alle emotionele energie voeding Stopt.

Voor Vorige Rhema-Woorden, Klik Hier