Profetische Proclamatie voor 'nederland'

Profetische Proclamatie voor ‘nederland’ Op Koningsdag 30-04-2012

 

Uitgesproken Door Theodora Maria Aquila Deborah Bat Sion,
HogePriester Van De Ascensie,
Op Koningsdag 30-04-2012.

 

Op 29-04-2012 En 30-04-2012 Gaf God Onderstaande Profetische Woorden En Proclamaties:

 

Geestelijke Troonrede

Op 30-04 Ervoer Aquila Deborah Dat De Geest Van God Een Nieuwe Diepte Heeft Bereikt, de occulte fundamenten van nederland en de ‘elite’ Komen Bloot Te Liggen En Worden Door Gods Geest Ondersteboven Gekeerd. Ze Zag Op Dat Moment Dat Een Mega Heilig Vuur Over Nederland Ging, En Alles Verteerde Wat Niet Uit Zijn Geest Is.

Zij Mocht Door Gods Geest Geleid De Volgende Woorden Uitspreken:

 

“De fundamenten Schudden!!!!

Alles wat niet Gebouwd Is Met Goddelijke Substantie Zal Tenietgedaan Worden, de voeten van het beeld van Daniël gaan Onderuit In De Naam Van Jezus! De macht van Ekron Is Gebroken, de macht van Askelon Is Ontkracht, En Een Nieuwe Loot Komt Uit, Vader… Een Nieuwe Loot Is Opgestaan In Het Land! U Bewatert Vader, Wij Aanbidden En U Bewatert, Wij Aanbidden En U Bewatert…

Laat de schellen Vallen, Open de ogen van de ‘christenen’ Vader, Dat ze Volgelingen Zullen Worden; Getuigen! eenieder die nu met koninginnedag bezig is Heer, laat de schellen van de ogen Vallen, Kom Met Heilig Vuur Over Het Land Vader, Ú Regeert Vader, HEILIG VUUR Over Het Land, HEILIG VUUR Over Het Land…

Eigengerechtigheid Bréék Ik In De Naam Van Jezus! Alle motieven Worden Gezuiverd. Heilig Vuur Over de motieven. Alle blinde vlekken, alle sluiers, Schroei van het land Weg Vader! Heilig Vuur Over het land, In De Naam Van Jezus… Een Leeuw Met Vuurmanen Gaat Over het land!! Het Is Áfgelopen, In De Naam Van Jezus! En De Heer Regeert, En Niemand Anders…!

Zie Artikel (klik) : KoninkrijksDecreet 29-03-2014, God Sprak: de vermeende nederlandse grondwet Is Tenietgedaan

Richters in nederland: jullie Zullen je knie Buigen Voor Koning
Jezus, Er Is Maar Één Gerechtigheid, En Dat Is De Gerechtigheid Van De Hemelse Vader, In De Naam Van Jezus, De God Van Abraham, Isaak En Jacob, Dát Is Het Heilige Koningschap!

Zie Artikel (klik) : Waar Koningschap Regeert!

Hoooo, Ik Maai Alle Zwarte Hoofddeksels Eraf, In De Naam Van Jezus… Gouden Kronen Dalen Neer, Gouden Kronen Dalen Neer, Op De Verborgen Profeten, Ik Róép De Profeten Op In De Naam Van Jezus!”

 

Theodora Maria Aquila Deborah Bat Sion
HogePriester Van De Ascensie

 

 

Als Vervolg Hierop Gaf God De Volgende Profetische Woorden Via Nathanaël Immanuël:
(Klik hier voor het geluidsfragment)

 

Want het volk bekeert zich niet tot Hem Die het slaat, en de HEERE van de legermachten zoeken zij niet.
Daarom zal de HEERE van Israël kop en staart, palmtak en riet, op één dag afsnijden.
De oudste en aanzienlijke: zij zijn de kop, en de leugen onderwijzende profeet: hij is de Want de leiders van dit volk zijn misleiders: wie door hen worden geleid, worden in verwarring gebracht.

Jesaja 9:12-15

 

Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus.
Of nu iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver, edelstenen, hout, hooi of stro,
ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat die in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven.
Als iemands werk dat hij op het fundament gebouwd heeft, standhoudt, zal hij loon ontvangen.
Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hijzelf echter zal behouden worden, maar wel zo: als door vuur heen.

1 Korinthe 3:11-15

 

“Het wordt tijd dat je bewuste, radicale keuzes gaat maken. Dit geldt voor het koningshuis, de regeringsleiders, maar bovenal door het volk zelf; jij dus. Ik zie allemaal boxen, naast en op elkaar gestapeld. Jij zit in zo’n box. Deze box wordt te klein. Er stapelen zich allemaal leugens in op en er is geen ruimte meer om ze in op te bergen. Het uitzicht dat je dacht te hebben is vertroebeld door ondoordachte beloftes, inhoudsloze gebaren en bloedschulden. De tijd is gekomen dat je ogen geopend worden en je de keiharde realiteit zal zien. Het is aan jou de keus of je ervoor kiest in de leugen te blijven geloven of de Waarheid te gaan omarmen. Zet je schrap.
Leiders van het volk: de zo zorgvuldig opgebouwde matrix staat op knappen. Binnenkort zal de regie in handen vallen van de Rechtvaardigen, en zal het volk gaan zien. Ze zullen zien en horen, en met datgene dat ze zullen weten, zullen ze gaan handelen, alleen niet meer zoals jullie dat gewend zijn. De mensen die zullen zien en horen, zijn vrij van de zorgvuldig opgebouwde systemen en bolwerken, en dezen zullen ervoor zorgen dat er velen zullen volgen.
Ik maak het u bekend: de Alpha en de Omega, de grote ‘Ik Ben’. Laat uw harten besnijden door de Waarheid, en lééf.”

 

Besnijd u voor de HEERE en doe de voorhuid van uw hart weg, mannen van Juda en inwoners van Jeruzalem;
anders zal Mijn grimmigheid uitslaan als een vuur en branden zonder dat iemand kan blussen, vanwege uw slechte daden.

Jeremia 4:44

 

Want er is niets bedekt wat niet geopenbaard zal worden, en er is niets verborgen wat niet bekend zal worden.
Daarom, al wat u in het duister gezegd hebt, zal in het licht gehoord worden en wat u in de binnenkamers in iemands oor gesproken hebt, zal op de daken gepredikt worden.

Lukas 12:2-3

 

Nathanaël Immanuël