En Er Is geen Schepsel / geen schepsel onZichtbaar Voor Hem, Maar Alles Ligt Naakt En Ontbloot /  alles ligt naakt en ontbloot Voor De Ogen Van Hem Aan Wie Wij Rekenschap Hebben Af Te Leggen / wie wij rekenschap hebben af te leggen.
Hebreeën 4:13

Alles Geplaatst Op Deze Website Mag Alleen Gebruikt Worden Tot Eer Van God
En Tot OpBouw Zijn Koninkrijk