EXPOSED: satan’s last day breeding program

Hier een duidelijk inzage in hoe het fundament van de nieuwe wereldorde gelegd is en gelegd wordt. Hiervoor worden mensen gebruikt die in al in de baarmoeder in trauma en mind control programmatie zijn vastgezet, dezen komen uit en worden geprepareerd in satanische bloedlijnen, Bekijk dit biddend en luister goed naar wat deze mensen te getuigen hebben, maar wees alert hele grote kans dat er bij jou ook onderlagen gaan roeren, want ieder mens op Aarde is hierin terecht gekomen door millenia’s onOpgeruimde zonde, ongerechtigheden en daarin mind control programmatie.

Maar Let Op, één hele grote valkuil in dit alles is de illusie dat deze mensen uit de mind control zouden zijn, als je goed oplet, spreken de confidenten alleen over de inzichten, zij spreken NIET over De Nieuwe Jeruzalem Blauwdruk Welke Zij Vervolgens In Zouden Moeten Gaan! Hoe kan dit? doug riggs is op herderlijk niveau bezig om deze mensen uit de programmatie te krijgen, EN… doug riggs is zelf niet uit babylon, is nog vol verbonden met de staat, zit nog vast in het social security number, heeft nog een zorgverzekering, kerkt op ZONdag, aanbidding van de jezuitenzon, de bron van alle programmatie. Op een seminar van hem en amanda buys van kanaan ministries in schoneck duitsland, dat God Ons Liet Bijwonen, bleek hij in een gebouw te verblijven met franse lelies en hexagrammen. Als ergens elohim en nefilim mee verbonden zijn, is het wel met deze twee ‘hoogst’ satanisch symbolen. Daarnaast sloot hij het seminar af in een kerkgebouw met allerlei religieuze beelden: een crucifix, een mariabeeld en nog heel veel meer, dus al het kostbare wat onderwezen was werd met de volgers van het seminar in een dik slot gezet, God Gaf Ons geen Groen Licht Om hier naar Binnen Te Gaan En Dit Hebben Wij Publiekelijk Kenbaar Gemaakt. En zo Hebben Wij niet anders met vooraanstaande pastors/profeten/ apostelen Meegemaakt (zoals ana mendez en emerson ferrell die middels voodoo de wereldwijd Hoogst Geroepen Profeten in baphomet hebben vastgezet, zij zetten op slot en keren met grote collectes huiswaarts) Op Een Conferentie In straatsburg Is Deborah Met Haar Leger OP Het Podium Door dit hoogste hekserij bolwerk HeenGebroken En Tussen de platen islam en humanisme Komen Te Staan. Toen We hen Door De Heilige Geest Met dit en heel veel meer Confronteerde, heeft emerson Deborah vervloekt net zoals overigens alle leiders centraal staande in hoge geestelijke bolwerken / sterke egregores, Op Het Moment Dat ze Geconfronteerd Worden, Doch Dat Wat Van God Gegeven Is, Is Niet te vervloeken; Dat Staat En Breekt Door) Dus Ook Toen Wij doug riggs hiermee Door De Heilige Geest Geleidt Confronteerde – 1 Timotheus 5:20 –, en hij dreigde zelfs met een advocaat??? Dan Te Beseffen Wat Het Woord Zegt over hulp zoeken bij de onrechtvaardigen – 1 Korinthe 6:1-3 – Dit Woord Zegt Duidelijk dat dit niet De Liefde Van De Vader is, maar wereldsgezindheid. Hij wees Het RhemaWoord Van God regelrecht af. Ook beweerde hij stellig dat een vrouw niet in leiderschaps positie kan staan, terwijl hij later beweerd dat zijn confident sally hem zo kan vervangen als hij er niet meer is. Jezus Christus’ EerstGezondene Was Nota Bene Een Vrouw, Te Weten Zijn Bruid Maria Magdalena. Aan iedereen De Opdracht Mattheus 26:13 Toe Te Passen. doug riggs Vrij van het wereldsysteem? DÉ Voorwaarde Om mensen Uit Te Leiden. Nee Dus. Ook heeft hij één van zijn confidenten naar een universiteit laten gaan waar ze haar master heeft behaald, als iets illuminatie is, zijn het wel universiteiten, waar mensen direct in het universum ingewoven worden, hoog mind control. Deze doug riggs is dus zelf ook heel hoog geprogrammeerd, een agent provocateur welke de counselors en de ‘hoge’ nog in mind control zittende mensen in een subtieler en hoger slot vastzet, de confidenten zien er niet Bevrijd En Genezen Uit, dit zijn ze ook nog niet. Doug riggs past Mattheüs 26:13, De Opdracht Van Jezus niet Toe, Dat Wat Jezus’ Gebiedt – hij heeft van dit geheimenis totaal geen weet – dus predikt hij een vals evangelie. In het begin van het interview zegt hij big issues te hebben, en dit is juist. tijdens het seminar Heeft Deborah Stevig Priesterschap Voor hen Gedragen, wat We Vanuit De Geest in hen geest te Zien Kregen, was absoluut niet fris. Dus geen pastor maar een agent provocateur, helaas als zovelen. Zo ook amanda buys, die in dit alles aan zijn kant bleef staan, organisatie GÉÉN Relatie, geen Zalving, dus geen Christus

En Schrijf Aan De Engel Van De Gemeente In Sardis:
Dit Zegt Hij Die De Zeven Geesten Van God Heeft En De Zeven Sterren:
Ik Ken uw werken, en weet dat u de naam hebt dat u Leeft, maar u bent dood.

Wees Waakzaam En Versterk Het Overige dat dreigt te sterven,
Want Ik Heb uw werken niet Vol Bevonden Voor God.

Bedenk Dan Hoe u Het Hebt Ontvangen En Gehoord, En Houd Het Vast En Bekeer u.
Als u Dan niet Waakzaam Bent, Zal Ik Bij u Komen als een dief en u zult beslist niet Weten
Op Welk Uur Ik Bij u Zal Komen.

– Openbaring 3:1-3 –