EXPOSED: satan’s last day breeding program

Hier een duidelijk inzage in hoe het fundament van de nieuwe wereldorde gelegd is en gelegd wordt. Hiervoor worden mensen gebruikt die in al in de baarmoeder in trauma en mind control programmatie zijn vastgezet, dezen komen uit en worden geprepareerd in satanische bloedlijnen, Bekijk dit biddend en luister goed naar wat deze mensen te getuigen hebben, maar wees alert erg aan bij jou ook onderlagen roeren, want ieder mens op Aarde is hierin terecht gekomen door millenia’s onOpgeruimde zonde, ongerechtigheden en daarin mind control programmatie.

Maar Let Op, één hele grote valkuil in dit alles is de illusie dat deze mensen uit de mind control zouden zijn. Als je goed oplet, spreken de confidenten alleen over de inzichten, zij spreken NIET over De Nieuwe Jeruzalem Blauwdruk Welke Zij Vervolgens In Zouden Moeten Gaan! Hoe kan dit? doug riggs is op herderlijk niveau bezig om deze mensen uit de programmatie te krijgen, EN… doug riggs is zelf niet uit babylon, is nog vol verbonden met de staat, zit nog vast in het social security number, heeft nog een zorgverzekering, kerkt op ZONdag, aanbidding van de jezuitenzon, de bron van alle programmatie. Op een seminar van hem en amanda buys van kanaan ministries in schoneck duitsland, dat God Ons Liet Bijwonen, bleek hij in een gebouw te verblijven met franse lelies en hexagrammen. Als ergens elohim en nefilim mee verbonden zijn, is het wel met deze twee ‘hoogst’ satanische symbolen. Daarnaast sloot hij het seminar af in een kerkgebouw met allerlei religieuze beelden: een crucifix, een mariabeeld en nog heel veel meer, dus al het kostbare wat onderwezen was werd met de volgers van het seminar in een dik slot gezet, God Gaf Ons Geen Groen Licht Om hier naar Binnen Te Gaan En Dit Hebben Wij Publiekelijk Kenbaar Gemaakt. En zo Hebben Wij niet anders met vooraanstaande pastors/profeten/ zogenaamde apostelen Meegemaakt (zoals ana mendez en emerson ferrell die middels voodoo de wereldwijd Hoogst Geroepen Profeten in baphomet hebben vastgezet, zij zetten op slot en keren met grote collectes huiswaarts) Op Een Conferentie In straatsburg Is Deborah Door De Geest Geleidt Vanuit Sion, Met Haar Leger OP Het Podium, Door dit hoogste hekserij bolwerk HeenGebroken Staande Tussen de ‘platen’ islam en humanisme. God Riep Vanuit het publiek Aldaar ‘Het Nederlandse Leger Als Eerste Te aan Staan In Eenheid Tussen de ‘platen’ islam en humanisme
Toen We hen Door De Heilige Geest Met dit en heel veel meer Confronteerde, heeft emerson Deborah vervloekt net zoals overigens alle leiders centraal staande in hoge geestelijke bolwerken / sterke egregores haar hebben vervloekt, in stilte of voluit sprekend. Op Het Moment Dat ze Geconfronteerd Worden. Doch Dat Wat Van God Gegeven Is, Is Niet te vervloeken; Dat Staat En Breekt Door) Dus Ook Toen Wij doug riggs hiermee Door De Heilige Geest Geleidt Confronteerde – 1 Timotheus 5:20 –, en hij dreigde zelfs met een advocaat??? Dan Te Beseffen Wat Het Woord Zegt over hulp zoeken bij de onrechtvaardigen – 1 Korinthe 6:1-3 – Dit Woord Zegt Duidelijk dat dit niet De Liefde Van De Vader is, maar wereldsgezindheid. Ook hij wees Het RhemaWoord Van God regelrecht af. Ook beweerde hij stellig dat een vrouw niet in leiderschaps positie kan staan, terwijl hij later beweerd dat zijn confident sally hem zo kan vervangen als hij er niet meer is. Jezus Christus’ EerstGezondene Was Nota Bene Een Vrouw, Te Weten Zijn Bruid Maria Magdalena. Aan iedereen De Opdracht Mattheus 26:13 Toe Te Passen. doug riggs Vrij van het wereldsysteem? DÉ Voorwaarde Om mensen Uit Te Leiden. Nee Dus. Ook heeft hij deze hoog in nepal geprogrammeerde sally naar een universiteit laten gaan waar ze haar master heeft behaald, als iets illuminatie is, zijn het wel universiteiten, waar mensen direct in het universum ingewoven worden, hoog mind control, vanuit het universum ontvangt men alien impartaties, intelligentie vanuit het octopus niveau in ruil voor terreur, als voeding voor de aliens, door KindBloed-offers en sex-magie, en alles wat dit als vloek uitwerkt, dus dood, zodat aliens inwoning kunnen maken in de mens -> artificial intelligence is a.i. is ai waar Jozua Tegen Streed. Ai zijn alle -ieten verzameld in de jezuïten, mantel van de paus, woonachtig in het vaticaan, is heuvel waar de slang als god aanbeden wordt. Hun volgelingen zijn wereldwijd, het world wide web. Waar doorheen mind congtrol assassins hun werk trachten te doen; de holocaust is nooit gestopt.
Deze doug riggs is dus zelf ook heel hoog geprogrammeerd, een agent provocateur welke de counselors en de ‘hoge’ nog in mind control zittende mensen in een subtieler en hoger slot vastzet, dus ook machtsverschuiving, net zoals bij wilkin van der kamp en zijn ‘vrij zijn’, de confidenten zien er niet Bevrijd En Genezen Uit, dit zijn ze ook nog niet. Doug riggs past Mattheüs 26:13, De Opdracht Van Jezus niet Toe, Dat Wat Jezus’ Gebiedt – hij heeft van dit geheimenis totaal geen weet – dus predikt hij een vals evangelie. In het begin van het interview zegt hij big issues te hebben, en dit is juist. tijdens het seminar Heeft Deborah Stevig Priesterschap Voor hen Gedragen, wat We Vanuit De Geest in hen geest te Zien Kregen, was absoluut niet fris. Dus geen pastor maar een agent provocateur, helaas als zovelen. Zo ook amanda buys, die in dit alles aan zijn kant bleef staan, organisatie GÉÉN Relatie, geen Zalving, dus Geen Christus. Inmiddels heeft God hem Weggehaald uit zijn positie, hij is overleden. Net zoals bert de haan (gevallen), mattheus van der steen (gescheiden) en in hoererij opnieuw gehuwd, zo ook immanuel lievestro  (zijn voorgangerschap ingewisseld voor begrafenis-ondernemer, Voor God dood) en eli pietersz, die nog ademt door vijf kunstmatige, door de wetenschap om zijn hart gelegde aderen. De Kandelaar Is Uit de gemeente kandl emas Geweken.
Zo ook uit het leven weggenomen sylvania de batista, jan sjoerd pasterkamp, jan zijlstra, bart doorneweerd, jl feiko reitsema. Op De Dag Dat God zijn leven Nam, Werd Deborah Wakker Met Een Diep Verdriet, De Vader Liet Haar Opnieuw Jeremia 9 Openen: Gods Verdriet Over Zijn Volk. Pas Dagen Later Leidde Hij Haar Naar fb leef doetinchem En Las Ze de diep trieste gebeurtenis van feiko, Haar Maag Draaide Om Bij dat de hele heksenketel elkaar nu wijsmaakt, dat hij feestviert met Jezus, nergens Staat dit In Het Woord, Integendeel, Jezus Viert Geen Feest, Met De Vader Is Zijn Hart Verscheurd, Ons Hart, Totdat Jeruzalem IS Gegrondvest En Tot Een Lof OP AARDE Gesteld. Tot Die Tijd Zend De Vader Jezus Niet Voor de vrede, Maar Met Het Zwaard, Het Rhema Woord. Wie zal tegenspreken. Als iemand iets toevoegt of afneemt Van Het Woord gaat daar de vloek in werking. Niet Gods Keuze, Niet Jezus’ Keuze, Niet Onze Keuze, eindtijd. Genade En Oordeel En Oordeel En Genade. In His Flow, Just By Grace!

En Schrijf Aan De Engel Van De Gemeente In Sardis:
Dit Zegt Hij Die De Zeven Geesten Van God Heeft En De Zeven Sterren:
Ik Ken uw werken, en weet dat u de naam hebt dat u Leeft, maar u bent dood.

Wees Waakzaam En Versterk Het Overige dat dreigt te sterven,
Want Ik Heb uw werken niet Vol Bevonden Voor God.

Bedenk Dan Hoe u Het Hebt Ontvangen En Gehoord, En Houd Het Vast En Bekeer u.
Als u Dan niet Waakzaam Bent, Zal Ik Bij u Komen als een dief en u zult beslist niet Weten
Op Welk Uur Ik Bij u Zal Komen.

– Openbaring 3:1-3 –