Column

 

9-9-2019

IN Christus ELKE Dag BazuinDag,
Elke Dag Grote Verzoendag,
Elke Dag In ‘De Hut’ Alwaar Wij Hem Loven; Feest!
De Heilige Feesten; ‘N EEUWIG Durende VERORDENING;
24/7 Shabbats-Rust Hebr.4, Joh. 17, Psalm 110

Voor hen die nog in babylon verblijven;
LUISTER NAAR GOD EN KOM ERUIT! Ope.18:4
DE BAZUIN KLINKT; VERZOEN JE MET GOD EN DE ZIJNEN! Welkom Op Yom Kippur,
Welke Overgaat In 24/7 Shabbat; Elke Dag In Blijdschap; Elke Dag IN DE Vader En Het Lam;
HET NIEUWE JERUZALEM GEVESTIGD EN TOT LOF OP AARDE GESTELD IN SION Matt. 26:13, Ps.87:5
HET IS VOLBRACHT; FEEST!