De Weg Van God Met donald trump

God Plaatste hem Op 12-12-’12 onder De Mantel Van Zijn HogePriesterSchap
Sinds Toen, Volgen We hem, Geleid Door De Heilige Geest.
Dit Liet God Ons Schrijven Voor zijn speech,
welke hij gegeven heeft aan
de republikeinen Dag 15, Maand 12, 6007  (syst dat. 01-03-2021)
donald trump makes speech at cpac (klik link)

Christus Regeert, Openbaring 11:15 Hij Drijft De Geroepenen IN Hun Van Hem Gegeven Roeping; Gegeven Al Van Vóór De Grondlegging Der Aarde, Tot IN Zijn Blauwdruk;
Dé Blauwdruk Van Zijn Nieuw Jeruzalem Tempel Openbaring 21:22 …wie zal tegenspreken?

hieronder een gouden beeld van trump met toverstaf met satansster. Ook hij Als Uitverkoren Corus wordt door mensen die ogenschijnlijk met hem zijn, vanuit hun onderlagen in hekserij gezet. Hij heeft geen Idee,
Hij heeft Geen Onderscheid. Ondersteunt het zelfs.Op de foto met de gouden Donald Trump.
Zijn Geroepen Apostel
lance wallnau Had hem Moeten Inspreken, hem Moeten Coachen, Door Allereerst Contact Te Maken Met Haar Die De Zalving,
De Volheid Ontvangen Heeft – Openbaring 11:15 – Hem Van Daaruit Juist Moeten Onderwijzen, tot zonde Besef Brengen, Dopen In SamenSpraak Met De Orde In Het Nieuwe Werk, Dus Bewegende In De Zalving. Het Is Enkel De Zalving Die jukken Breekt, En De Zalving Die Het Huis Van Gerechtigheid Bouwt. Niemand anders Dan Jezus Christus En God En Het Lam – Openbaring 21:22 – Waarin Jezus En Zijn Bruid
– Mattheus 26:13, Hooglied 4, De Sulammitische, Micha 4:8, Openbaring 11+12 –. Niet de mens Maar Christus Regeert.
lance wallnau heeft Dat niet gedaan, ging zijn eigen weg, tegen zijn eigen waarschuwingen in, hij sprak op het podium in de leg in amsterdam eind 2009: You Will Always Be In The Midst Of What I Am Doing In The Land, if somebody criticize It, It Will not Manifest in their own lives. We Hebben hem Aangeschreven, hij verwerpt en zwijgt, zoals alle andere 60 gebedsbedienaren, die hebben GeProfeteerd Over Dit Bewegen. ze zitten vast en zijn verblind in hun eigen Mandaatsgebied. Zij gaan rond en metselen vrij; diep geworteld in trots; destructie ten top; een struikelblok in Gods Rivier.
En lance wallnau ging in texas achter een zwarte satansster wonen. Trump Heeft zich niet Bekeerd van zijn zonden en ongerechtigheden, hij heeft de abortussen niet afgeschaft, geen Vergeving voor het land Gevraagd, geen Contact Gelegd Met Zijn HogePriesters Via Wie hij De Olie (De CorusOlie) Ontvangt. Hij blijft trots, Waar Is Zijn Godsvreze? God Zal Een Zwaard In zijn leven Moeten Brengen Om trump op zijn knieën en In zijn ware blauwdruk Te Brengen. Dit Is Ook Geprofeteerd Door kim clement, dat trump eerst Jezus zal fluisteren, En Wij Weten Na Heel Diep Gaan, Pas Jezus
Zal SCHREEUWEN!
God Bewerkt een korenschoof Door trump – Micha 4:12 –